Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Proiect: Angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor aflati in somaj tehnic. Zile libere pana la finalul anului scolar

proiect tichete somaj tehniczile libere vacanta 2020zile libere 19/2020
Proiectul de Lege PL-x nr. 127/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost adoptat de Senat si Camera Deputatilor si a fost trimis spre promulgare Presedintelui Romaniei.
 
Angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor aflati in somaj tehnic
 
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii, respectiv in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Acesti salariati primesc tichetele de masa exclusiv pe suport electronic. 
 
In 2020, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor pana la incheierea anului scolar
 
Prin exceptie, in anul 2020, prevederile alin. (1) si (1^1) [Legea nr. 19/2020] se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar.
 
(1) Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.
 
(1^1) Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacantelor scolare, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant si a unitatilor de educatie anteprescolara, ca urmare a starii de urgenta decretate in conditiile legii.
 
Cine nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 19/2020
 
Prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat si astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.
 
Regasiti mai jos forma pentru promulgare: 
 
PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL
L E G E privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:
 
1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
 
„11. La articolul 1, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
 
«(12) Prin exceptie, in anul 2020, prevederile alin. (1) si (11) se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar.»
 
12. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
«a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;»”
 
2. La articolul I punctul 2, alineatul (34) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(34) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu ealizeaza venituri din salarii si assimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat si astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.”
3. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (33), precum si de o copie a
certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor.”
 
4. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
 
„51. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
 
«(8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de catre angajator, conform legii. 
 
(9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi si din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului.»”
 
5. La articolul I punctul 7, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 4. – Numarul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numarul de zile lucratoare pentru care se acorda majorarea prevazuta la art. 31 alin. (1) se stabilesc de catre Guvern, prin hotarare, pentru fiecare situatie dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 31.”
6. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul II^1, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. II1. – Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, se efectueaza fara intrerupere, pe toata perioada instituirii starii de urgenta, precum si pe o perioada de 30 de zile de la data incetarii acesteia, cu exceptia drepturilor prevazute la art. II.”
 
7. Dupa articolul X se introduce un nou articol, articolul X1, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. X^1. – (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.
 
(2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.
 
(3) Pentru somerii pentru care, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii, la data repunerii in plata a dreptului la indemnizatia de somaj, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.”
 
8. La articolul XI, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
 
„(31) Pe perioada starii de urgenta instituita prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, beneficiarilor dispozitiilor prezentului articol prevazuti la alin. (1) care nu respecta dispozitiile normative in vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu, le inceteaza dreptul la indemnizatie la data constatarii de catre autoritatea competenta a incalcarii obligatiei de carantina, izolare sau autoizolare la domiciliu.”
 
9. Dupa articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII^1, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. XVII^1. – (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a instituirii starii de urgenta.
(2) Salariatii prevazuti la alin. (1) primesc tichetele de masa exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masa pe support electronic este transferata lunar salariatilor de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.”
 
10. Dupa articolul XVIII se introduce un nou articol, articolul XIX, cu urmatorul cuprins:
 
„Art. XIX. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta, inclusiv ale actelor normative care o modifica si/sau o completeaza ori care cuprind dispozitii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020.”
 
Art. II. – Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
Art. III. – Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 230 din 21 martie 2020 se modifica in mod corespunzator, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR
p. PRESEDINTELE
SENATULUI
ION – MARCEL CIOLACU ROBERT – MARIUS CAZANCIUC
Bucuresti,
Nr.

 

de Ioana Pavel


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
proiect tichete somaj tehniczile libere vacanta 2020zile libere 19/2020

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 08 Mai 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Proiect: Angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor aflati in somaj tehnic. Zile libere pana la finalul anului scolar Nota: 5 din 5 - 3 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Dreptul tatalui la CCC. Mama casnicaIntrebare: Un salariat cu contract de munca pe perioada determinata(muncitor necalificat agricultura) din 09.01.2020 pana in 15.12.2020 urmeaza sa ii nasca sotia cel de-al treilea copil in data de 10.08.2020. Acest salariat lucreaza la noi din data de 09.01.2020, dar are stagiu de cotizare de 12 luni in ultimii 2 ani si vrea sa intre in concediu de crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani(mentionez faptul ca sotia este casnica, in momentul de fata fiind in intretinerea sotului). Intrebarile mele...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Detasare transnationala. Semnatarii actului aditionalIntrebare: In actul aditional de detasare transnationala, trebuie sa semneze angajatorul, salariatul si entitatea din celalalt stat membru la care urmeaza sa fie detasat salariatul? Solicitam acest raspuns in vederea depunerii documentatiei pentru obtinerea formularului A1.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori

Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"
CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Alerta Coronavirus - Masuri de preventie pentru Angajatori
Descarcati gratuit Raportul Special

"CORONAVIRUS - Ghid de MASURI URGENTE pentru Angajatori. Reguli impuse pentru fiecare firma"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]