Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Proiect lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999

PROIECT LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I - Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din data de 21 iunie 1999 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din data de 10 octombrie 2002, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Inspectia Muncii are personalitate juridica si este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”.

2. Articolul 4 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (3), care va avea urmatorul cuprins:
„(3) Statutul inspectorului de munca si inspectorului social va fi reglementat prin lege”.

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5 - (1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii generale:
a) controlul aplicarii prevederilor legale, generale si speciale, in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei produselor pentru care a fost desemnata prin acte normative;
b) furnizarea de informatii angajatorilor si salariatilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale in domeniile de competenta;
c) controlul aplicarii prevederilor legale din domeniile asistentei sociale, privind prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor;
d) informarea autoritatilor competente cu privire la neconformitatile constatate in aplicarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Inspectia Muncii poate initia propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislative din domeniile de activitate, pe care le inainteaza MMFPS.”

4. Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 51 si 5˛, cu urmatorul cuprins:
„Art. 51 - Inspectia Muncii indeplineste urmatoarele functii generale:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor in domeniile sale de activitate, precum si functionarea inspectoratelor teritoriale de munca si a altor unitati subordonate;
b) de comunicare, prin care se asigura schimbul de informatii cu autoritatile administratiei publice centrale si locale si cu persoanele fizice si juridice supuse activitatii de control, informarea acestora si a cetatenilor asupra modului cum se respecta si se aplica prevederile legislatiei din domeniile de competenta;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile sale de activitate;
d) de formare, prin care realizeaza pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu, precum si a altor persoane, in conditiile legii;
e) de cooperare, prin care asigura desfasurarea de actiuni in comun, pe plan intern si international, in domeniile de competenta;
f) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv, privat al statului, ori, dupa caz, al unitatilor administrativ teritoriale pe care le are in administrare sau in folosinta, gestionarea fondurilor alocate a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din dotare, achizitionarea de bunuri si servicii in conditiile legii, precum si organizarea si gestionarea sistemelor informatice necesare activitatilor proprii.

Art.5˛ In domeniul asistentei sociale, Inspectia Muncii are urmatoarele functii specifice:
a) de control, prin care se realizeaza verificarea respectarii drepturilor sociale ale cetatenilor si a prevederilor legale in domeniu, a modului de asigurare, administrare si gestionare a prestatiilor si serviciilor sociale si a fondurilor destinate asistentei sociale, precu si a performaneti furnizorilor si a calitatii serviciilor sociale;
b) de consiliere, prin care se acorda salariatilor, angajatorilor, autoritatilor administratiei publice centrale si locale si persoanelor fizice si juridice, publice si private, indrumari si recomandari privind perfectionarea, imbunatatirea activitatii, prevenirea faptelor de incalcare a legislatiei in vigoare din domeniul asistentei sociale.

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6 - (1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii specifice:
A. In domeniul relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de munca aplicabile si in contractele individuale de munca;
c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati ;
e) asigura la nivel national evidenta a muncii prestate in baza contractelor individuale de munca prin registrul general de evidenta al salariatilor;
f) efectueaza controale in vederea depistarii muncii nedeclarate autoritatilor publice.

B. In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a) controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza functionarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a persoanelor juridice si fizice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
e) analizeaza activitatea serviciilor externe de prevenire si protectie si propune Comisiei de abilitare a serviciilor de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca retragerea abilitarii, dupa caz;
f) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
g) dispune sistarea activitatii la locurile de munca si/sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munca atunci cand constata faptul ca, nerespectarea cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca poate genera evenimente cu consecinte grave ;
h) dispune efectuarea de masuratori, determinari, expertize si studii stiintifice pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
i) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea unitara a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
j) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii si ale legislatiei europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

C. In domeniul supravegherii pietei:
a) controleaza conform atributiilor stabilite de legislatia in vigoare, respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform desemnarii prin acte normative;
b) elaboreaza, pune in aplicare si actualizeaza periodic programe sectoriale specifice, referitoare la sectoarele in care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei;
c) restrictioneaza prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare comercializarea produselor neconforme si dispune masurile pentru eliminarea neconformitatilor constatate;
d) atentioneaza utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competenta si coopereaza cu operatorii economici pentru prevenirea sau reducerea acestora;
e) identifica produsele care prezinta suspiciuni de neconformitate, preleveaza probe si efectueaza incercari, in limitele bugetului aprobat pentru finantarea acestei activitati;
f) furnizeaza informatii organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la produsele care prezinta riscuri si colaboreaza cu acestea la realizarea programelor de supraveghere a pietei la nivel comunitar;
g) colaboreaza cu autoritatile competente nationale si din cadrul Uniunii Europene in toate problemele de supravegherea pietei, inclusiv in ceea ce priveste notificarea clauzei de salvgardare in cazul produselor neconforme;
h) colaboreaza cu autoritatile vamale si alte organisme responsabile cu controalele la frontiere in vederea schimbului de informatii cu privire la produsele ce prezinta riscuri in utilizare.

D. In domeniul asistentei sociale:
a) inspecteaza modul in care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea si promovarea drepturilor sociale ale cetatenilor de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de catre alte persoane fizice si juridice, publice si private;
b) inspecteaza modul in care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum si a celor allocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor din domeniu;
c) desfasoara activitati de investigare sociala derivate din rezultatele controlului si formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a prestatiilor si serviciilor sociale;
d) inspecteaza furnizorii de servicii sociale publici si privati din punct de vedere al eficientei si performantei acestora in indeplinirea obiectivelor stabilite in conformitate cu standardele de calitate si de cost, conform reglementarilor legale;
e) inregistreaza, centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la furnizorii de servicii sociale si la serviciile sociale acordate de catre acestia si gestioneaza Registrul electronic unic al serviciilor sociale;
f) controleaza, evalueaza si monitorizeaza respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acordare a acreditarii furnizorilor de servicii sociale si serviciilor furnizate de acestea;
g) in cazul in care constata neconformitati in functionare, solicita comisiilor de acreditare retragerea acreditarii si urmareste indeplinirea masurilor dispuse;
h) solicita furnizorului de servicii si sau autoritatilor competente suspendarea sau incetarea temporara sau definitiva a serviciului social in cazul incalcarii grave a prevederilor legale in domeniu si urmareste indeplinirea masurilor dispuse;
i) sesizeaza autoritatile competente cu privire la neconformitatile constatate in aplicarea dispozitiilor legale, care exced atributiilor proprii;
j) constata si aplica sanctiuni contraventionale prevazute in toate actele normative care reglementeaza domeniile de competenta;
k) urmareste aplicarea si respectarea politicilor in domeniul asistentei sociale;
l) controleaza modul de administrare, gestionare si realizare a tuturor programelor si proiectelor din domeniul asistentei sociale;
m) evalueaza strategiile de promovare a asistentei sociale a persoanelor si grupurilor defavorizate;
n) identifica si evalueaza practicile institutionale in managementul problematicii asistentei sociale la nivel local;
o) inspecteaza modul de indeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizarii sociale;
p) inspecteaza activitatea autoritatilor, organismelor si comisiilor interdepartamentale care dispun masuri de protectie a persoanelor care fac parte din categoriile supuse situatiilor de risc social;
r) evalueaza impactul politicilor si procedurilor publice implementate in domeniul asistentei sociale, in vederea stabilirii de diagnostice si elaborarii de propuneri si recomandari de imbunatatire a cadrului legal si institutional, precum si de eficientizare a alocarilor bugetare necesare promovarii asistentei sociale;
(2) Misiunile Inspectiei Muncii in domeniul asistentei sociale se efectueaza in baza ordinului de misiune scris, emis de inspectorul general de stat
(3) Inspectia Muncii indeplineste si alte atributii stabilite in responsabilitatea sa potrivit legislatiei in vigoare.
(4) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile afalate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, au obligatia de a pune la dispozitia Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, la solicitarea acestora, informatiile si documentele necesare, in mod operativ si gratuit.”

6. Dupa articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul continut:
Art. 61 - Misiunile Inspectiei Muncii in domeniul asistentei sociale au la baza urmatoarele
principii si valori:
a) respectarea drepturilor sociale ale cetatenilor;
b) transparenta si responsabilitatea publica;
c) flexibilitatea si abordarea globala;
d) promovarea diversitatii, creativitatii, concurentei si competitivitatii;
e) gestionarea eficienta a resurselor umane si materiale.”

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7 - (1) Inspectia Muncii poate sa presteze servicii, contra cost, in conditiile legii.
(2) Contravaloarea serviciilor prestate se suporta de catre beneficiarii acestora si constituie venituri la bugetul de stat.
(3) Serviciile pentru care se percep tarife, precum si cuantumul acestora, se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.”

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8 - In realizarea atributiilor sale, Inspectia Muncii coopereaza, pe plan national si international, pe baza de protocoale, acorduri si memorandumuri, cu institutii similare, cu inspectii din alte domenii, institutii publice sau private, cu organizatii ale partenerilor sociali si cu orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii.”

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9 - Ministerul Apararii Nationale, structurile militare si structurile in care isi desfasoara activitatea functionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Administratia Nationala a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare organizeaza activitatile de inspectie a muncii prin servicii proprii de specialitate, care au competenta exclusiva numai pentru structurile respective.”

10. Articolul 10 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10 - (1) Inspectia Muncii este condusa de un inspector general de stat.
(2) In exercitarea atributiilor de conducere inspectorul general de stat este ajutat de 2 inspectori generali de stat adjuncti.
(3) Functiile de inspector general de stat si inspector general de stat adjunct sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punct de vedere al drepturilor salariale cu directorul general si directorul general adjunct din minister.
(4) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti au calitatea de inspector de munca sau inspector social, dupa caz, si pot exercita activitati de control si inspectie pe intreg teritoriul tarii.
(5) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(6) Inspectorul general de stat este ordonator secundar de credite.
(7) In exercitarea atributiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii cu caracter individual, ordine de misiune, metodologii si instructi in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii.
(8) Inspectoratele teritoriale de munca sunt conduse de cate un inspector sef pe probleme de munca si sociale care este ordonator tertiar de credite.
(9) Atributiile inspectorului general de stat si ale inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(10) In vederea cercetarii faptelor care constituie obiect al sesizarilor privind incalcarea prevederilor legale, precum si a regulamentelor, metodologiilor ori a altor norme interne de lucru, de catre inspectorii de munca si inspectorii sociali, in cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza Corpul de control al calitatii inspectiei, ale carui atributii se stabilesc prin Regulamentul propriu de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

11. Articolul 11 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11 - (1) Inspectorii sef pe probleme de munca si sociale sunt numiti prin decizie a inspectorului general de stat, cu avizul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.
(2) In exercitarea atributiilor de conducere din domeniile relatii de munca, securitate si sanatate in munca, asistenta sociala, inspectorul sef pe probleme de munca si sociale,are in subordine doi inspectori sefi adjuncti pe probleme de munca si sociale, numiti prin decizie a inspectorului general de stat, cu avizul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
3) Functiile de inspector sef pe probleme de munca si sociale, si inspector sef adjunct pe probleme de munca si sociale, sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punct de vedere al drepturilor salariale cu directorul si directorul adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.”.

12. Articolul 12 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12 - (1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din functionari publici cu statut special - inspectori de munca si inspectori sociali, alti functionari publici si personal contractual.
(2) In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific Inspectiei Muncii se instituie functiile de inspector de munca si inspector social, in cadrul categoriei functiilor publice specifice cu statut special.
(3) Inspectorii de munca si inspectorii sociali beneficiaza de stabilitate in functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si influenta neprevazuta din afara.
(4) Raporturile de serviciu ale functionarilor publici de conducere si de executie se suspenda de drept in situatia in care acestia sunt alesi sau numiti temporar in alte functii, inclusiv de demnitate publica.
(5) Inspectorilor de munca, inspectorilor sociali, functionarilor publici si celorlalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca li se asigura masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si rambursarea tuturor cheltuielilor pentru daunele suferite in exercitarea atributiilor.
(6) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare al acestora se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii.”
(7) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca beneficiaza de sprijin financiar din partea institutiei, prin suportarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.”

13. Articolul 13 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13 - (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca se stabileste prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, tinand cont de:
a) numarul, natura, importanta si situatia intreprinderilor supuse controlului;
b) numarul si diversitatea categoriilor de salariati care muncesc in aceste intreprinderi;
c) numarul si complexitatea dispozitiilor legale a caror aplicare trebuie sa fie asigurata;
d) mijloacele materiale de executare a sarcinilor puse la dispozitia inspectorilor;
e) conditiile practice in care urmeaza sa se efectueze controalele pentru a da rezultatele scontate.
(2) Structura organizatorica si statul de functii ale aparatului propriu al Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca, precum si repartizarea numarului de posturi la inspectoratele teritoriale de munca se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale”.

14. Articolul 14 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14 - Drepturile salariale ale personalului incadrat la Inspectia Muncii se acorda astfel:
a) pentru Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
b) pentru inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.”

15. Titlul CAPITOLULUI IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL IV - Inspectorul de munca si inspectorul social”

16. Articolul 16 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16 - (1) Inspectorii de munca si inspectorii sociali sunt functionari publici, in cadrul functiilor publice specifice cu statut special.
(2) Pot fi inspectori de munca persoanele cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice, sau in urmatoarele specializari: sociologie, psihologie, medicina si administratie publica.
(3) Pot fi inspectori sociali persoanele cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice, stiinte socio-umane sau in urmatoarele specializari: asistenta sociala, sociologie, psihologie, medicina si administratie publica.”

17. Articolul 17 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17 - Selectarea, recrutarea, pregatirea si numirea in functii a inspectorilor de munca si a inspectorilor sociali se fac potrivit legislatiei din domeniul functiei publice si a altor reglementari specifice.”

18. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18 - Inspectorii de munca sunt obligati:
a) sa nu aiba nici un interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in unitatile care se afla sub incidenta controlului lor;
b) sa nu dezvaluie secretele de fabricatie sau de comert si, in general, procedeele de exploatare de care iau cunostinta in exercitarea functiilor lor, atat pe durata existentei raporturilor de serviciu, cat si timp de 2 ani dupa data incetarii acestora;
c) sa pastreze confidentialitatea asupra identitatii persoanei care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale in domeniul reglementat de prezenta lege si sa nu dezvaluie angajatorului ori prepusilor sai faptul ca efectueaza controlul ca urmare a unei sesizari.”

19. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19 - (1) Inspectorii de munca, purtand asupra lor legitimatia care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, la orice ora din zi si din noapte, in sediul oricarui angajator, persoana fizica sau juridica si in orice loc unde are motive temeinice sa efectueze controlul sau cercetarea de evenimente;
b) sa identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor;
c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum si salariatilor, singuri sau in prezenta martorilor, documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;
d) sa ridice, de la entitatea controlata, orice document care are legatura cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului, eliberand o dovada in acest sens;
e) sa faca fotografii, sa inregistreze audio-video, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, salariatilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;
f) sa preleveze si sa ridice, in vederea efectuarii de analize in laboratoare specializate sau administrarii de probe, mostre de produse, materiale ori substante fabricate, utilizate, depozitate, manipulate si sa instiinteze detinatorul sau angajatorul despre aceasta;
g) sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;
h) sa constate contraventii si sa aplice masurile de sanctionare prevazute de legislatia in vigoare;
i) sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni
i) sa dispuna angajatorului efectuarea de masuratori, determinari, expertize si studii stiintifice pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca;
j) sa solicite si sa primeasca neconditionat sprijin de la autoritati si institutii de ordine publica si protectie, dupa caz, in desfasurarea controlui, respectiv a misiunilor de inspectie;
k) sa preleveze mostrele necesare din produse pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, iar in cazul in care considera necesar, pot dispune distrugerea sau scoaterea din uz a produselor care prezinta un risc grav;
l) sa dispuna interzicerea, restrictionarea, retragerea unui produs pe piata sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza acestei decizii”.

20. Dupa articolul 19 se introduc cinci noi articole, articolele 191 – 195, cu urmatorul cuprins:
„Art.191 - (1) Constatarile rezultate in urma controalelor si a cercetarii evenimentelor, precum si masurile dispuse de catre inspectorii de munca sunt consemnate de catre acestia in procese verbale al caror model se aproba prin decizie a inspectorului general de stat.
(2) Contestatiile formulate impotriva proceselor verbale de control incheiate de inspectorii de munca sunt solutionate de instantele de contencios administrativ competente potrivit legii.
(3) Contestatiile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie sunt solutionate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
(4) Constatarile rezultate in urma activitatilor de inspectie sociala, precum si masurile dispuse de inspectorii sociali sunt consemnate de acestia in rapoartele de inspectie sau in procesele-verbale de contraventie, dupa caz al caror model se aproba prin decizie a inspectorului general de stat.
(5) Contestatiile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie incheiate de inspectorii de sociali sunt solutionate, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.2/2001 de catre judecatorii.”.

Art. 192 - Inspectorii sociali, sunt obligati:
a) sa nu aiba interese directe sau indirecte, de orice natura ar fi acestea, fata de autoritatile administratiei publice centrale si locale ori fata de persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului;
b) sa nu detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului;
c) sa pastreze, in afara rapoartelor de serviciu, confidentialitatea, discretia profesionala si regulile deontologice ale functiei publice;
d) sa instiinteze fara intarziere autoritatile si institutiile competente daca, in perioada derularii misiunii de inspectie, constata delicte ori abateri grave in respectarea legii, care atrag raspunderea juridica.
e) sa decida asupra masurilor de sanctionare si asupra perioadei in care abaterile constatate trebuie remediate.
Art. 193 - Inspectorii sociali, purtand asupra lor legitimatia care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, la orice ora din zi si din noapte, dupa caz, in sediul autoritatilor administratiei publice centrale si locale ori al persoanei fizice sau juridice, publice ori private, cu atributii in domeniu, si/sau in orice alt loc in care acestia isi desfasoara activitatea;
b) sa solicite autoritatilor administratiei publice centrale si locale ori persoanei fizice sau juridice, publice ori private, toate documentele si informatiile necesare pentru realizarea inspectiei, in limitele prevazute de lege;
c) sa aiba acces la bazele de date informatice ale organismelor inspectate, in conditiile legii;
d) sa ceara informatii de la orice persoana si despre orice problema care constituie obiectul inspectiei si sa solicite orice documentatie pe care o considera necesara pentru realizarea rapoartelor de inspectie, in conditiile legii;
e) sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;
f) sa dispuna masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;
g) sa constate contraventii si sa aplice masurile de sanctionare prevazute de legislatia in vigoare;
h) sa solicite aplicarea masurilor constand in incetarea sau suspendarea temporara sau definitiva a activitatii unitatilor care acorda servicii sociale ori, dupa caz, retragerea acreditarii furnizorilor de servicii sociale, in conditiile legii;
i) sa solicite sistarea acordarii platii prestatiilor sociale si altor drepturi de asistenta sociala, precum si a derularii de programe si proiecte in domeniu, in cazul in care constata cazuri de fraude prin aplicarea incorecta a prevederilor legale cu privire la administrarea si utilizarea fondurilor din sistem;
j) sa dispuna masuri de recuperare a prejudiciilor constatate;
k) sa propuna autoritatilor competente sau organismelor abilitate prin lege masuri de sanctionare a persoanelor vinovate, conform legii, in cazul faptelor grave care pun in pericol viata si siguranta beneficiarilor de servicii sociale;
l) sa ridice, de la entitatea controlata, orice document care are legatura cu misiunea de inspectie, eliberand o dovada in acest sens;
m) sa faca fotografii, sa inregistreze audio-video, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, personalului entitatilor inspectate, beneficiarilor si/sau, dupa caz, reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul misiunii de inspectie;
n) sa solicite si sa primeasca neconditionat sprijin de la autoritati si institutii de ordine publica si protectie, dupa caz, in desfasurarea misiunilor de inspectie.

Art. 194 – Persoanele fizice sau juridice, publice ori private, controlate au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca si inspectorilor sociali documentele si informatiile solicitate de catre acestia, necesare controlului sau cercetarii evenimentului.

Art. 195 - Inspectorii de munca si inspectorii sociali isi pot desfasura activitatea de control pe tot teritoriul tarii, indiferent de locul de munca in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei sau a ordinului de misiune, emise de inspectorul general de stat.”

21. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 20 - Obstructionarea in orice mod a inspectorilor de munca, de catre angajatorul persoana fizica sau juridica, sa exercite, total sau partial, controlul si sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.”

22. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 21 - Neindeplinirea de catre angajator a masurilor obligatorii dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei”.

23. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22 - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 20 si 21 se fac de catre inspectorii de munca.”

24. Dupa articolul 22 se introduc doua noi articole, articolele 221 si 222, cu urmatorul cuprins:
„Art. 221 - (1) Obstructionarea in orice mod de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale ori de catre persoanele fizice sau juridice, publice ori private, a inspectorilor sociali sa isi exercite atributiile in limitele prevazute din prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea si sanctionarea contraventiei prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii sociali.

Art. 222 - Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor contrare prevazute de prezenta lege”.

25. Articolul 23 si 24 se abroga.

26. Articolul 26 se abroga .

27. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 28 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130/2006 privind Inspectia Sociala, aprobata cu modificari prin Legea nr.211/2007;
b) Hotararea Guvernului nr.1059/2007 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Inspectiei Sociale;
c) Art. 8 din Legea nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata;
d) Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
e) Art. 62 alin.(2) si alin. (3) din Legea nr.346/2002, republicata, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
f) orice alte dispozitii contrare prezentei legi”.
Art. II - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante legi, sintagma „Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale" se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 22 Aprilie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Proiect lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
M-as Putea Pensiona Anticipat?Intrebare: Buna ziua, Sunt nascuta in 02.05.1960. Am 28 ani vechime in munca si 3 ani facultate absolvita la cursuri de zi, cu diploma. Ma intereseaza cand as avea dreptul sa ies la pensie anticipat, sau la pensie anticipata partiala. Totodata, cum as putea afla exact vechimea reala pe care o am in munca pentru calcularea pensiei?
 

Raspuns: Nu indepliniti conditia stagiului de cotizare realizat pentru a opta pentru pensie anticipata sau an... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]