Conditii acordare somaj, indemnizatia de somaj si dosarul de somaj in 2020

indemnizatie de somajdosar somajconditii somajconditii somaj 2020
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Pentru a fi la curent cu legislatia actualizata privind somajul tehnic, va invitam sa consultati urmatoarele materiale:
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimul de drept al somajului  tehnic il constituie:
- art. 53 din Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;
- Decret nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri indomeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020.
- Ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din de 25 martie 2020.
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, publicat in Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.
 
 
2. DEFINIREA somajului TEHNIC
 
Somajul tehnic este definit ca fiind suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
 
 
 
 
3. CONDITII DE FOND PRIVIND SOMAJUL TEHNIC
 
3.1. Conditii privind numarul de salariati
Din punct de vedere al numarului total al salariatilor afectati de somaj tehnic, avem doua situatii:
a) Situatia in care salariatii intra in somaj tehnic ca urmare a inchiderii unitatilor din dispozitia Comitetului pentru situatii de urgenta (restaurante, terase, baruri, saloane de infrumusetare, cinematografe, teatre etc.), unde se impune obligatia de a inceta activitatea intregii societatii;
b) Situatia in care angajatorii, desi nu sunt obligati prin masurile suplimentare impuse de situatia de stare de urgenta, nu isi mai pot desfasura activitatea din cauza imposibilitatii importarii materiilor prime necesare desfasurarii activitatii. In acest ca, nu exista obligatia de a inceta activitatea intregii societatii ci numai partial, in acele departamente carora le lipseste materia prima pentru a-si putea duce la bun sfarsit atributiile din fisa postului.
Conform art. 53 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat “in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare”.
Asadar, pentru a interveni acest caz de suspendare, angajatorul trebuie sa-si intrerupa temporar activitatea, aceasta intrerupere fiind generata in special de dificultatile economice. 
 
In anumite situatii nu se poate inchide o unitate in totalitate pentru ca este nevoie, de exemplu, de paza sau de salariatii care trebuie sa rezolve problemele legate de intocmirea formalitatilor privind suspendarea contractelor individuale de munca si de reluare a activitatii.
In concluzie, art. 53 din Codul muncii este aplicabil si in situatia in care se intrerupe activitatea pe o anumita perioada secvential, partial prin oprirea functionarii unor echipamente de munca numai din anumite locuri de munca.
 
3.2. Conditii privind indemnizatia pe durata somajului  tehnic
 
Potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Codul muncii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (2) din acelasi act normativ, pe durata intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii. 
 
Conform art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 21 martie 2020, asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32 din 26 martie 2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020, pe perioada stabilita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
 
De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
 
a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate;
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, le-au scazut veniturile, nu au materii prime si materiale pe care le importau (de exemplu din Italia), au productie in exces si nu o pot exporta din cauza inchiderii granitelor si carantinarii conducatorilor auto;
c) suspenda activitatea pentru protectia salariatilor nefiind intrunite niciuna dintre conditiile de la lit. a) si b).
De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate, conform unei declaratii pe propria raspundere a angajatorului."
 
 
 
3.3. Conditii privind poprirea pe durata somajului  tehnic
 
Conform art. 729 alin. (1) din Codul de procedura civila, salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite: 
a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii; 
b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. Indemnizatiile de somaj tehnic sunt venituri periodice ce se platesc salariatilor fapt pentru care acestea pot fi poprite. 
Art. 729 alin. (7) din acelasi act normativ stabileste ca, alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii. 
Apreciem ca indemnizatia de somaj tehnic nu se incadreaza la aceasta exceptie intrucat nu are o destinatie speciala asa cum sunt destinatiile enumerate.
 

Pentru mai multe informatii actualizate inclusiv prin OUG 32/2020, va invitam sa consultati SOMAJUL TEHNIC – Ghid Practic detaliat actualizat la zi!
 Prevederi anterioare anului 2020:


Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a deveni someri si pentru a beneficia de indemnizatie de somaj? Cum se calculeaza indemnizatia de somaj? Care sunt actele normative ce reglementeaza somajul si indemnizatia de somaj?

In materialul dat publicitatii astazi vom stabili cele mai importante aspecte referitoare la somaj, indemnizatia de somaj, obtinerea calitatii de somer si nu numai.


>>>Indemnizatia de somaj este reglementata de urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 76/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 103 din 6 februarie 2003

- H.G. nr. 174/2002 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 181 din 18 martie 2002.


De la bun inceput trebuie sa tinem cont de faptul ca asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.


Conform legislatiei in vigoare, constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au datorat contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.


Indemnizatia de somaj se acorda la cererea persoanei care si-a pierdut locul de munca, daca sunt indeplinite anumite conditii.

Atentie la faptul ca se tine cont de cat timp a lucrat persoana in cauza pentru a se stabili perioada de acordare si cuantumul indemnizatiei de somaj.


 
>>>Beneficiari ai prevederilor Legii nr. 76 din 2002 sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);

b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;

c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;

e) sunt cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;

f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii.>>>Care sunt conditiile pe care o persoana trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ pentru a obtine calitatea de somer:


a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;

b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;

d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.


>>>Somerul inregistrat este persoana care:

- indeplineste cumulativ conditiile prevazute de lege
- se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.


Indemnizatie de somaj reprezinta o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca.


>>>Cuantumul indemnizatiei de somaj se acorda in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

- 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

- suma prevazuta mai sus la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.


Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, mentionate mai sus, sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.


>>>Care sunt obligatiile persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj?

a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;

d) sa caute activ un loc de munca;

e) sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.>>>Beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor;

b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic, altul decat cel de natura celor prevazute la lit. a)-e), g) si h), in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala de asigurari pentru somaj.>>>De indemnizatie de somaj beneficiaza si persoanele ce fac parte din urmatoarele categorii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.


>>>Atentie la faptul ca la stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. (1) lit. a), nu se iau in calcul:

a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;

*) Perioadele de incapacitate temporara de munca prevazute de art. 34 alin. (11) lit. a) sunt ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g);

c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h);

d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (i) lit. j).


>>>Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.


(2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.


Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17, la cerere, dupa caz, de la data:

a) incetarii raporturilor de munca;
b) incetarii raporturilor de serviciu;
c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract.
e) incetarii calitatii de membru cooperator;
f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h) incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;
j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv in baza unui raport juridic, altul decat cele de natura celor prevazute la lit. a)-e) si lit. g) si h), in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala de asigurari pentru somaj;
l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b).

Nu neglijam faptul ca indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 de zile de la aceasta data.

In situatia in care expira termenul de 10 zie insa cererea este inregistrata nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (2), atunci indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.

Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.


Indemnizatia de somaj se acorda in functie de stagiul de cotizare. Pentru somerii prevazuti la art. 17, alin. (1), avem urmatoarea schema de acordare a indemnizatiei de somaj:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.


Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.


Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Atentie la faptul ca nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.


De asemenea, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

Mai mult, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj nici absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.


>>>Cand inceteaza plata indemnizatiilor de somaj:

Conform art. 44 din Legea nr. 76 din 2002, incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni;

b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

d) la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

h) la data plecarii din tara a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

j) in cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2), (3) si (31);

l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);

m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b).

n) la data de la care isi incepe desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

o) la data angajarii, conform legii, pe baza de contract, in situatia soldatilor si gradatilor voluntari;

p) la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii;

q) de la data la care desfasoara o activitate pentru o perioada mai mare de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil , republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil , sau in temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


>>>Cand se suspenda plata indemnizatiei de somaj?

a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a);

b) pe perioada indeplinirii serviciului militar activ;

c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni;

d) la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Elvetia pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj, conform prevederilor legale, pe o perioada de maximum 3 luni sau, dupa caz, 6 luni, cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are, dupa caz, domiciliul sau resedinta;

e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

f) la data pensionarii pentru invaliditate;

g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap;

h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, in situatia in care aceste drepturi banesti se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj;

j) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei, in situatia in care plata indemnizatiei de somaj nu se suspenda in conditiile lit. d);

k) la data inceperii desfasurarii unei activitati pentru o perioada mai mica de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571.2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil sau in temeiul Legii nr. 96/2006 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Ce documente sunt necesare pentru intocmirea cererii de acordare a indemnizatiei de somaj?

- actul de identitate, in original;
- actele de studii si de calificare, in original si in copie;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

In afara documentelor mentionate mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de alte documente, precizate pe site-ul ANOFM.Surse: Legea nr. 76 din 2002
            ANOFM.ro
            PortalCodulMuncii.ro


de Maria Nicutar


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
indemnizatie de somajdosar somajconditii somajconditii somaj 2020

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 08 Aprilie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Conditii acordare somaj, indemnizatia de somaj si dosarul de somaj in 2020 Nota: 3.79 din 5 - 78 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (9)


Ionescu Elena
06-Oct-2019
Buna ziua,am o intrebare,carnetul de somaj tb vizat lunar de persoana in cauza?

Buna ziua,am o intrebare,carnetul de somaj tb vizat lunar de persoana in cauza?

Petrica
27-Mar-2019
Bunƒ ziua. Am beneficiat de indemniza›ie de ™omaj în 2018. O restanta de doua luni din 2017. Timpul lucrat intre aceste doua date se ia în considerare la lunile lucrƒtoare pentru ™omaj ?

Bun?? ziua. Am beneficiat de indemniza?>ie de ?(TM)omaj ?(R)n 2018. O restanta de doua luni din 2017. Timpul lucrat intre aceste doua date se ia ?(R)n considerare la lunile lucr??toare pentru ?(TM)omaj ?

Gabi
20-Iun-2018
Buna ziua,am terminat de curand 12 clase si din cauza negasiri unui loc de munca m-am hotarat sa imi fac somaj,cand am mers sa imi depun dosarul pentru somaj personalul de acolo mi-a spus ca ei o sa imi caute in cele 6 luni cat tine somajul,un loc de munca,iar eu trebuie sa declar pe proprie raspundere cum ca daca ei imi gasesc un loc de munca si eu nu il accept,o sa mi se faca dosar penal.Intrebarea mea ar fi: se poate intampla asea ceva??adica ma pot trezi cu dosar penal pentu ca am refuzat un loc de munca?

Buna ziua,am terminat de curand 12 clase si din cauza negasiri unui loc de munca m-am hotarat sa imi fac somaj,cand am mers sa imi depun dosarul pentru somaj personalul de acolo mi-a spus ca ei o sa imi caute in cele 6 luni cat tine somajul,un loc de munca,iar eu trebuie sa declar pe proprie raspundere cum ca daca ei imi gasesc un loc de munca si eu nu il accept,o sa mi se faca dosar penal.Intrebarea mea ar fi: se poate intampla asea ceva??adica ma pot trezi cu dosar penal pentu ca am refuzat un loc de munca?

Nagy Geza
26-Apr-2018
Am conceput un calculator de șomaj conform legislatiile n vigoare din 2018. Puteți folosi GRATUIT aici: https://cumsecalculeaza.ro/calculator-somaj.html

Am conceput un calculator de șomaj conform legislatiile ?n vigoare din 2018. Puteți folosi GRATUIT aici: https://cumsecalculeaza.ro/calculator-somaj.html

ARB
01-Mar-2018
Daca am un venit instabil din activității precum Google AdSense si tranzacționare FOREX care e sub IRS deobicei pot beneficia de somaj?

Daca am un venit instabil din activității precum Google AdSense si tranzacționare FOREX care e sub IRS deobicei pot beneficia de somaj?

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Angajare cetatean din India. ConditiiIntrebare: Care sunt documentele necesare pentru angajare muncitori din India? Sunt anumite proceduri care trebuie sa le parcurga angajatorul? care sunt institutiile statului care trebuie informate cu privire la noii angajati?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Munca suplimentara si munca in zilele de repaus saptamanal. Sporul de weekendIntrebare: Societatea are program de functionare de la 8 la 16. In weekend sunt persoane care lucreaza 4 sau 6 ore aleator (persoana x luna aceasta are doar 6 ore sambata , luna viitoare are 12 ore , luna 3 nu are ore suplimentare) . Orele respective sunt tratate ca si ore suplimentare si se achita conform Codului muncii. Pentru persoanele respective societatea trebuie sa acorde spor de weekend? Daca da, care este baza de aplicare pentru acest spor?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]