Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, a fost modificata prin urmatoarele acte normative:


 

  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010.


 

  • Legea nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 3 iulie 2014.

     

 

  • Legea nr. 173 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015.

     

 

Avand in vedere criza financiara existenta la nivel global, care afecteaza, in principal, intreprinderile mici si mijlocii din Romania, precum si situatia creata de presiunile personalului bugetar pentru cresterea salariilor,


 

avand in vedere faptul ca intreprinderile mici si mijlocii se afla in prezent sub presiunea limitarii posibilitatilor de creditare generata de criza financiara si sunt din ce in ce mai afectate de lipsa de lichiditati din economie, ceea ce genereaza si intarzieri in incasarea facturilor aferente marfurilor livrate sau serviciilor prestate in favoarea propriilor beneficiari,


 

avand in vedere lipsa de forta de munca calificata la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii, generata de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat in ultimii ani, care a generat deja cresteri salariale importante in sectorul privat in ultimii ani, pe fondul cresterii economice si a necesitatii de a asigura o forta de munca stabila,


 

avand in vedere ca in contextul actual generat de efectele crizei financiare intreprinderile mici si mijlocii nu mai au resurse pentru a tine pasul cu cresterile salariale anuntate in sectorul bugetar si risca sa isi piarda angajatii,


 

avand in vedere investitiile facute de majoritatea angajatorilor in pregatirea fortei de munca angajate in vederea asigurarii sustenabilitatii intreprinderilor in conditiile concurentiale generate de aderarea la Uniunea Europeana,


 

prin introducerea tichetelor de vacanta, Guvernul intervine printr-o masura urgenta in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor, alaturi de salariu, vacante in tara, prin intermediul tichetelor de vacanta, cu rol de recuperare a capacitatii de munca, de crestere a productivitatii muncii salariatului si de motivare a acestuia pentru a-si mentine calitatea de salariat in respectiva intreprindere, ceea ce va genera stabilitate si eficienta marite la nivelul sectorului privat si in special in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.


 

Avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, este necesar a fi luate masuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanta.


 

Neadoptarea prezentei ordonante de urgenta va duce la scaderea circulatiei turistice in Romania, la cresterea ratei somajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra intregii economii.


 

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

 

Art. 1. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta.

 

(2) Institutiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, care incadreaza functionari publici si/sau personal prin incheierea unui contract individual de munca, dupa caz, acorda, in conditiile legii, prime de vacanta numai sub forma voucherelor de vacanta.

 

(21) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul "voucher de vacanta" va fi interpretat ca facand referire atat la voucherul de vacanta pe suport hartie, cat si la voucherul de vacanta pe suport electronic.

 

(22) Voucherele de vacanta pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise in format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonante de urgenta, fiind destinate exclusiv achizitionarii pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

 

(23) Voucherele de vacanta pe suport hartie si pe suport electronic sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

 

(24) Angajatorul stabileste sub ce forma acorda voucherele de vacanta de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.

 

(3) Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

 

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

 

(5)Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3.

 

(6) Angajatorii acorda tichete de vacanta numai in cazul in care in anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit, dupa caz (Abrogat prin Legea nr. 94/2014)

 

(7) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

 

(8) Prestarea serviciilor achizitionate de catre unitatile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanta se face in structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism.

 

(9) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


 

Art. 11. – Societatile nationale, companiile nationale si societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, precum si regiile autonome, indiferent de forma de coordonare/subordonare, pot acorda angajatilor proprii prime, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, numai sub forma voucherelor de vacanta, in conformitate cu prevederile art. 1.

 

*) Prin exceptie de la prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile ulterioare, regiile autonome, societatile si companiile nationale, precum si societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori detin o participatie majoritara, pot acorda angajatilor proprii prime sau vouchere de vacanta, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, in conformitate cu prevederile art. 1 si a contractului colectiv de munca in vigoare, pana la data expirarii acestuia, in functie de sumele prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.

 

 

Art. 2. – (1) Voucherele de vacanta, atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.

 

(11) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

 

(12) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (11).

 

(2) Fiecare voucher de vacanta pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:

 

a) emitentul si datele sale de identificare;

 

b) valoarea nominala a voucherului de vacanta;

 

c) angajatorul si datele sale de identificare;

 

d) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;

 

e) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;

 

f) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta;

 

g) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta.

 

h) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);

 

i) elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.

 

*) Dispozitiile art. 2 alin. (2) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I - 31 iulie 2015.

 

(21) Fiecare voucher de vacanta pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) si i) sunt inscrise pe voucherul de vacanta pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.

 

(22) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achizitionarea pachetelor de servicii turistice.

 

(23) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.

 

(24) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanta, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si cu unitatile afiliate.

 

(25) Unitatile emitente de vouchere de vacanta pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanta sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza schema/ aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.

 

(3) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei voucherelor de vacanta in conditii de siguranta.

 

(4) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, in cazul in care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

 

Art. 3. – (1) Angajatorul impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de vacanta cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare (Abrogat prin Legea nr. 94/2014).

 

(2) Autoritatile si institutiile publice din sectorul bugetar vor contracta serviciile privind emiterea tichetelor de vacanta cu emitentii, in conditiile legislatiei in vigoare (Abrogat prin Legea nr. 94/2014).

 

(3) Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit prin hotarare a Guvernului.

 

(4) Sumele prevazute la alin. (3) nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru angajat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Contravaloarea tichetelor de vacanta nu se ia in calcul la stabilirea venitului salarial (Abrogat prin Legea nr. 94/2014).

 

(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt: 10, 20, 30, 40 si 50 lei.

 

 

*) Incepand cu 1 iulie 2010 se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009. Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 raman in vigoare;

 

(6) Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de vouchere de vacanta pe suport hartie achita atat contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta, cat si costul imprimatului reprezentand voucherul de vacanta.

 

(7) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a voucherului de vacanta pe suport electronic achita contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta distribuite angajatilor, precum si costul emiterii suportului electronic.

 

(8) Valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordata angajatilor, fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, nu poate sa fie diminuata in niciun mod.

 

Art. 31. – Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator si unitatea afiliata, de catre unitatile emitente, este de 1% din valoarea voucherului de vacanta.

 

Art. 4. – (1) Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de Autoritatea Nationala pentru Turism, conform Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta vouchere de vacanta ca modalitate de plata, se denumesc, in mod conventional si in intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati afiliate.

 

(11) Autoritatea Nationala pentru Turism va transmite unitatilor emitente lista cu unitatile afiliate.

 

(2) Comisionul maxim perceput de agentiile de turism, in calitate de unitati afiliate, nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanta.

 

 

Art. 5. – (2) Orice plata se face numai prin intermediul societatilor bancare sau prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, potrivit legii.

 

(3) Unitatile emitente vor plati unitatilor afiliate cu care au incheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanta contravaloarea acestora dupa prestarea serviciilor de turism.

 

Art. 6. – (1) Se interzice unitatii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanta.

 

(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanta se suporta de catre angajat, titular al voucherelor de vacanta.


 

Art. 7. – (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul voucherului de vacanta.

 

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7).

 

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele:

 

a) fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta;

 

b) comercializarea voucherelor de vacanta de catre angajati, angajatori, unitatile afiliate si structurile de primire turistice;

 

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanta utilizate de angajati;

 

d) emiterea de vouchere de vacanta cu alte valori nominale decat cele prevazute la art. 3 alin. (5);

 

e) emiterea de vouchere de vacanta de catre alte entitati decat cele prevazute la art. 2 alin. (1).

 

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata, fapta agentiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul pachetului similar de servicii achizitionat prin alte mijloace de plata.

 

(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unitatilor emitente de a emite vouchere de vacanta cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) si (22).

 

(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism.

 

(7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) - (5) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Art. 8. – In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Turismului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

*) In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma "tichet de vacanta" se inlocuieste cu sintagma "voucher de vacanta".

 

 

de LegislatiaMuncii.ro


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 29 Iulie 2015
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanta Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Mai multe popriri cu aceeasi ordine de preferintaIntrebare: Va rugam sa precizati cum trebuie sa procedam in cazul mai multor popriri pe salariu in vederea recupararii unor creante de acelasi fel, creante bancare. Avem un salariat pentru care societatea a primit la data de 20 februarie 2019 o adresa de la executorul judecatoresc pentru o poprire pe salariu in cuantum de 18000. S-a retinut 1/3 din salariu incepand cu plata lunii februarie si au fost virate sumele conform adresei de infiintare a popririi. In luna septembrie 2019 s-a mai primit o adresa de...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
CIM cu timp partial cu munca in weekendIntrebare: Daca ne dorin sa angajam un salariat care sa lucreze doar in week-end in fiecare saptamana cate 11 ore pe zi cum ar trebui sa-i definim in contractul de munca la H Durata muncii - norma intreaga sau fractiune de norma? (pot fi in jur de 9 zile de week-end lucrate in total 9*11h/zi =99 ore / luna ), ii trecem si spor de week-end? este legal sa angajam asa salariatul? (putem avea 2 cazuri salariatul sa mai aiba un job sau sa nu mai fie angajat si sa poata lucra doar in week-end) - cum trebuie sa...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

Aflati totul despre modificarile din contractele part-time
in 2020!

Descarcati gratuit Raportul Special
"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"
CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Aflati totul despre modificarile din contractele part-time in 2020!
Descarcati gratuit Raportul Special

"CONTRACTELE Part Time - modificari majore in 2020. Model de Contract + Calcul contributii"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]