legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Tot ce trebuie sa stiti despre sanctiunile contraventionale ce pot fi aplicate in sfera relatilor de munca si SSM!

contraventii in dreptul munciicontraventii relatii de muncacontraventii ssmcontraventii legislatia muncii


Sanctiunile contraventionale care pot fi aplicate in sfera relatiilor de munca/sanatate si securitate in munca se impart in doua mari categorii: sanctiuni contraventionale principale si sanctiuni contraventionale complementare.

ATENTIE!
    Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare.


1. Sanctiunile contraventionale principale

Din punct de vedere al reglementarii, actele normative care stabilesc contraventii,  cuprind pe langa descrierea faptei incriminate si sanctiunile contraventionale aplicabile pentru fiecare dintre acestea. Sanctiunile contraventionale principale reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aplicabile in domeniul relatiilor de munca/sanatate si securitate in munca tuturor persoanelor fizice sau juridice sunt doua: avertismentul si amenda contraventionala.

Legislatia aplicabila in cadrul raporturilor individuale si colective de munca nu prevede posibilitatea aplicarii contravenientului si a sanctiunii contraventionale principale constand in prestarea unei activitati in folosul comunitatii. Aceasta sanctiune contraventionala principala poate fi aplicata in mod alternativ cu amenda, numai in conditiile in care este prevazuta expres in lege.

    1. Avertismentul
    Cea mai usoara sanctiuniune contraventionala principala este avertismentul, care se aplica in cazul in care fapta a avut o gravitate redusa, sanctiunea trebuind sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.
Avertismentul aplicat de inspectorii de munca in cazul identificarii unor incalcari ale legislatiei muncii este de doua feluri:

    a) avertismentul verbal: consta in atentionarea verbala a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.

    Avertismentul verbal se inregistreaza in procesul verbal de control incheiat de inspectorul de munca si poate fi insotit de dispunerea unor masuri de intrare in legalitate, fundamentate pe dispozitiile Legii nr. 108/1999, republicata.

    b) avertismentul scris: se aplica prin identificarea contraventiei si sanctionarea acesteia prin intermediul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

    Alaturi de aceasta sanctiune principala, inspectorul de munca poate aplica una sau mai multe sanctiuni complementare.

ATENTIE!
Avand in vedere dispozitiile art. 7 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, este de retinut faptul ca sanctiunea contraventionala principala a avertismentului se poate aplica si in situatiile in care actul normativ care reglementeaza contraventia, nu prevede posibilitatea aplicarii aceastei sanctiuni

Exemplu
Inspectorul de munca identifica la nivelul unei unitati cu peste 21 de salariati faptul ca angajatorul nu si-a indeplinit obligatia de a incepe negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Fapta angajatorului este sanctionata contraventional cu amenda intre 5.000 si 10.000 lei, potrivit Legii nr. 62/2011 adialogului social.

    In functie de gradul de pericol social concret al conduitei ilicite, de scopul urmarit de angajator si de urmarile produse prin neindeplinirea acestei obligatii, respectiv de circumstantele personale ale angajatorului, inspectorul de munca poate sanctiona contraventia respectiva cu avertisment, desi aceasta posibilitate nu este prevazuta expres in cadrul Legii nr. 62/2011 .


2. Amenda contraventionala
    Amenda contraventionala este sanctiunea contraventionala principala ce consta in obligarea contravenientului la plata unei sume de bani, care se face venit la bugetul de stat. De fiecare data cand un act normativ aplicabil relatiilor de munca prevede aplicarea sanctiunii contraventionale a amenzii, stabileste limita minima si maxima a acesteia.
Limita maxima a cuantumului amenzilor contraventionale nu poate depasi urmatoarele sume:
- 100.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin lege si ordonanta;
- 50.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale Guvernului;


ATENTIE!
    Amenda contraventionala are caracter administrativ si nu se inscrie in cazierul juidiciar, nefiind antecedent judiciar, spre deosebire de amenda penala.


    2. Sanctiunile contraventionale complementare

    Pentru savarsirea unei contraventii, pe langa sanctiunea principala a avertismentului sau a amenzii, inspectorul de munca poate decide aplicarea concomitenta a uneia sau mai multor sanctiuni contraventionale complementare.

    Sanctiunile contraventionale complementare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aplicabile faptelor ilicite savarsite in materia relatiilor de munca si cu precadere in materia sanatatii si securitatii in munca, sunt urmatoarele:

    - suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati;

    - suspendarea activitatii agentului economic;


    3. Reguli de aplicare a sanctiunilor contraventionale

    In privinta aplicarii propriu-zise a sanctiunilor contraventionale, inspectorii de munca tin cont de urmatoarele reguli, stabilite in cadrul Ordonantei Guvernului nr. 2/2001:


Regula nr. 1:
Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare.

ATENTIE!
    Pentru una si aceeasi fapta, nu vor putea fi aplicate concomitent sau ulterior doua sanctiuni contraventionale principale (amenda si avertisment).

    Regula nr. 2:
Sanctiunile contraventionale principale constand in avertisment, respectiv amenda, pot fi aplicate oricarui contravenient persoana fizica sau juridica.

    In domeniul relatiilor de munca, respectiv sanatate si securitate in munca, nu este aplicabila sanctiunea contraventionala principala constand in prestarea unei activitati in folosul comunitatii, acesta sanctiune nefiind reglementata expres prin legislatia aplicabila in acest domeniu.

    Regula nr. 3:
Daca inspectorul de munca identifica cu ocazia efectuarii unei actiuni de control ca aceeasi persoana fizica sau juridica a savarsit mai multe contraventii, aplica sanctiunea contraventionala pentru fiecare contraventie in parte.


ATENTIE!
    Daca o persoana fizica sau juridica savarseste mai multe contraventii, constatate in acelasi timp de catre inspectorul de munca, acesta va incheia un singur proces-verbal de constatare si sanctionare. In aceasta situatie, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru pentru contraventia cea mai grava.


Exemplu:
    Cu ocazia unei actiuni de control, inspectorul de munca identifica urmatoarele contraventii la nivelul unui angajator:
    - nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, in conditiile art. 260 alin. (1) lit. i) din Codul muncii, republicat, sanctiunea contraventionala fiind amenda intre 1.500 lei si 3.000 lei. Individualizand fapta, inspectorul de munca aplica pentru fapta respectiva o amenda in cuantum de 2.500 lei.
    - nerespectarea dispozitiilor H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, sanctiunea contraventionala fiind amenda intre 1.000 lei si 2.000 lei. Individualizand fapta, inspectorul de munca aplica pentru fapta respectiva o amenda in cuantum de 1.500 lei.
    - nerespectarea obligatiei angajatorului de a initia consultari cu reprezentantii salariatilor, in conditiile art. 9 lit. b) din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, sanctiunea contraventionala fiind amenda de la 2.500 lei la 25.000 lei. Individualizand fapta, inspectorul de munca aplica pentru fapta respectiva o amenda in cuantum de 3.000 lei.

    In acest caz, inspectorul de munca incheie un singur proces-verbal de constatare si sanctionare, procedand la cumularea amenzilor contraventionale aplicate, in cuantum total de 7.000 lei. Aceasta amenda poate fi aplicata ca atare, deoarece nu depaseste dublul maximului amenzii prevazut pentru pentru contraventia cea mai grava, care este de 50.000 lei in cazul de fata.


    Regula nr. 4:
Daca la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea contraventionala se aplica separat fiecarei dintre acestea, prin incheierea unor procese-verbale distincte.

    Regula nr. 5:
Indiferent de gravitatea faptei ilicite comise si de cuantumul amenzii contraventionale efectiv aplicate de catre agentul constatator in urma individualizarii raspunderii contraventionale, contravenientul are posibilitatea in cazurile expres prevazute de lege de a achita jumatate din minimul amenzii prevazut de lege pentru sanctionarea faptei respective.

    Subliniem faptul ca acest beneficiu, numit ablatiune in literatura de specialitate, functioneaza numai in conditiile in care este prevazut in mod expres de actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia respectiva. Marea majoritate a actelor normative aplicabile relatiilor de munca nu reglementeaza sistemul ablatiunii.

    Regula nr. 6:
Dupa constatarea faptei ilicite care constituie contraventie, inspectorul de munca va individualiza sanctiunea contraventionala pe care urmeaza sa o aplice, in limitele prevazute de actul normativ care reglementeaza raspunderea contraventionala

    Exemplu
Daca se constata nerespectarea de catre cedent sau cesionar a obligatiilor prevazute in Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, inspectorul de munca poate aplica sanctiunea contraventionala a amenzii, avand un cuantum intre 1.500 lei si 3.000 lei.


    Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, inspectorul de munca va individualiza sanctiunea contraventionala pe care urmeaza sa o aplice astfel incat aceasta sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei ilicite savarsite de contravenient, tinand cont de urmatoarele aspecte:
    - imprejurarile in care a fost savarsita fapta ilicita;
    - modul si mijloacele prin care a fost savarsita fapta ilicita;
    - scopul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei ilicite;
    - urmarea socialmente periculoasa produsa prin savarsirea faptei ilicite;
    - circumstantele personale ale faptuitorului;
    - alte date inscrise in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, inclusiv obiectiunile ridicate de contravenient.

In conditiile in care gradul de pericol social al faptei ilicite este scazut, fapt ce rezulta din analiza formei de vinovatie a contravenientului precum si a aspectelor mentionate mai sus, inspectorul de munca poate aplica oricarei contraventii sanctiunea principala a avertismentului.

    Individualizarea sanctiunii contraventioanale implica un grad mare de subiectivism din partea inspectorului de munca, acesta urmand a aprecia gradul de pericol social al faptei ilicite constatate prin intermediul propriilor simturi, respectiv potrivit experientei sale profesionale.

    Avand in vedere varietatea factorilor care conduc la savarsirea unei fapte ilicite sanctionate contraventional, motivele care il determina pe contravenient sa aiba o conduita ilicita, precum si celelalte criterii de apreciere prevazute in cadrul Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, este imposibil de creat o matrice de individualizare a sanctiunilor contraventionale aplicabile faptelor ilicite definite de actele normative din domeniul relatiilor de munca.

    In aceste conditii, apar frecvent in practica situatii in care pentru aceeasi fapta ilicita, savarsita in conditii similare (dar niciodata identice), inspectorii de munca individualizeaza sanctiuni contraventionale diferite.
    
ATENTIE!
    Instanta de judecata sesizata in urma contestarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii, este singura in masura sa aprecieze asupra modalitatii de individualizare a unei sanctiuni contraventionale, daca au fost respectate criteriile legale de individualizare si mai cu seama, daca subiectivismul organului de control a afectat sau nu procesul de individualizare a sanctiunii contraventionale aplicate.

Daca instanta de judecata considera ca fapta ilicita exista si a fost savarsita de catre contravenient, insa individualizarea sanctiunii contraventionale aplicate a fost facuta gresit de catre inspectorul de munca, va putea dispune dupa caz, fie modificarea cuantumului amenzii aplicate, fie inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul.

    Mentionam si faptul ca, in conformitate cu principiul disponibilitatii, niciodata instanta de judecata nu va putea dispune aplicarea unei sanctiuni contraventionale mai grave decat cea dispusa de catre inspectorul de munca prin intermediul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.


Gabriela Dita
Consilier juridic

Studii
ianuarie – februarie 2010 – curs formator formare profesionala
2005 – 2006 masterand al Facultatii de Drept al Universitatii Bucuresti cu specialitatea „Relatii de munca si Industriale avand ca tema pentru lucrarea de disertatie Formele de suspendare a contractului individual de munca la disciplina Contractul individual de munca sub indrumarea prof. dr. Alexandru Atanasiu;

2003 – 2004 absolvent al studiilor postuniversitare de dreptul muncii organizate de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza avand ca lucrare de absolvire tema: „Cazurile de suspendare a contractului individual de munca prevazute de Legea nr. 19/2000 sub coordonarea conf. univ. dr. Vlad Barbu;

2002 – 2003 atestat inspector resurse umane al Scolii Romane de Afaceri de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei;

1999 – licentiata in stiinte juridice a Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti avand ca lucrare de licenta „Acordul de asociere a Romaniei la Uniunea Europeana sub indrumarea si cordonarea prof. univ. dr. Augustin Fuerea.de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contraventii in dreptul munciicontraventii relatii de muncacontraventii ssmcontraventii legislatia muncii

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 23 Septembrie 2014
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Tot ce trebuie sa stiti despre sanctiunile contraventionale ce pot fi aplicate in sfera relatilor de munca si SSM! Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Fisa de aptitudini. ValabilitateIntrebare: Va rog frumos sa imi spuneti care este valabilitatea fiselor medicale periodice, pentru magazin ce desfasoara activitatea de comert cu preponderenta produse alimentare (ambalate dar si sector de mezeluri) . Difera valabilitatea fiselor in functie de postul ocupat?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Fisa postului pentru stivuitoristIntrebare: Firma de construcii, dorim fisa post pentru stivuitorist cod 834403 in format word.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]