Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Model cadru pentru Contract Colectiv de Munca

contractul colectiv de muncacontractul colectiv de munca la nivel de unitatecccconctract de munca colectiv


INREGISTRAT
la Directia Generala de Munca, Familie si Protectie Sociala....................
sub nr. ........ din .....................


Contract colectiv de munca
pe anul/anii ................
incheiat la nivelul ...........................................................................
(denumirea institutiei, societatii etc.)


PREAMBUL

(1) In vederea interpretarii si aplicarii unitare a prevederilor prezentului contract colectiv de munca termenii folositi in cuprinsul sau au urmatoarele semnificatii:
a) „angajator“, „acela care angajeaza“, „patron“ sau „unitatea“ inseamna „.......................................................“;
(denumirea angajatorului)
b) „salariat“ sau „beneficiar“ indica persoana incadrata in munca prin incheierea unui contract individual de munca
c) „sindicat“ este organizatia profesionala, fara caracter politic, constituita in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai, precum si a drepturilor acestora, prevazute in legislatia muncii si in contractul colectiv de munca;
sau
c) „reprezentanti ai salariatilor“ semnifica persoanele alese de salariati pentru a participa la negocierea colectiva obligatorie, la nivelul unitatii, in conditiile prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social;
d) „parti“ sau „parti contractante“ arata cele doua parti care participa la negocierea colectiva, obligatorie, si intre care se incheie contractul colectiv de munca;

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract colectiv de munca la nivelul ....................................................................................................
(denumirea angajatorului)
se incheie, in conformitate cu prevederile art. 229-230 din Codul muncii , ale Legii nr. 62/2011 a dialogului social intre:

1. Salariatii societatii, reprezentati de organizatia sindicala ..................................................................................
(denumirea organizatiei respective)
prin ..................................................................................................................................................., in conformitate cu
(numele si prenumele reprezentantului/reprezentantilor organizatiei sindicale)

prevederile art. 229 alin. (1) din Codul muncii si prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, pe de o parte, si

sau
1. Reprezentantii salariatilor alesi pentru a participa la negocierea colectiva obligatorie in conditiile art. 229 alin. (2) si ale art. 129 din Legea 62/2011 a dialogului social, si anume ....................................................................................
(numele si prenumele)
pe de o parte si

2. Societatea comerciala ............................................................................................,
(denumirea institutiei, societatii etc.)
persoana juridica romana, reprezentata prin asociatul unic/administratorul/administratorii acesteia ......................................., cu functia de ............................................., cu sediul in ..............................................., str. .......................... nr. ........, bloc ........, (localitatea)
scara ........, etaj ........, apartament ............, judetul/sectorul .............................................., avand numar unic de inregistrare ..................................., atribut fiscal .............................................. si numarul de ordine in registrul comertului ............................................., contul nr. ................... deschis la .................................., telefon ................., fax ..............., pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract colectiv de munca la nivel de unitate cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. – (1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea prezentului contract colectiv de munca si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.

(2) Societatea, prin reprezentantii sai, accepta, fara nici un fel de rezerve, libera exercitare a dreptului sindical conform prevederilor conventiilor internationale pe care Romania le-a ratificat si legilor nationale, precum si libertatea de opinie a fiecarui salariat.

Art. 2. – Prezentul contract colectiv de munca se fundamenteaza pe principiile bunei-credinte si ale respectului reciproc, in virtutea carora fiecare parte se obliga sa acorde toata atentia intereselor celeilalte parti.

Art. 3. – La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va asigura egalitatea de sanse si de tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei si exercitarii drepturilor decurgand din prezentul contract colectiv de munca

Art. 4. – (1) Prezentul contract se incheie pe o perioada de .......... an/ani incepand cu data inregistrarii lui la ............................................................................................................ la data convenita
(organul la care, potrivit legii, se inregistreaza)
de parti si produce efecte pentru toti salariatii unitatii indiferent de data angajarii sau de data afilierii lor la o organizatie sindicala constituita in cadrul acesteia.

(2) Daca niciuna dintre parti nu denunta contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni de la expirarea duratei contractului in vigoare.

Art. 5. – (1) Orice cerere de modificare a clauzelor prezentului contract va face obiectul unei noi negocieri.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, in scris, celeilalte parti cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor.

(3) Partile convin ca in perioada negocierilor atat in cazul in care se fac modificari, cat si in cazul terminarii contractului, unitatea sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor, iar sindicatul/reprezentantii salariatilor si sa nu declanseze greve.

(4) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se vor comunica, in scris, organului la care se in- registreaza si se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii sau de la o alta data, anterioara, potrivit conventiei partilor.

Art. 6. – Suspendarea si incetarea contractului are loc potrivit legii.

Art. 7. – (1). In vederea rezolvarii problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului contract partile au convenit sa constituie o comisie paritara.

(2) Competenta, componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare sunt stabilite in anexa nr. ................ prevazute in regulamentul anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art. 8. – (1) In aplicarea prevederilor prezentului contract se vor avea in vedere urmatoarele principii:
a) drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot reprezenta cauza reducerii altor drepturi individuale sau colective recunoscute anterior;
b) in situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din continutul acestuia;
c) partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca sa nu sustina proiecte
de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din acesta.

Capitolul II
TIMPUL DE MUNCA PENTRU SALARIAÈšII ANGAJATI CU NORMA INTREAGA

Art. 9. – (1) Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe saptamana.

(2) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare calculate ca medie anuala.

(3) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la alin. (1), este considerata munca suplimentara.

(4) Prin negocieri, pentru a pune de acord programul cu cerintele desfasurarii activitatii, partile pot opta si pentru repartizare inegala a timpului de munca productiei, pot stabili un program saptamanal de la 36 de ore pana la 44 de ore, cu conditia ca media lunara sa fie de 40 de ore pe saptamana, iar programul stabilit sa fie anuntat cu o saptamana inainte.

(5) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

(6) Partile pot conveni si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana si cu conditia ca timpul de munca zilnic sa nu depaseasca 10 ore.

(7) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care includ si orele suplimentare cu conditia ca media orelor de munca calculata pentru o perioada de referinta de 3 luni calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

(8) In cazul salariatilor care efectueaza munca in schimburi, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculate pe o perioada de maximum 3 saptamani, sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana.

Art. 10. – (1) Partile contractante au convenit stabilirea programelor de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu durata timpului fractionata, in situatia activitatilor, locurilor de munca si categoriilor de personal, astfel:
a) program de lucru de 6 ore pe zi pentru ..............................
b) program de lucru de 4 ore pe zi pentru ..............................
c) program de lucru de 2 ore pe zi pentru ..............................
d) alte programe de lucru: .........................................................

(2) Drepturile salariatilor care lucreaza in program de lucru partial in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.

(3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati in program normal, daca exista posturi vacante si daca indeplinesc toate conditiile ocuparii acestor posturi.

Art. 11. – (1) Locurile de munca cu conditii deosebite care beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege, sunt urmatoarele:
l ...........................................................
2 ...........................................................
3 ...........................................................

(2) Salariatii care lucreaza in locurile de munca prevazute la alin. (1) nu pot fi solicitati sa efectueze ore suplimentare, cu exceptia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activitatii respective sau a unor situatii aparute fortuit.

Art. 12. – (1) Orele de incepere si de terminare a programului de lucru se stabilesc de comun acord, de parti, prin regulamentul de ordine interioara.

(2) Stabilirea de orare flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in prezentul contract colectiv de munca

Capitolul III
MUNCA SUPLIMENTARA

Art. 13. – (1) Orele prestate, la solicitarea conducerii unitatii, peste programul normal de lucru stabilit sunt ore suplimentare.

(2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor.

(3) In vederea prevenirii si inlaturarii efectelor calamitatilor naturale si ale altor cazuri de forta majora salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara solicitata de angajator.

(4) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile de la efectuarea acesteia, in aceste conditii salariatul beneficiind de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

Capitolul IV
MUNCA DE NOAPTE

Art. 14. – (1) Munca prestata in intervalul dintre orele 22 si 6, cu posibilitatea abaterii cu o ora in plus sau in minus fata de aceste limite, se considera lucru in timpul noptii.

(2) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de lucru este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea timpului de munca si a vechimii de munca.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica salariatilor care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite in cadrul carora durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.

(4) Angajatorul, in cazul in care utilizeaza in mod frecvent munca de noapte, este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.

(5) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen gratuit inainte de inceperea activitatii, precum si dupa aceea, periodic. (lunar, trimestrial/semestrial etc.).

(6) Conditiile de efectuare a examenului medical si periodicitatea acestuia sunt cele stabilite prin ordinul comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si al familiei.

(7) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

(8) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani, femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot presta munca de noapte.

Art. 15. – (1) Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore, daca activitatea unitatii permite.

(2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, daca nu beneficiaza de cresa sau camin, fara a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul in care au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu o norma intreaga.

(3) La cererea intemeiata a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale in timpul programului de lucru, conform recomandarilor medicului care urmareste evolutia sarcinii, fara a le fi afectate drepturile salariale. Salariata in cauza are obligatia sa prezinte adeverinta medicala care sa ateste efectuarea controalelor pentru care s-a invoit.

Art. 16. – In durata normala a timpului de munca nu intra timpii consumati cu echiparea-dezechiparea la inceputul si la sfarsitul programului.

Capitolul V
CONDITIILE DE MUNCA ȘI PROTECTIA MUNCII

Art. 17. – (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.

(2) In vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca unitatea va acorda gratuit:
a) echipament individual de protectie cu care va fi dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc, astfel: ..................................................................................;
b) alimentatie de protectie destinata persoanelor care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare, dupa cum urmeaza: ....................................................................................................................;
c) materiale igienico-sanitare destinate persoanelor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita si anume: .................................................................;
d) echipament individual de lucru in scopul protejarii imbracamintei si incaltamintei proprii, potrivit destinatiilor de mai jos: .................................... .............................................................................................

Art. 18. – (1) Masurile vizand conditiile de munca trebuie sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme, iar daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, partile, de comun acord, vor stabili programe pe termen scurt sau medii pentru realizare, pana la asigurarea parametrilor minimali, salariatii urmand a beneficia de compensatii banesti sau de alta natura.

(2) Masurile privind ameliorarea conditiilor de munca sunt prevazute in anexa nr. ...... la prezentul contract.

Art. 19. – (1) In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, conducerea unitatii precum si salariatii acesteia au urmatoarele obligatii:

a) sa adopte in faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie solutii conform normelor de protectie a muncii, prin a caror aplicare sa fie eliminate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca;

b) sa solicite inspectoratului teritorial de munca autorizarea functionarii unitatii din punctul de vedere al protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale in care a fost emisa;

c) sa stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii;

d) sa stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;

e) sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca;

f) sa asigure si sa controleze, prin compartimentul specializat/personalul propriu, cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;

g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si participantilor la procesul de munca (afise, pliante, filme si altele asemenea cu privire la protectia muncii);

h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare;

i) sa asigure, pe cheltuiala unitatii, instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii;

j) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si prevederilor prevazute in normele de protectie a muncii;

k) sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute;

l) sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele, periculoase, precum si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si avariilor;

m) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

n) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munca;

o) sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul controalelor si al cercetarii accidentelor de munca;

p) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca;

r) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente si ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

Art. 20. – Salariatii/membrii cooperatori, ucenicii, elevii si studentii in perioada efectuarii practicii profesionale au urmatoarele obligatii:

a) sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

b) sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

c) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;

e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca;

f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.

Art. 21. – (1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locul de munca cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt de competenta exclusiva a celui care angajeaza.

(2) Normarea muncii se aplica tuturor salariatilor – muncitori, tehnicieni, ingineri, economisti, cadre de alta specialitate si lucratori din activitatea administrativa – atat pentru cei salarizati in acord, cat si pentru cei salarizati in regie, potrivit specificului activitatii fiecaruia.

(3) Normele de munca se vor exprima – in functie de caracteristicile procesului de productie sau ale altor activitati ce se normeaza – sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfere de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei munci si vor fi elaborate de unitate, cu acordul organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor.

(4) Dupa aprobarea lor de catre conducerea unitatii, normele de munca constituie anexa la prezentul contract colectiv de munca si se aduc la cunostinta salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.

Art. 22. – (1) Activitatea de normare a muncii se va desfasura ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea si nivelul de dotare a muncii.

(2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate se vor lua masuri de reexaminare a lor, la cererea conducerii unitatii sau a organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor.

(3) In caz de divergenta intre cele doua parti, privind calitatea normelor de munca, se va recurge la o expertiza tehnica, concluziile acesteia fiind obligatorii pentru ele.

(4) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.

(5) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de unitate, pentru prima solicitare a organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor.

Art. 23. – Conducerea unitatii are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.

Art. 24. – Locurile de munca din cadrul unitatii au, potrivit reglementarilor legale, structura urmatoare:

a) locuri de munca normale, si anume: ...................................................................

b) locuri de munca cu conditii deosebite, care determina reducerea varstei de pensionare, stabilite prin de- terminarile efectuate conform reglementarilor legale sunt urmatoarele: ................................................................................................................

c) locuri de munca cu conditii speciale: .....................................................................

Art. 25. – (1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca cu conditii grele, periculoase, penibile sau altele asemenea, salariatii au dreptul, dupa caz, la:

a) sporuri la salariul de baza: ......................................
b) durata redusa a timpului de lucru: ........................
c) alimentatie de intarire a rezistentei organismului: .......................................................................................
d) echipament de protectie gratuit: ............................
e) materiale igienico-sanitare: .....................................
f) concedii suplimentare: .............................................
(2) Salariatii incadrati in categoriile prevazute la alin. (1) vor fi supusi, in mod obligatoriu, unui examen medical efectuat de medicul de medicina a muncii, in urmatoarele conditii si termene: ...........................................
..........................................................................................................................................

(3) In situatiile in care una sau mai multe dintre conditiile deosebite de munca se regasesc pentru toti salariatii unui compartiment de munca, se vor stabili pentru acestia, prin negociere, salarii de baza al caror cuantum nu va putea fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate.

(4) La locurile de munca cu conditii specifice, unde numai o parte din salariati lucreaza in astfel de conditii, acestia vor beneficia de sporuri.

Art. 26. – (1) in cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, pentru refacerea capacitatii de munca vor beneficia de inca doua luni, daca au beneficiat anterior de acestea, precum si de spor de nocivitate si de alimentatie de protectie a organismului.

(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin. (1) si isi schimba locul de munca din motive ce nu sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.

Art. 27. – In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul reclasificarii de catre organele competente.

Art. 28. – (1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.

(2) Unitatea va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii, potrivit anexei ............ la prezentul contract, in cadrul careia se prevad masurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunde- rile, precum si controalele proprii, potrivit legii. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este salarizat.

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.

(4) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.

Art. 29. – (1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre angajator.

(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca de la celelalte niveluri.

(3) In toate cazurile, in care in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, unitatea impune o anumita vestimentatie speciala, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de aceasta.

Art. 30. – Parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca si masurile de protectie a muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite sunt prevazute in anexa nr. ......... la prezentul contract.

Art. 31. – (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, unitatea va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca:

a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);

b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus);

c) diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante.

(2) Locurile de munca si masurile specifice in sensul alin. (1) sunt cele prevazute in anexa nr. ............... la prezentul contract.

(3) Salariatii sunt obligati sa pastreze, in bune conditii, amenajarile efectuate de unitate, sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sustraga componente ale acestora.

Art. 32. – (1) La angajare si, ulterior, o data pe an, unitatea va organiza examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii, conditiile concrete urmand a fi stabilite de unitate cu consultarea organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor.

(2) In cazul in care dispozitii legale speciale sau daca partile convin in cursul derularii prezentului contract, prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.

(3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale potrivit prevederilor alin. (1), refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituind abatere disciplinara.

(4) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si ulterior se face de catre unitatile sanitare de specialitate acreditate de unitate si Ministerul Sanatatii si Familiei.

Art. 33. – La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina a muncii si inspectorii pentru protectia muncii vor fi consultati in ceea ce priveste modificarea duratei timpului de lucru si acordarea de concedii suplimentare.

Art. 34. – (1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si de prevederile prezentului contract.

(2) Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in deplasare si nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor.

(3) La solicitarea Comitetului de sanatate si securitate a muncii, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum si al salari- atei care alapteaza, si sa le informeze cu privire la acestea.

Art. 35. – Patronul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor aferente posturilor existente.

Art. 36. – In cazul recomandarilor medicale, unitatea va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie, de posibilitati, care se vor stabili impreuna cu organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor.

Art. 37. – (1) Unitatea va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, pentru informarea, pregatirea si organizarea protectiei muncii, precum si pentru punerea la dispozitie a mijloacelor necesare realizarii acesteia.

(2) La adoptarea si aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire: evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor inevitabile; combaterea riscurilor de sursa; adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii; luarea in considerare a evolutiei tehnicii; inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este nepericulos sau ceea ce este mai putin periculos; planificarea prevenirii; adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala; aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.

Art. 38. – (1) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.
(2) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca unitatea se consulta cu organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca.

Art. 39. – Angajatorul se obliga sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

Art. 40. – (1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(2) Instruirea se va realiza prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre unitate si comitetul de securitate si sanatate in munca, precum si cu organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor.

(3) Instruirea se realizeaza, in mod obligatoriu, in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, in aceste cazuri instruirea efectuandu-se inainte de inceperea efectiva a activitatii.

(4) De asemenea, instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.

(5) Modul concret si programul instruirii salariatilor este prezentat in Anexa nr. ........... .

Art. 41. – (1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor.

(2) Unitatea trebuie sa organizeze, permanent, controlul starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor.

(3) Unitatea raspunde de asigurarea conditiilor necesare de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca, de creare a conditiilor de prevenire a incendiilor, precum si de evacuare a salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.

Art. 42. – (1) In vederea implicarii salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii, in cadrul unitatii se constituie Comitetul de securitate si sanatate in munca.

(2) Componenta, competenta, organizarea si functionarea comitetului sunt prevazute in regulamentul anexat care face parte integranta din prezentul contract.

(3) Timpul de munca afectat activitatii in comitetul de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat astfel: ........................................................................................................

Art. 43. – (1) Unitatea se obliga sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii prin serviciul medical autonom/serviciul medical asigurat de o asociatie patronala.

(2) Durata muncii prestate de medicul de medicina a muncii se calculeaza in functie de numarul de salari- ati ai unitatii, potrivit legii.

Art. 44. – (1) In exercitarea profesiei sale, medicul de medicina a muncii este independent. (2) Sarcinile principale ale medicului de medicina a muncii constau in:
a) prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale;

b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca;

c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii con- tractului colectiv de munca.

(3) In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin, medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora.

Art. 45. – (1) Medicul de medicina a muncii stabileste, in fiecare an, un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punctul de vedere al sanatatii in munca.

(2) Elementele programului se supun avizarii Comitetului de securitate si sanatate in munca.

Capitolul VI
SALARIZAREA ȘI ALTE DREPTURI BANEȘTI

Art. 46. – (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individul de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului individual de munca.

(2) In cadrul unitatii, formele de organizare a muncii si de salarizare sunt: in regie sau dupa timp/in acord/ pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate/alte forme specifice unitatii.

(3) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme: acord di- rect/acord progresiv/acord indirect.

Art. 47. – (1) Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare la nivel de unitate, pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) Muncitori:
1. necalificati = 1
2. calificati = 1,2

b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:
1. liceala = 1, 2
2. postliceala = 1,25

c) personal de specialitate incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:
1. scoala de maistri = 1,3
2. studii superioare de scurta durata = 1,5

d) personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare = 2

(2) Coeficientii de salarizare prevazuti la alin. (1) se aplica la salariul de baza minim brut negociat pe unitate pentru un program complet de 170 de ore, care este de .................. lei.

Art. 48. – (1) Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza, care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu.

(2) Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza. (3) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt:
a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile:
– 10% din salariul de baza;
b) pentru conditii nocive de munca:
– 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale se acorda un spor de:
– 100% din salariul de baza pentru 120 de ore/salariat/an
– ceea ce depaseste 120 de ore/salariat/an 50% din salariul de baza;
d) pentru vechime in munca:
– 5% minimum pentru 3 ani de vechime;
– 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza;
e) pentru lucru in timpul noptii:
– 25% din salariul de baza;
f) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite.

Art. 49. – (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat;
c) alte adaosuri convenite.

(2) Alte venituri sunt:
a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, si anume: ...............................
b) tichetele de masa acordate conform prevederilor legii si intelegerii partilor, si anume: ............................

Art. 50. – (1) Unitatea va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin, in cadrul programului de munca stabilit.

(2) In situatia in care unitatea nu poate asigura, pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile nece- sare realizarii sarcinilor de serviciu, se obliga sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.

(3) In mod exceptional, atunci cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta, unitatea va plati salariatilor 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu fie din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii.

(4) In cazurile prevazute la alin. (3), salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.

(5) Atunci cand, din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligatia reluarii ei, unitatea, cu acordul organizatiei sindicale/reprezentantii salariatilor, poate acorda concediu fara plata

Art. 51. – (1) Indexarea se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de Comisia nationala pentru indexare.

(2) Dupa indexare, unitatea va recalcula tarifele/cotele de manopera, pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate de unitate.

Art. 52. – Plata salariilor se va face la data/in perioada de .............. in fiecare luna.

Art. 53. – Salariatii unitatii trimisi in delegatie in tara, in afara localitatii in care isi are sediul unitatea vor beneficia de urmatoarele drepturi:

a) decontarea cheltuielilor de transport astfel:
â— pe calea ferata, la clasa a ............/vagon de dormit ..................
â— cu avionul ......................................................
â— cu autoturismul propriu ..........................................
â— cu alte mijloace de transport ......................................
b) decontarea cazarii la hotel de categoria .......... stele;
c) diurna de deplasare in suma de ...................... lei/zi
Art. 54. – (1) Salariatii unitatii trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art. 45.
(2) In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice unitatea va plati o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic, proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.

Art. 55. – (1) Pe timpul detasarii, salariatii isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc.

(2) Daca la locurile de detasare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi, salariatii detasati beneficiaza de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protectia si igiena muncii, corespunzatoare noului loc de munca.

Art. 56. – (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii.

(2) In caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand a fi platite integral inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.

Art. 57. – Unitatea va tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si le vor elibera – la cerere – dovezi despre aceasta.

Art. 58. – Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii.

Art. 59. – In afara de ajutoarele la care au dreptul, potrivit legii, unitatea se obliga sa le mai plateasca si urmatoarele ajutoare:
a) in caz de deces al salariatului, un salariu mediu lunar pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca, a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii de baza; diferenta de doua salarii se va plati dupa stabilirea decesului, in conditiile legii;
c) un salariu de baza platit de unitate mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza;
d) un salariu de baza platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului.

Capitolul VII
CONCEDII SI ZILE LIBERE

Art. 60. – (1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul la doua zile consecutive de repaus saptamanal, care se acorda, de regula, sambata si duminica.
(2) In cazul in care activitatea la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu poate fi intrerupta, zilele de repaus saptamanal se acorda astfel: .....................................................................................

Art. 61. – (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt urmatoarele:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 Mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- 15 August – Adormirea Maicii Domnului;
- 1 Decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora;

(2) Acordarea zilelor libere se face de catre unitate.

Art. 62. – (1) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute si este de ................ minute, astfel: ....................................................

(2) Repausul pentru luarea mesei cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru.

Art. 63. – Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru, iar unitatea va analiza cererea si va aproba aceasta cerere, in functie de posibilitati.

Art. 64. – (1) Salariatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare cu urmatoarele exceptii:
a) salariatii care au varsta de sub 18 ani au dreptul la un concediu platit de 24 de zile lucratoare;
b) salariatii nou-angajati, pentru primul an inscris in cartea de munca, au dreptul la un concediu de odihna platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare.

(2) Unitatea poate acorda un numar de zile de concediu de odihna peste minimul prevazut la alin. (1) in raport de criteriile pe care le stabileste prin decizia sa. Criteriile si duratele concediului de odihna sunt prevazute la Anexa nr. ........................

Art. 65. – (1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar salariatii nevazatori, cu o durata de 6 zile.

(2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an.

Art. 66. – (1) Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

(2) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu.

(3) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc inainte de plecarea in concediu.

Art. 67. – (1) Concediul anual de odihna va putea fi fractionat, la solicitarea salariatului. Una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, iar cealalta parte va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs.
(2) In cazul in care, din motive neimputabile salariatului, acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs, restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator, in perioada solicitata de salariat.

Art. 68. – (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului – 5 zile;
b) casatoria unui copil – 2 zile;
c) nasterea unui copil – 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor – 1 zi;
f) donatori de sange – conform legii;
g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate – 5 zile.

(2) Salariatii au dreptul la 30 de zile de concediu fara plata acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa.

(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata.

Art. 69. – (1) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani, salariata- mama poate beneficia de inca un an de concediu fara plata

(2) Pe perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de munca, iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu contract de munca pe durata determinata.

Art. 70. – (1) La nivelul unitatii, din fondul pentru actiuni sociale constituit conform dispozitiilor legale se vor suporta cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren personal, clasa a II-a).

(2) In limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariati si membrii lor de familie, in raport cu salariul de baza si in functie de sezon, potrivit cotelor de contributie ce urmeaza a se suporta de salariati, stabilite in contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anul respectiv cu conditia ca biletele sa fie procurate cu acordul organului sindical competent, iar efectuarea sejurului sa se efectueze intr-o unitate din sistemul sindical, al ministerului sau unitatii respective.

(2) In orice alte situatii decat cele prevazute in alineatul precedent, unitatea va suporta cheltuielile pentru toate biletele procurate, cu acordul organului sindical competent, ori, in cazul biletelor de tratament, daca exista recomandarea expresa a medicului pentru o statiune care nu apartine sistemului sindical, ministerelor sau unitatii in cauza.

Art. 71. – Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitate, inclusiv costul transportului pe calea ferata (tren personal, clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun.

Art. 72. – (1) In cazul salariatelor aflate in concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o perioada de ..........................., diferenta intre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.19

(2) In cazul decesului mamei:
a) drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani se vor acorda tatalui, daca are copilul in ingrijire;
b) tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fara plata neutilizat de mama, pana la data decesului acesteia si de drepturile prevazute la art. 69 din prezentul contract.

Capitolul VIII
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Art. 73. – (1) In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea acestora se face prin incheierea contractului individual de munca (CIM).

(2) Incheierea CIM se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe baza criteriilor aptitudinilor si competentei profesionale.
(3) Unitatea se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile necesare ocuparii lor. (4) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

(5) Salariatul caruia i-a incetat calitatea de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca va fi reintegrat, pe cat posibil, in functia avuta la data pierderii capacitatii de munca.

Art. 74. – (1) Incheierea CIM se face pe perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor, aceasta se poate acorda.

(2) In conditiile prevazute de lege, CIM se poate incheia si pe durata determinata.

Art. 75. – (1) CIM se poate modifica in ceea ce priveste felul si locul muncii, precum si drepturile salariatilor, cu acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de Codul muncii .

(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul si locul muncii, precum si a drepturilor salariale nu da dreptul unitatii sa procedeze la desfacerea unilaterala a CIM pentru aceste motive.

Art. 76. – Executarea CIM se suspenda in cazurile prevazute in mod expres de lege, precum si in perioada exercitarii unei functii eligibile remunerate de organizatia sindicala in care salariatul isi desfasoara activitatea, pe timpul mandatului.

Art. 77. – (1) Incetarea CIM poate avea loc – in conditiile prevazute de lege – in urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a conventiei partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitative prevazute de lege.

(2) In cazurile in care unitatea este obligata sa acorde, potrivit legii, preaviz la desfacerea contractului individual de munca, durata* acestuia va fi de 20 de zile lucratoare.

(3) In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze timp de patru ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de unitate.
* Se va avea in vedere la negociere durata minima stabilita prin contractele colective incheiate la nivel superior.

(4) In cazul in care unui salariat i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut de alin. (3), unitatea are obligatia sa-i plateasca acestuia o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna de la data desfacerii contractului de munca.

Art. 78. – (1) CIM nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege au fost prevazute asemenea interdictii.

(2) Desfasurarea activitatii sindicale, precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din initiativa unitatii.

(3) Pe o perioada de 6 luni de la reluarea activitatii, considerata perioada de readaptare, salariatii care au beneficiat de concediu de maternitate si/sau legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati decat o singura data pentru motivul de necorespundere profesionala prevazut de Codul muncii .

Art. 79. – (1) In cazul in care unitatea intentioneaza sa dispuna o masura disciplinara impotriva unui salariat, cu exceptia cazului in care masura disciplinara consta intr-un avertisment verbal, angajatorul este obligat sa efectueze o ancheta prealabila.

(2) Salariatul are dreptul sa fie informat cu privire la fapta ce i se imputa si dreptul de a se apara, iar unitatea are obligatia de a-l asculta si de a verifica sustinerile acestuia in aparare.

(3) Modul de desfasurare a anchetei disciplinare, precum si rezultatele acesteia se consemneaza intr-un proces-verbal.

(4) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si de gravitatea faptei, de imprejurarile in care a fost savarsita, de gradul de vinovatie a salariatului, de urmarile abaterii si de alte imprejurari.

Art. 80. – (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu respectarea procedurii de cercetare prealabila, stabilita prin prezentul contract colectiv de munca

(2) Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie numita de angajator. Din comisie va face parte si un reprezentant al organizatiei de sindicat/reprezentantii salariatilor, desemnat de acesta/acestia, al carui membru este salariatul in cauza.

(3) Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia, in scris, cu cel putin inainte:
a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;
b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.

(4) Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.

(5) In cazul introducerii unei noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in ma- sura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in materia respectiva.

(6) Necorespunderea profesionala poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare teoretica, practica si alte probe.

(7) In cazul in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, unitatea ii va asigura, in limitele disponibile, un alt loc de munca. Daca nu dispune de astfel de posibilitati, se va apela la autoritatea publica locala pentru ocuparea fortei de munca, in vederea solutionarii.

(8) Atunci cand, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea in termen de 10 zile de la comunicare.

(9) Daca salariatul nu a formulat contestatia in termenul prevazut la alin. (8) sau daca, dupa formularea contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este mentinuta, angajatorul poate emite si comunica decizia de desfacere a contractului individual de munca al salariatului pentru motive de necorespundere profesionala. Decizia de desfacere a contractului individual de munca astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a salariatului in cauza.

Art. 81. – (1) La desfacerea contractului de munca din motive neimputabile salariatului, unitatea va acorda acestuia o compensatie* de 50% din salariul lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive:
a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii;
b) unitatea isi inceteaza activitatea;
c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa-si asigure pe plan local cadrele necesare;
d) unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
e) persoana nu corespunde, sub aspect profesional, postului in care a fost incadrata, din motive neimputabile acesteia, si nu i s-a oferit trecerea intr-o munca corespunzatoare;
f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.

Art. 82. – In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrangerii activitatii, retehnologizarii, automatizarii si robotizarii procesului de productie, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
a) unitatea va pune la dispozitia organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor justificarea tehnico- economica in legatura cu masurile privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala etc.;
b) justificarea tehnico-economica, impreuna cu obiectiile si propunerile organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor, va fi supusa spre analiza si avizare consiliului de administratie sau, dupa caz, adunarii generale;
c) concomitent, angajatorul va informa organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra eventualelor posibilitati de redistribuire a acestora cu ...... zile inainte.
d) alte principii: ..........................................................................................................................................

Art. 83. – (1) In situatia in care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, conducerea unitatii va comunica in scris fiecarui salariat al carui post urmeaza a fi desfiintat daca i se ofera sau nu i se ofera un alt loc de munca si cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala in vederea ocuparii unui post in aceeasi unitate.

(2) In cazurile in care salariatilor nu li se pot oferi alte locuri de munca si acestia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea intr-o forma de recalificare, conducerea unitatii le va comunica in scris termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca

(3) In cazul in care la nivelul unitatii apare necesitatea unor concedieri colective, partile vor negocia acordarea de compensatii, in functie de posibilitatile unitatii.
Se va avea in vedere la negociere nivelul minim al compensatiilor stabilit prin contractele colective incheiate la nivel superior.

Art. 84. – (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile luate de unitate vor afecta, in ordine:
a) CIM ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, la cererea unitatii;
c) CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, la cererea lor.

(2) La luarea masurii de desfacere a CIM pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post de munca nevizat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand: femeile care au in ingrijire copii; barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii; intretinatorii unici de familie; salariatii – barbati sau femei – care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare, la cererea lor.

(3) In cazul in care masura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul individual de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, unitatea nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului individual de munca nu-i este imputabila.

(4) Atunci cand doi sau mai multi salariati se afla in aceeasi situatie, disponibilizarea se face cu consultarea organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor.

Art. 85. – (1) In situatia in care isi extinde sau isi reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca pentru motivele prevazute la art. 82 are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura respectiva.

(2) Unitatea se obliga sa reangajeze salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca pentru motivele prevazute la art. 82, care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si daca s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.

Capitolul IX
FORMAREA PROFESIONALA

Art. 86. – (1) Partile se inteleg sa defineasca termenii de mai jos astfel:
a) prin termenul de formare profesionala – orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesionala continua – activitatea ce asigura dezvoltarea competentelor profesionale initiale ori dobandirea de noi competente;
c) prin comitete sectoriale de formare profesionala – structuri de dialog ale partenerilor sociali si ale Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), care functioneaza in conformitate cu prevederile legii.

(2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre sindicate si patroni.

(3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie, la expirarea mandatului.

(4) Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de CNFPA – ca autoritate nationala a calificarilor – pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale, bazat pe competente, si a calificarilor care vor fi validate si introduse in Registrul national al calificarilor, sistem care va fi utilizat la evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.

(5) Formarea profesionala se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii – numite la modul general – ocupatii, cuprinse in „Clasificarea ocupatiilor din Romania“ – COR, pe baza „standardelor ocupationale“ si a clasificarilor elaborate de comitetele sectoriale.

(6) Partile convin sa acorde intregul sprijin pentru infiintarea comitetelor sectoriale pentru formare profesionala la nivelul ramurilor, asa cum acestea sunt stabilite de legislatia in vigoare.

(7) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de catre angajatori, lucratorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munca aplicabile, pentru program normal de lucru.

(8) Planul de formare profesionala convenit intre parti face parte din Contractul colectiv de munca aplicabil si este prezentat la Anexa nr. ..........................

Art. 87. – (1) In ceea ce priveste formarea profesionala, se va tine seama, cel putin, de urmatoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, a cailor de realizare; adaptarea programului si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre unitate si organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor, iar cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de catre unitate;
b) organizatia sindicala, prin imputernicitii sai/reprezentantii salariatilor vor participa la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala din cadrul unitatii:
c) in cazul in care unitatea urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate, aceasta va informa si consulta organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
d) atunci cand un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l urmeze organizat de un tert, unitatea va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea unitatii daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca, in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 84 alin. (3) din Codul muncii daca parasesc unitatea din motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

(2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor, in termen de 3 zile de la adoptare, prin afisare in interiorul unitatii, in locuri adecvate, usor accesibile pentru angajati.

(3) La stabilirea programelor de formare profesionala, unitatea si organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor vor adopta masurile necesare pentru incurajarea si inlesnirea participarii femeilor la acestea.

Capitolul X
ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PARȚILOR

Art. 88. – (1) Cu privire la medierea conflictelor de munca prevazute de Legea nr. 62/2011 a dialogului social, daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa inceapa medierea, in termen de 48 de ore fiecare parte va propune o lista de candidati din lista de mediatori numiti de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei la nivelul judetului unde isi are sediul unitatea in care s-a declansat conflictul de interese.

(2) In situatia in care, dupa prima intalnire, nu se va reusi stabilirea, de comun acord, a unui mediator, procedura de mediere inceteaza, trecandu-se la urmatoarea etapa prevazuta de lege.

(3) In cazul in care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmatoarele:
a) partile implicate sunt obligate ca, in termen de 48 de ore de la numirea mediatorului, sa puna la dispozitia acestuia datele necesare, iar daca mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere partilor, in maximum 72 de ore de la primirea actelor, relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau intocmite in timpul concedierii, precum si la rezultatele acesteia;
b) in maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele parti implicate care vor avea un numar egal de mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere si aceleasi persoane, daca este posibil;
c) la fiecare intalnire se va incheia un proces-verbal semnat de mediator si de partile aflate in conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit si a acceptat medierea, in caz contrar medierea incetand si trecandu-se la urmatoarea etapa legala de solutionare a conflictului.

Art. 89. – (1) Consiliul de administratie are obligatia de a invita organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor sa participe la sedintele sale, in conditiile prevazute de lege, participarea facandu-se cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.

(2) Incunostintarea organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor se va face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta, acestora comunicandu-li-se ordinea de zi si asigurandu-li-se accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse in discutie.

Art. 90. – (1) In vederea fundamentarii actiunilor unitatea va pune la dispozitia organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor si va asigura accesul acestora la informatiile si documentele necesare, cu obligatia pastrarii confidentialitatii datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.

(2) Unitatea si organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor isi vor comunica reciproc si in timp util hotararile privind toate problemele importante in domeniul relatiilor de munca.

Art. 91. – (1) Reprezentantii alesi ai organizatiei sindicale cu personalitate juridica, care lucreaza nemijlocit in unitate, in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la 5 zile pentru activitati sindicale, fara a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit in conditii normale, iar plata acestora se va face in regimul salarial al celorlalti angajati.

(2) Numarul celor care vor beneficia de prevederile alin. (1) este de ........, iar perioada in care vor beneficia de acele prevederi este ................................

Art. 92. – (1) Unitatea va asigura, in incinta ei, in mod gratuit, pentru activitatea sindicala, spatiul si mobilierul necesare, precum si accesul la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele asemenea), in urmatoarele conditii: .......................................................................................................

(2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatii sau a organizatiei sindicale din aceasta unitate, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate pe linie sindicala sau de catre unitate astfel: ................................................................................................................................

Art. 93. – Spatiile de locuit, cu exceptia locuintelor de serviciu, vor fi repartizate salariatilor unitatii de o comisie paritara, unitate – organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor, potrivit urmatoarelor criterii:
..........................................................................................................................................
Art. 94. – (1) Unitatea nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial, in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca ale salariatilor aflati in conflict.

(2) In situatia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor si conducerea unitatii au obligatia ca pe toata durata acestora sa protejeze patrimoniul unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice, a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.

Art. 95. – (1) Unitatea se obliga ca in contractele de asociere cu parteneri straini, pentru activitati pe teritoriul Romaniei, sa prevada o clauza prin care partea straina se obliga sa respecte drepturile prevazute prin prezentul contract colectiv de munca

(2) In situatia in care unitatea incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din cadrul acesteia vor executa lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, precum si celelalte drepturi si obligatii ale lor vor fi stabilite prin negocieri colective care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern, negocieri colective care vor de- veni anexa la prezentul contract colectiv de munca

Art. 96. – Organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor recunosc dreptul conducerii unitatii de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.

Art. 97. – (1) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in cadrul unitatii, cu respectarea prevederilor legii, ale prezentului contract colectiv de munca ale regulamentului de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si ale membrilor de sindicat.

(2) In vederea crearii si mentinerii unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei persoane, solutionarea pe cale amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor care vizeaza cazurile de violenta, hartuire sexuala, se desfasoara in cadrul unei comisii paritare, unitate – organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor potrivit procedurii disciplinare prevazute de lege.

(3) Definitia hartuirii sexuale este potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 98. – Plangerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca.

Art. 99. – In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca unitatea si organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor vor incerca solutionarea acestora, mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea eventualelor probleme ramase in divergenta se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.

Art. 100. – (1) Partile contractante au convenit ca unitatea sa ia urmatoarele masuri cu caracter social:
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
etc.

(2) Costul acestor actiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii, utilizarea acestuia pentru destinatiile prevazute la alin. (1) facandu-se de catre unitate cu consultarea organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor.

(3) Sumele ramase neutilizate intr-un an din fondul social se reporteaza pentru anul urmator.

Capitolul XI
DISPOZIÈšII FINALE

Art. 101. – Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiei sindicale/reprezentantilor salariatilor de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca

Art. 102. – (1) Executarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca este obligatorie pentru parti.

(2) Drepturile prevazute in contractul individual de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin prezentul contract colectiv de munca

(3) Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a prezentului contract colectiv de munca vor fi puse de acord cu prevederile acestuia din urma.

Art. 103. – (1) Unitatea si organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii, in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii, cu consecintele previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.

(2) In toate situatiile de reorganizare a unitatii, drepturile si obligatiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceasta operatiune juridica.

Art. 104. – Prezentul contract colectiv de munca a fost semnat astazi ...............................................................
(ziua, luna, anul)
la ......................................... si produce efecte incepand cu data inregistrarii la Directia Generala de Munca,
(localitatea)
si Protectie Sociala Judeteana/a Municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de art. Legea nr. 62/2011, si va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisarea in unitate, in locurile con venite cu organizatia sindicala/reprezentantii salariatilor.
PARTILE SEMNATARE REPREZENTANTUL/ REPREZENTANTII
REPREZENTANTII UNITATII ORGANIZATIEI SINDICALE/
SALARIATILOR
.......................... ..............................
........................ ..............................
.......................... ..............................

Atentionari:
Clauzele contractului colectiv de munca la nivel de unitate: pot fi stabilite numai in limitele si in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare:
– nu pot contine drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin dispozitiile legale in vigoare, contractul colectiv de grup de unitati si sectoare de activitate;
– produc efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii lor sau de afilierea lor la o organizatie sindicala.
Se incheie un singur contract colectiv la nivel de unitate, cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative sau cu reprezentantii alesi ai sindicatului.
Contractul colectiv nu va fi inregistrat daca nu indeplineste conditiile prevazute de art. 145 din Legea nr. 62/2011.
In cazul contractelor colective incheiate pentru salariatii institutiilor bugetare nu se pot negocia clauze referitoare la drepturi in bani sau in natura, altele decat cele prevazute de legislatia in vigoare pentru categoria respectiva de personal.Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contractul colectiv de muncacontractul colectiv de munca la nivel de unitatecccconctract de munca colectiv

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 24 Iulie 2012
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Model cadru pentru Contract Colectiv de Munca Nota: 3.8 din 5 - 20 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (1)


25-Iul-2012

Intrebare. Poate un pensionar miltarfost Politist sa fie angajat in functia de casier personal contractual la o primarie unde sotia are functia de contabil- sef compartiment contabilitate? Multumesc!

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Buna,la Ce Varsta Pot Sa Ma PensionezIntrebare: am 24 de ani lucrati in grupa 1 de munca si 2ani in grupa 2 avand in vedere ca implinesc 51 de ani anul acesta
 

Raspuns: Probabil dupa 01.04.2001 ati lucrat in conditii speciale, grupa Ia de munca s-a acordat doar pana la... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]