OUG nr. 111/2021 - MODEL cerere acordare indemnizatie somaj tehnic

MODEL cerere acordare indemnizatie somaj tehnicOrdinul nr. 1.004/2021OUG nr.111/2021
OUG nr. 111/2021 - MODEL cerere acordare indemnizatie somaj tehnic
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Va reamintim ca, potritiv OUG nr.111/2021, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Aceste reglementari prevazute de OUG nr.111/2021 sunt valabile cel putin pana la data de 31 decembrie 2021.

OUG nr.111/2021 - documentele pentru somaj tehnic se transmit electronic la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, anunta ANOFM, detalii AICI >>> 
 

Ordinul nr. 1.004/2021 - model cerere indemnizatie somaj tehnic

 
Ordinul nr. 1.004/2021 al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea modelului cererii si al declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1046 din 2 noiembrie 2021.
 
Articolul 1 – In aplicarea art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se aproba modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere, dupa cum urmeaza:
 
a) anexa nr. 1, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta;
b) anexa nr. 2, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta;
c) anexa nr. 3, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta;
d) anexa nr. 4, pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
 
 

MODEL cerere - declaratie pe propria raspundere OUG nr.111/2021

 
ANEXA 1
 
Catre
 
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI ................../MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
CERERE
 
Subsemnatul, ....................., in calitate de1 ........................, cu domiciliul/sediul in localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., judetul ............................../municipiul ..........................., sectorul........, identificat cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ...................., telefon ............, e-mail ......................, va solicit acordarea indemnizatiei prevazute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsa intre ...-..., ...-..., ...-... (in total .... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a intreruperii temporare a activitatii total2 sau partial3, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in contul4 al carui titular sunt ................, deschis la ............................ .
Atasez:
copie dupa actul de identitate;
copie dupa extrasul de cont;
declaratie pe propria raspundere privind intreruperea temporara a activitatii, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2;
documentul5 care atesta intreruperea temporara a activitatii, total sau partial.
 
Data .......................................
Numele si prenumele (in clar) ..........................
Semnatura ..................................
 
 
 
_________
1 Se vor inscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, nr. si data autorizatiei de functionare sau tipul, nr. si data documentului care atesta profesia sau a documentului/contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea.
2 Prin intreruperea totala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pe parcursul intregii luni calendaristice pentru care se solicita indemnizatia.
3 Prin intreruperea partiala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicita indemnizatia. In acest caz, cuantumul indemnizatiei se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea nu s-a putut desfasura.
4 Contul bancar poate fi atat cel deschis pe numele persoanei, cat si cel deschis in calitate de profesionist.
5 Acesta poate fi: hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, decizia directiei de sanatate publica.
 
 
 
ANEXA nr. 2
 
Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI ................../MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
CERERE
 
Subsemnatul(a), ......................., cu domiciliul in localitatea .........................., str. ...................... nr. ........, judetul ................../ municipiul ...................., sectorul ....., identificat/a cu CI/BI seria ......... nr. ..............., CNP ............................, telefon ...................., e-mail ..........................., va solicit acordarea indemnizatiei prevazute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsa intre .....-....., .....-..., ....-... (in total ... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a intreruperii temporare a activitatii total1 sau partial2, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in contul al carui titular sunt ................, deschis la ............................ .
Anexez urmatoarele documente:
copie a actului de identitate;
copie dupa un contract de drepturi de autor si drepturi conexe din anul 2021, valabil si in perioada pentru care se solicita indemnizatia;
documentul3 potrivit caruia se impune intreruperea temporara a activitatii, total sau partial;
declaratie pe propria raspundere.
 
Data .......................................
Numele si prenumele (in clar) .........................................
Semnatura ..................................
 
 
_________
1 Prin intreruperea totala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pe parcursul intregii luni calendaristice pentru care se solicita indemnizatia.
2 Prin intreruperea partiala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicita indemnizatia. In acest caz, cuantumul indemnizatiei se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea nu s-a putut desfasura.
3 Acesta poate fi: hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, decizia directiei de sanatate publica.
 
 
 
ANEXA nr. 3
 
SOCIETATEA COOPERATIVA (felul si denumirea) ..............................
Adresa sediului social ....................
Judetul ...................................
CUI .......................................
Cont bancar nr. ...........................
Telefon ...................................
E-mail ....................................
 
Catre
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA ......................
 
CERERE
 
Subsemnatul, ..................................................., in calitate de administrator/reprezentant legal al ......................................., cu sediul social in localitatea ................................., str. ................................... nr. ........, judetul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria ........ nr. ....................., CNP ..................................., va solicit acordarea indemnizatiei prevazute de art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsa intre .....-....., ...-..., ...-... (in total...zile) luna ........, anul .............., ca urmare a intreruperii temporare a activitatii total1 sau partial2, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, pentru un numar de ................. persoane, in suma totala de ..................... lei (brut).
 
Plata se efectueaza in contul societatii cooperative nr. ................................ deschis la Banca ............................. .
Anexez:
declaratia pe propria raspundere;
lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie;
documentul3 potrivit caruia se impune intreruperea temporara a activitatii, total sau partial.
 
Data .......................
Numele si prenumele (in clar) ...............................
 
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura ..................................
_________
1 Prin intreruperea totala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pe parcursul intregii luni calendaristice pentru care se solicita indemnizatia.
2 Prin intreruperea partiala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicita indemnizatia. In acest caz, cuantumul indemnizatiei se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea nu s-a putut desfasura.
3 Acesta poate fi: hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, decizia directiei de sanatate publica.
 
 
 
ANEXA nr. 4
 
STRUCTURA SPORTIVA ..........................................
Adresa sediu social .........................................
Judet .......................................................
CUI .........................................................
C.I.S. ......................................................
Cont bancar nr. .............................................
Telefon .....................................................
E-mail ......................................................
 
Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI ................../MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
CERERE
 
Subsemnatul, .................................., in calitate de administrator/reprezentant legal al ................................, cu sediul social in localitatea .............., str. .................. nr. ........, judetul ................/municipiul ................, sectorul ......., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP .............................., va solicit acordarea indemnizatiei prevazute de art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsa intre .....-....., ...-..., ...-... (in total ... zile) luna ........, anul .............., ca urmare a intreruperii temporare a activitatii total1 sau partial2, in contextul cresterii incidentei raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si al masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, pentru un numar de .................... persoane, in suma totala de ................................. lei (brut).
Plata se efectueaza in contul structurii sportive nr. ................................ deschis la Banca .............................. .
Anexez:
lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie;
declaratie pe propria raspundere;
documentul3 potrivit caruia se impune intreruperea temporara a activitatii, total sau partial.
 
Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) ....................
Semnatura ..............................
Data ...................................
 
_________
1 Prin intreruperea totala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pe parcursul intregii luni calendaristice pentru care se solicita indemnizatia.
2 Prin intreruperea partiala a activitatii se intelege inchiderea activitatii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicita indemnizatia. In acest caz, cuantumul indemnizatiei se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea nu s-a putut desfasura.
3 Acesta poate fi: hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, decizia directiei de sanatate publica.
 
ANEXA nr. 1
la cerere
 
LISTA PERSOANELOR
care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia acordata in baza art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
 
Nr. crt.
Numele si prenumele
CNP
Numarul si data contractului de activitate
sportiva
Suma bruta de plata prevazuta in contract (lei)
Cuantumul indemnizatiei (lei) (75% din drepturile in bani aferente contraprestatiei activitatii sportive, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021)
 
 
 
TOTAL
 
 
 
............... *)
 
 
Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) ................................
Semnatura ...............................................
Data ...........................
 
_________
*) Total suma ce va fi platita de agentia judeteana pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.
 
 

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Evitati reincadrarea de catre ANAF a DIURNEI!


Atentie, Legea nr. 72/2022 a adus schimbari majore privind diurna!

Principalele modificari introduse de Legea nr. 22/2022 vizeaza:

1) modalitatea de calcul al diurnei neimpozabile
2) diurna acordata administratorilor
3) indemnizatia de mobilitate

Aflati care este noul regim al diurnei din lucrarea “Diurna legala in Romania si in strainatate”!
...Vezi AICI detalii complete <<

de Mara Dobrin

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
MODEL cerere acordare indemnizatie somaj tehnicOrdinul nr. 1.004/2021OUG nr.111/2021

Data aparitiei: 03 Noiembrie 2021
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Urmareste-ne pe Google News
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


OUG nr. 111/2021 - MODEL cerere acordare indemnizatie somaj tehnic Nota: 3 din 5 - 2 voturi.
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Asigurare voluntara de sanatate. Abonament servicii medicale. Tratament fiscalIntrebare: Cum functioneaza facilitatile pentru asigurarile private de sanatate si abonamente?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Aplicare Legea 135/2022Intrebare: 1. Pentru o societate care are obiect de activitate - Fabricarea biscuitilor si se incadreaza la scutirile de taxe conform Lg. 135/2022, care este procentul contributiei asiguratorie de munca? 2. Societatea respectiva (industrie alimentara - fabricarea biscuitilor) - are un punct de lucru cu activitate de logistica (inchiriere spatii depozite) unde lucreaza 3 persoane. Persoanele respective , beneficiaza de scutirile Legii 135/2022 ? Mentionam ca acestea sunt declarate in Revisal si D112 pe...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


  Descarca GRATUIT
  “DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ”

  exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
  Rentrop ∧ Straton

   

   

  Atentie la Controalele ITM!

  Descarcati gratuit Raportul Special

  "DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"
  DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ

  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


   

   

   
   
      
  Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
  Descarcati gratuit Raportul Special

  "DIURNA. Noile modificari legislative transpuse in 13 STUDII de CAZ"

  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
  [x]