Formulare noi somaj tehnic prin OUG 30/2020. Sprijin financiar pentru firme cu activitatea suspendata in pandemie

formulare noi oug 30/2020activitate restrictionata firmecontract munca suspendat
Formulare noi somaj tehnic prin OUG 30/2020. Sprijin financiar pentru firme cu activitatea suspendata in pandemie
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
 
Formularele actualizate si necesare solicitarii somajului tehnic se pot descarca si transmite prin intermediul platformei aici.gov.ro.
 
Acestea au fost actualizate conform Ordinului ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 1600/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 1073/13.11.2020.

 
Nota ANOFM: Pentru o buna functionalitate a formularelor PDF va rugam sa nu utilizati browserul pentru deschidere, ci sa folositi aplicatii dedicate (ex: Adobe Reader).
 
In acest sens, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1073 din 13 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 1600/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala.
 
 
Art. I. -
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. II. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Bucuresti, 11 noiembrie 2020.
 
Nr. 1.600.
 
ANEXA
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020)
Angajator . . . . . . . . . .
 
 
Adresa sediu social . . . . . . . . . .
 
CUI/CIF . . . . . . . . . .
 
Cont bancar nr. . . . . . . . . . .
 
Telefon . . . . . . . . . .
 
E-mail . . . . . . . . . .
 
Catre
 
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului . . . . . . . . . ./Municipiului Bucuresti
 
CERERE
Subsemnatul/ (a),.........., in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul.........., sectorul.........., va solicit plata contravalorii indemnizatiei prevazute la art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, pentru un numar de.......... persoane, in suma totala de.......... lei brut, aferenta perioadei..........
 
Anexez prezentei*):
 
 
 
Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un abonament Lege5 care permite accesul la orice forma actualizata.
 
*) Se va bifa in mod corespunzator de catre solicitant.
 
1. declaratie pe propria raspundere privind reducerea sau intreruperea temporara a activitatii total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta/starii de alerta (anexa nr. 1);
 
2. lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie (anexa nr. 2);
 
3. tabel cu activitatile restrictionate in conditiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare (anexa nr. 3).
 
Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 1
la cerere
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 
Subsemnatul/ (a),.........., in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., CUI/CIF.......... cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul.........., sectorul.........., cunoscand prevederile art. 326 cu privire la falsul in declaratii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar pe propria raspundere ca activitatea pe care o desfasor in localitatea/localitatile.........., judetul/judetele.........., este redusa/intrerupta temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a restrictiilor instituite in conditiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, prin*) :.......... si se inscrie in tabelul prevazut in anexa nr. 3 la cerere.
 
*) Se indica actele normative emise de administratia publica centrala si/sau hotarari ale comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
 
Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
 
 
 
ANEXA Nr. 2
la cerere
 
LISTA
persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie carora li s-a suspendat contractul individual de munca din initiativa angajatorului in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se solicita acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei prevazute la art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare.
 
 
 
 
 
*) Conform Registrului general de evidenta a salariatilor.
 
**) 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut.
 
Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
 
ANEXA Nr. 3
la cerere
TABEL
cu activitatile restrictionate in conditiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare
 
 
TABEL NOV 2
 
 
Se bifeaza casuta/casutele corespunzatoare activitatii restrictionate*1)
 
Activitate restrictionata/Activitati restrictionate Cod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activitatii restrictionate*2)
 
Perioada aplicarii restrictiei 
 
• Organizarea si desfasurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 15.09.2020-8.10.2020
 
• Organizarea si desfasurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 782/2020, cu modificarile si completarile ulterioare 9.10.2020-14.10.2020
 
• Organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase cu participarea persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate 9.10.2020-pana in prezent
 
• Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum si suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati 9.10.2020-pana in prezent
 
• Organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare 15.10.2020-pana in prezent
 
• Desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private 9.11.2020-pana in prezent
 
• Organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune 18.05.2020-14.10.2020
 
• Organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 300 de spectatori cu locuri pe scaune, la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent
 
• Organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale, la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent
 
• Organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in la nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent
 
• Activitatea de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, competitiile sportive organizate in aer liber sau in bazine acoperite ori aflate in aer liber, desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, precum si activitatile de pregatire fizica in spatii inchise pentru practicantii sporturilor de contact 18.05.2020-14.09.2020
 
• Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte daca nu se poate respecta conditia de ocupare a maximum 50% din capacitatea maxima a spatiului si daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judete/municipiul Bucuresti este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu exceptia localitatii in care incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020

• Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte situate intr-o localitate in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din judetul unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020

• Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte cu participarea publicului peste 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent

• Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte cu participarea publicului peste 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta         15.10.2020-pana in prezent
 
• Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate depaseste 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent
 
• Organizarea de evenimente private in spatii inchise, care se desfasoara cu participarea a peste 50 de persoane 1.09.2020-14.10.2020
• Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii inchise cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente 15.10.2020-pana in prezent
 
• Organizarea de evenimente private in spatii deschise, care se desfasoara cu participarea a peste 100 de persoane 1.09.2020-14.10.2020
• Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii deschise cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente 15.10.2020-pana in prezent
 
• Organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numar de participanti de peste 50 de persoane in interior si de peste 100 de persoane in exterior   1.09.2020-14.10.2020
 
• Organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numar de participanti de peste 25 de persoane in interior si de peste 50 de persoane in exterior 15.10.2020-pana in prezent
 
• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviatie spre si dinspre tarile care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile prevazute in art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, in art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 782/2020 si in art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 856/2020, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Dupa data de 16.08.2020 suspendarea zborurilor se aproba prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, in judetele/municipiul Bucuresti unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu exceptia prepararii hranei si a comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, precum si cu exceptia localitatii in care incidenta cumulata a cazurilor din respectiva localitate in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, situati intr-o localitate in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori, din judetul unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, cu exceptia prepararii hranei si a comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, cu depasirea a 50% din capacitatea maxima a spatiului, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, cu exceptia prepararii hranei si comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, cu depasirea a 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu exceptia prepararii hranei si comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate depaseste 3/1.000 de locuitori, cu exceptia prepararii hranei si comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020-pana in prezent
 
• Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare in judetele/municipiul Bucuresti unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu exceptia desfasurarii acestei activitati doar pentru clientii cazati in unitatea respectiva, precum si prepararii hranei si a comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020
 
• Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare situate intr-o localitate in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din judetele unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 locuitori, cu exceptia prepararii hranei si a comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020
 
• Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare cu depasirea a 50% din capacitatea maxima a spatiului, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, cu exceptia prepararii hranei si comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare cu depasirea a 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu exceptia prepararii hranei si comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, cu exceptia desfasurarii acestei activitati doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati, in judetele/localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile, cu exceptia prepararii hranei si comercializarii produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020 - pana in prezent 
 
• Activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depasirea a 50% din capacitatea maxima a spatiului, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 9.11.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depasirea a 30% din capacitatea maxima aspatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 9.11.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent in judetele/localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 9.11.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum ale produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatii special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, spatii publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent 9.11.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum ale produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, fara asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si fara respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale
Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare 15.10.2020 - pana in prezent
• Exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri, precum si activitatea barurilor, cluburilor si discotecilor din interiorul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici 1.09.2020 - pana in prezent
• Activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in urmatoarele domenii: activitati in piscine, locuri de joaca si sali de jocuri 18.05.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea in baruri, cluburi si discoteci 1.09.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc in judetele/municipiul Bucuresti unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu exceptia localitatii unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc situati in localitatea unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1000 de locuitori din judetul unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1000 locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta 1.09.2020-14.10.2020
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc cu depasirea a 50% din capacitatea maxima a spatiului in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc cu depasirea a 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta
 
15.10.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotararii comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 15.10.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea desfasurata in spatiile destinate cazarii elevilor sau studentilor pentru o perioada de 14 zile, la aparitia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive 15.10.2020 - pana in prezent
 
• Activitatea pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia activitatii pietelor agroalimentare ce pot fi organizate in zone publice deschise, cu respectarea normelor de protectie sanitara 9.11.2020 - pana in prezent
 
*3)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . *4)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
 
*1) Se bifeaza casuta/casutele corespunzatoare activitatii/activitatilor restrictionate in conditiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
*2) Se indica codul/codurile CAEN corespunzatoare activitatii/activitatilor restrictionate.
 
*3) Se completeaza activitatea restrictionata ca urmare a actelor normative emise de administratia publica centrala si/sau a hotararilor comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
 
*4) Se completeaza perioada pe care a fost instituita restrictia, conform actelor normative emise de administratia publica centrala si/sau hotararilor comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
 
Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
 

de Ioana Pavel


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
formulare noi oug 30/2020activitate restrictionata firmecontract munca suspendat

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 16 Noiembrie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Formulare noi somaj tehnic prin OUG 30/2020. Sprijin financiar pentru firme cu activitatea suspendata in pandemie Nota: 3.1 din 5 - 5 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Munca in zi de sarbatoare legala cand activitatea nu poate fi intreruptaIntrebare: Buna ziua, din raspunsul dvs privind zilele de sarbatoare legala pentru alte culte inteleg ca angajatii care apartin de alt cult decat cel crestin nu trebuie sa lucreze in zilele de sarbatoare legala ortodoxa si vor recupera aceste zile libere. Totusi, magazinele noastre sunt deschise si in zilele de sarbatoare legala (ex. Vinerea Mare), cf art 140 din C. munci privind unitatile unde activitatea nu poate fi intrerupta. Intrucat facem parte din astfel de unitati unde activitatea nu poate fi...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Prime de asigurare profesionala suportate de angajator. Tratament fiscalIntrebare: Va rugam sa ne spuneti care care este tratamentul fiscal aplicabil asigurarilor de raspundere profesioanala d.p.d.v. al contributiilor sociale si al impozitului. Ne intereaza atat pentru contractele de management cat si pentru contractele individuale de munca.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"
Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 


 
Atentie la documentele solicitate la controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]