Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Avand in vedere intrarea in vigoare la 4 iulie 2010 a anumitor prevederi din
Directiva2007/23/CE privind introducerea pe piata a articolelor pirotehnice care
urmeaza a se transpune printr-un proiect de Hotarare a Guvernului privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate si sanatate a articolelor pirotehnice si a
conditiilor pentru introducerea lor pe piata, elaborat in temeiul art.5 si al anexei
nr.1 din Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere obligatia Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene de
a asigura cadrul legislativ national adecvat pentru implementarea Directivei
2006/123/CE privind libera circulatie a serviciilor care a intrat in vigoare la 29
decembrie 2009 si a fost transpusa prin Ordonanta de urgenta nr.49/2009, in ceea
ce priveste pe de o parte autorizarea artificierilor si pirotehnicienilor iar, pe de alta
parte prestarea libera a altor servicii specifice materiilor explozive, in cadrul Pietei
Interne a Uniunii Europene,

Este necesara modificarea in regim de urgenta a actualului cadru legislativ
national reglementat de Legea nr.126/1995 privind materiile explozive, cu
modificarile si completarile ulterioare, sub aspectul acestor problematici, pentru a
se asigura ca nu exista bariere in calea liberei circulatii a acestor produse si prin
urmare o limitare a comertului sau contradictii intre directivele mentionate si
aceasta lege.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,, In sensul prezentei legi prin materii explozive se intelege explozivii de uz
civil (de ex: amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de initiere, fitile
detonante, fitile de siguranta, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice,
tuburi de soc, relee detonante), articole pirotehnice, precum si orice alte substante
sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee,
cu degajare de caldura si gaze la temperatura si presiune ridicata.”

2. La articolul 1, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil
asa cum este reglementat in Hotararea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea
cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata si a Hotararii Guvernului nr. ………/ 2010 privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate a articolelor pirotehnice si a conditiilor
pentru introducerea lor pe piata.”

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Art. 5. – Introducerea pe piata a explozivilor de uz civil si a articolelor
pirotehnice se poate face numai dupa ce produsele respective au fost certificate de
catre un organism notificat de evaluare a conformitatii a acestora.”

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„ Art. 7. – Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa
transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca materii explozive,
explozivi de uz civil, si articole pirotehnice, cu exceptia articolelor pirotehnice din
categoria 1 si categoria P1 si a pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru
arme de vanatoare, daca nu fac dovada calitatii de artificier sau de pirotehnician ori
de personal special instruit care reprezinta o persoana fizica sau juridica autorizata
si inregistrata conform prevederilor prezentei legi.”

5. La articolul 8, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

,, Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul
constitutiv al societatii, au ca obiect de activitate astfel de operatiuni sunt obligate
sa obtina in prealabil autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de
la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean
de politie pe raza carora isi are sediul social .”

6. La articolul 27, se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Autorizarea calitatii de artificier si de pirotehnician se reglementeaza prin
Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea,
transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice
alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea
artificierilor si a pirotehnistilor .”

7. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Art.29 – Operatorii economici autorizati, au obligatia ca la depozitarea,
pastrarea sau manipularea articolelor pirotehnice sa respecte si instructiunile
producatorului.”

8. Articolul 29¹ se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 29¹. – Articolele pirotehnice trebuie sa fie etichetate in conformitate cu
prevederile reglementarilor legale .
Operatorii economici au obligatia ca, la solicitarea autoritatii de supraveghere a
pietei, sa prezinte documentele care sa ateste conformitatea articolelor pirotehnice
cu cerintele esentiale securitate.”

9. Articolul 29² se abroga

10. La articolul 29³, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Spatiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja in afara
imobilelor cu destinatie de locuit si pot functiona numai dupa obtinerea
autorizatiei.”

11. La articolul 29³, aliniatul 3 se abroga.

12. Articolul 294 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Art. 294. – Se interzice persoanelor juridice si fizice confectionarea,
detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii
explozive fara autorizatie.”

13. Articolul 295 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Art. 295. – Persoanele juridice sau fizice autorizate pot folosi articolele
pirotehnice de divertisment numai cu luarea masurilor de protejare a persoanelor,
bunurilor materiale, animalelor si a mediului.

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice in urmatoarele situatii:
a) intre orele 24,00 si 6,00, cu exceptia perioadelor autorizate, precum si a
evenimentelor de interes local, national sau international, in baza aprobarii
autoritatilor locale;
b) la o distanta mai mica de 50 m de constructiile de locuinte cu pana la 4
niveluri si la mai putin de 100 m fata de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanta mai mica de 500 m de instalatiile electrice de inalta tensiune,
de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile
de gaze;
d) la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare
pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta
pericol de incendiu sau explozie;
e) in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau
caderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si in
spatii deschise cu aglomerari de persoane;
g) la o distanta mai mica de 500 m de paduri.
Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment este permisa
numai in conditiile in care exista acordul primariei, al unitatii inspectoratului
pentru situatii de urgenta si avizul inspectoratului judetean de politie, respectiv al
Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe a carui raza se executa
jocurile respective.”

14. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Art. 30. – Comercializarea materiilor explozive se face numai dupa inscrierea
in registrul prevazut la art.24 alin.2 de catre operatorii economici autorizati
implicati. ”

15. Dupa art.30, se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul
cuprins:

„Art. 301. – Prevederile prezentei legi se completeaza cu prevederile
Ordonantei de urgenta nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.
Conditiile in care persoanele fizice si juridice, avand cetatenia, respectiv
nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului
Economic European sau care sunt stabilite intr-unul sau mai multe din aceste state,
in intelesul Ordonantei de urgenta nr.49/2009, pot sa presteze serviciile
reglementate de prezenta lege pe teritoriul Romaniei, vor fi detaliate prin Normele
tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul,
depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte
operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor
si a pirotehnistilor .”

16. La articolul 31, alineatul 2¹ se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„(2¹) Orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept constituie
infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an, daca nu se prevede
altfel.”

17. La articolul 31, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Comercializarea articolelor pirotehnice din categoria 1 catre persoanele sub
16 ani, precum si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice
destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni, constituie infractiune si se pedepseste
cu inchisoare de la 3 luni la un an.”

18. La articolul 32, alineatul 1, litera c) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„c) nerespectarea prevederilor art.295, cu amenda de la 3000 lei la 6000lei;
19. La articolul 32, alineatul 2, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ Sanctiunile contraventionale cu amenda pot fi aplicate si persoanelor
juridice dar se majoreaza cu un procent de 100 %.”

20. Articolul 37 se abroga.

21. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„Art. 38. – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul
Administratiei si Internelor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri vor initia, si dupa caz, vor emite actele normative necesare pentru
modificarea si/sau completarea corespunzatoare a reglementarilor cu implicatii in
domeniul prezentei legi.”

22. In cuprinsul prezentei legi, sintagma „obiecte artizanale si de distractie
pe baza de amestecuri pirotehnice si pentru scopuri tehnice pe baza de
amestecuri pirotehnice” se inlocuieste cu sintagma „articole pirotehnice”.

Art. II. – Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile
aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Prim Ministru
Emil BOC


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 23 Iunie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Procedura Intoarcere Din Concediu Fara Plata Pentru StudiiIntrebare: Buna ziua, Ma puteti ajuta, va rog, cu speta de mai jos? Am o persoana care a facut o cerere pentru concediu fara plata pentru studii. I s-a facut decizie si acum contractul este suspendat. Ce trebuie sa mai faca atunci cand revine la serviciu? Tot cerere si din nou decizie de revenire? Va multumesc!
 

Raspuns: Ii incetati suspendarea in baza aceleiasi decizii... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 

 
 
  
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]