Legea zilierilor - Legea 52/2011 actualizata 2023

legea nr.52/2011legea zilierilor 2023legea 52/2011 actualizata 2023
Legea zilierilor - Legea 52/2011 actualizata 2023
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial nr. 947 din 22 decembrie 2015
 
 
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
 
Art. 1. – (1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
 
a) zilier - persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un imputernicit al acestuia, contra unei remuneratii (Modificat prin Legea nr. 132/2019);
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - unitatile administrativ-teritoriale, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional (Modificat prin Legea nr. 242/2020);
c) registrul electronic de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru - registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar sau un imputernicit al acestuia pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor (Modificat prin Legea nr. 132/2019);
d) activitati cu caracter ocazional - activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent;
e) cota forfetara - suma de bani ce reprezinta un procent de 10% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data platii, pentru fiecare zilier (Modificat prin Legea nr. 132/2019).
(2) Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia:
a) gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. g) si i) (Modificat prin Legea nr. 242/2020);
b) Abrogat prin O.U.G. nr. 26/2019;
c) Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene, a institutelor nationale, statiunilor didactico-experimentale ale universitatilor aflate in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale si liceelor de profil aflate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, pentru domeniile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), e2) si g) – Modificat prin Legea nr. 132/2019).
d) Abrogat prin O.U.G. nr. 56/2019
e) unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. m)-p) – (Completat prin O.U.G. nr. 56/2019).
e1) institutiilor publice autorizate sa efectueze cercetari arheologice, conform normelor existente in domeniu, respectiv universitati, institute de cercetare, institutii cu profil muzeal, pentru domeniul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. e1) –(Completat prin Legea nr. 132/2019).
f) unitatilor administrativ-teritoriale (Completat prin Legea nr. 242/2020).
 
Art. 2. – Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca.
 
Art. 3. – (1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar sau un imputernicit al acestuia se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca (Modificat prin Legea nr. 132/2019).
(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.
(4) Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate.
 
CAPITOLUL II1: Desfasurarea activitatilor de catre zilieri
 
Art. 4. – (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.
(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.
(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic (Modificat prin Legea nr. 132/2019).
(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert, cu exceptia activitatilor pentru care beneficiarul are incheiate contracte de prestari servicii cu tertii, prestari servicii pentru care pot fi utilizati zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege (Modificat prin Legea nr. 132/2019).
(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic (Modificat prin Legea nr. 132/2019).
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.
(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata (Completat prin O.U.G. nr. 114/2018).
 
Art. 41. – La data de 20 decembrie 2019 se infiinteaza Registrul electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenta a zilierilor se achizitioneaza de Inspectia Muncii, in conditiile legii. Metodologia de intocmire si transmitere a registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la infiintarea registrului electronic de evidenta a zilierilor (Completat prin O.U.G. nr. 26/2019).
 
Art. 5. – (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
(2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor conform metodologiei si modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii si justitiei sociale (Modificat prin O.U.G. nr. 26/2019);
*) Potrivit art. V alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2019, prevederile (...) se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 41 din Legea nr. 52/2011.
b) sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor inspectoratului teritorial de munca, zilnic, inainte de inceperea activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu beneficiarul (Modificat prin O.U.G. nr. 26/2019);
*) Potrivit art. V alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2019, prevederile (...) se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 41 din Legea nr. 52/2011.
c) sa prezinte Registrul electronic de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate (Modificat prin O.U.G. nr. 26/2019);
*) Potrivit art. V alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2019, prevederile (...) se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 41 din Legea nr. 52/2011.
d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, respectiv lunar, in situatia in care perioada de desfasurare a activitatii depaseste 30 de zile, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar sau un imputernicit al acestuia; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi (Modificat prin Legea nr. 132/2019).
(3) In domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
d) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
e) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
f) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
g) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
 
Art. 6. – Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs.
 
Art. 7. – (1) Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Calculul, plata si declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.
(3) Pentru remuneratia platita zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca prevazuta de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare (Modificat prin O.U.G. nr. 26/2019).
*) Potrivit art. V alin. (3) din O.U.G. nr. 26/2019, prevederile referitoare la art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 52/2011 (...) se aplica incepand cu veniturile lunii mai 2019.
 
Art. 8. – (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii care presteaza in folosul sau activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi.
(2) Pentru zilierii care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic, Registrul electronic de evidenta a zilierilor prevazut la alin. (1) se intocmeste lunar (Modificat prin Legea nr. 132/2019).
 
Art. 9. – (1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri se datoreaza contributia de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii.
(2) Calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizata de zilieri sunt in sarcina beneficiarului.
(3) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate. Acesta se poate asigura optional in sistemul public de sanatate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(5) In situatia producerii unui accident de munca sau boala profesionala beneficiarul este obligat sa asigure plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale necesare (Modificat prin O.U.G. nr. 26/2019).
*) Potrivit art. V alin. (3) din O.U.G. nr. 26/2019, prevederile referitoare la art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 52/2011 (...) se aplica incepand cu veniturile lunii mai 2019, iar, potrivit alin. (4), prevederile referitoare la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 52/2011 (...) intra in vigoare la data de 1 mai 2019.
 
Art. 10. – In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.
 
Art. 11. – (1) Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, in conditiile prevazute la alin. (2).
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii (Modificat prin O.U.G. nr. 26/2019).
(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registru.
 
Art. 12. – (1) Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar sau un imputernicit al acestuia (Modificat prin Legea nr. 132/2019);
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar sau un imputernicit al acestuia (Modificat prin Legea nr. 132/2019);
c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;
e) sa comunice imediat beneficiarului sau unui imputernicit al acestuia orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor (Modificat prin Legea nr. 132/2019);
f) sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.
(2) Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta toate dispozitiile legale privitoare la protectia minorilor la locul de munca.
 
Art. 13. – (1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;
d)activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;
e)publicitate - grupa 731;
e1)activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);
e2)cresterea materialului saditor - cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure - clasa 0130 (Modificat prin Legea nr. 132/2019);
f) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002, activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004 si tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea sa - clasa 5520 (Modificat prin Legea nr. 132/2019);
g) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale - clasa 0149;
h) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
i)activitati de intretinere peisagistica - plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare, precum si intretinerea spatiilor verzi din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - clasa 8130 (Modificat prin Legea nr. 104/2022); 
j) restaurante - clasa 5610;
k) baruri si alte activitati de servire a bauturilor - clasa 5630;
l) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale - clasa 9104 (Rectificare din 12 iulie 2019).
m) hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55; facilitati de cazare similare - clasa 5510; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia;
n) facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - cabane;
o) activitati ale bazelor sportive - clasa 9311;
p) activitati ale cluburilor sportive - clasa 9312 (Eliminat prin O.U.G. nr. 56/2019).
q) activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice - clasa 7320 (Completat prin Legea nr. 118/2022).
(2) Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute la alin. (1).
 
CAPITOLUL III: Intermedierea intre cererea si oferta de munca ziliera
 
Art. 131. – Intermedierea intre cererea si oferta de munca ziliera este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a beneficiarilor cu zilierii, in vederea stabilirii, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de munca.
Art. 132. –Activitatea de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera se realizeaza, pe teritoriul Romaniei, pe baza cererilor formulate de persoanele interesate sa desfasoare activitati ca zilieri si de persoanele interesate sa beneficieze de munca unui zilier, de catre agentiile de intermediere prevazute la art. 133, acreditate potrivit Criteriilor si procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, procedurii de acreditare si notificare, suspendare si retragere a acreditarii, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera si obligatiile agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera acreditate, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
 
Art. 133. – (1) Agentiile de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera pot fi:
a) societati infiintate pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect de activitate - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca - cod CAEN 7810;
b) societati infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse sau nu, dupa caz, unei conditii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii in statul respectiv si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau presteaza transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional.
(2) Societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, pentru care, pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii, in baza legislatiei statului de origine nu a fost necesara obtinerea unei acreditari sau autorizari, nefiind astfel supuse unor conditii de acreditare sau autorizare, in cazul prestarii in Romania de activitati de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 ca si societatile din Romania, cu exceptia celor care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei, cu caracter temporar sau ocazional, si care in cazul prestarii activitatii lor in Romania se supun procedurii de notificare.
(3) Nu se supun acreditarii in conditiile hotararii Guvernului prevazute la art. 132 societatile infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, in baza legislatiei statului de origine, care au fost supuse unei astfel de conditii de acreditare sau autorizare in statul de origine sau de provenienta.
 
Art. 134. – Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditati sau care au indeplinit obligatia de notificare a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot presta servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera din Romania, pe teritoriul Romaniei, fara a se supune acreditarii potrivit hotararii Guvernului prevazute la art. 132 in conditiile in care, anterior, notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la prestarea acestor servicii si dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.
 
Art. 135. – Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4), zilierii care ocupa un loc de munca in urma intermedierii realizate de o agentie acreditata potrivit prezentei legi pot presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
 
Art. 136. – Agentiile de intermediere nu percep nicio taxa persoanelor fizice care doresc sa desfasoare activitati in conditiile prezentei legi in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre beneficiar (Completat prin Legea nr. 86/2018).
 
 
 
CAPITOLUL II2: Masuri privind activitatea zilierilor in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber
 
Art. 137. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4) si (6)-(8), in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber, perioada in care un zilier poate presta activitati pentru acelasi beneficiar nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic
(2) Beneficiarul activitatii sezoniere prevazute la alin. (1) este persoana care are cel putin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, dupa caz, generatoare de venit.
 
Art. 138. – (1) Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezinta un procent de 10% din salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data platii, pentru fiecare lucrator, conform normei stabilite de venit/persoana potrivit prezentei legi.
(2) Plata cotei forfetare prevazuta la alin. (1) se face o data pe an, in conditiile stabilite prin ordinul comun prevazut la art. 139 alin. (2).
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (2), din cota forfetara se transfera catre bugetul asigurarilor sociale de stat sumele aferente contributiei prevazute la art. 9 alin. (1). Procedura se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale.
 
Art. 139. – (1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar potrivit art. 137 se stabileste in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1).
(2) Norma de venit/persoana, prevazuta la art. 138 alin. (1), se stabileste prin raportare la numarul de animale pe care le poate ingriji/supraveghea un zilier, de catre o comisie interministeriala formata din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice, si se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului finantelor publice.
 
Art. 1310. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (2), pentru activitatea desfasurata de catre zilierii prevazuti in prezentul capitol, cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat 50% din valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(2) Remuneratia neta nu poate fi mai mica decat 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata stabilit potrivit legii, la care se adauga si alte drepturi, in bani sau in natura, care reprezinta cel putin cheltuieli de cazare si masa.
 
Art. 1311. – Pentru zilierii care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber, Registrul electronic de evidenta a zilierilor prevazut la art. 8 alin. (1) se intocmeste lunar (Completat prin Legea nr. 132/2019).
 
 
CAPITOLUL III: Raspunderea contraventionala
 
Art. 14. – (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar si zilier constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) si art. 8 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;
c) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constand in lipsa acordului pe care zilierul si beneficiarul trebuie sa-l exprime in scris pentru ca plata remuneratiei sa se realizeze cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei;
d) incalcarea prevederilor art. 7, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului;
e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;
f) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei.
g) furnizarea, fara acreditarea sau notificarea prevazuta de lege, dupa caz, de servicii de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror altor date sau documente solicitate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, necesare in vederea indeplinirii atributiilor care le revin si care au legatura cu controlul efectuat, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei (Completat prin Legea nr. 86/2018).
i) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei (Completat prin O.U.G. nr. 114/2018).
 
(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii procesului - verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal (Modificat prin O.U.G. nr. 114/2018).
 
Art. 15. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e) si f) se realizeaza de catre inspectorii de munca.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. g) si h) se realizeaza de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti (Completat prin Legea nr. 86/2018).
 
 
CAPITOLUL IV: Dispozitii finale
 
Art. 16. – Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.
 
Art. 17. – In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).
______
*) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 831/600/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 3 iunie 2015, care a abrogat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.
______
*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 234/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 52/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011 si a mai fost modificata si completata prin:
- Legea nr. 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 din 20 octombrie 2013;
- Legea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2015.
 
Anexa nr. 1:
 
Registrul de evidenta a zilierilor - model -
 
Beneficiar ...........................
CUI ...................
Cod CAEN ....................
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Remuneratia bruta convenita;
B - Remuneratia neta platita;
C - Semnatura de confirmare de primire a banilor;
D - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului*);
______
*) A se vedea art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.
E - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.
Nr. crt. Data de desfasurare a activitatii Numele si prenumele zilierului Actul de identitate si CNP Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii Semnatura zilierului la inceperea activitatii dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca Domeniul de activitate principal sau secundari locul executarii activitatii Nr. de ore lucrate A B C D E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
*) Potrivit art. V alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2019, la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 41 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 52/2011 se abroga.
 
 
 
Anexa nr. 2: 
 
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE  a Registrului de evidenta a zilierilor
 
1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.
2. CUI - codul unic de inregistrare a beneficiarului.
3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activitatii economice pentru care beneficiarul s-a inregistrat sa desfasoare activitatea.
4. In coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.
5. In coloana nr. 2 - Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a Pilierului.
6. In coloana nr. 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.
7. In coloana nr. 4 - Actul de identitate si CNP - se vor trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia si codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
8. In coloana nr. 5 - Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale fi permite desfasurarea activitatii - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii.
9. In coloana nr. 6 - Semnatura zilierului la inceperea activitatii dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii si dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
10. In coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii - se vor trece explicit activitatea din CAEN si locul unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).
11. In coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numarul de ore lucrate de zilier in fiecare zi.
12. In coloana nr. 9 - Remuneratia bruta convenita - seva preciza suma stabilita prin negociere intre parti.
13. In coloana nr. 10 - Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.
14. In coloana nr. 11 - Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.
15. In coloana nr. 12 - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila.
16. In coloana nr. 13 - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.
*) Potrivit art. V alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2019, la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si justitiei sociale prevazut la art. 41 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 52/2011 se abroga.
*) In tot cuprinsul Legii, cu exceptia definitiei prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b), sintagma "beneficiar" se inlocuieste cu sintagma "beneficiar sau un imputernicit al acestuia", iar sintagma "registrul de evidenta a zilierilor" se inlocuieste cu sintagma "registrul electronic de evidenta a zilierilor".

NOUTATI din Legislatie muncii

Aveti un Regulament Intern intocmit profesionist?


Nu aveti inca Regulament Intern?
Riscati o amenda de pana la 10.000 de lei!

NOU: 40 de modele de Regulament Intern gata redactate!

V-am pregatit 40 de modele gata redactate, care trebuie doar completate cu datele firmei dvs. Rezolvati astfel instantaneu problema existentei Regulamentului Intern, avand totodata certitudinea ca acesta este fara cusur!

Folositi-le si evitati astfel amenzi de pana la 10.000 de lei!


...Vezi AICI detaliile complete <<

de Gabriela Dita


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea nr.52/2011legea zilierilor 2023legea 52/2011 actualizata 2023

Data aparitiei: 05 Aprilie 2023
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele
Rating:

Legea zilierilor - Legea 52/2011 actualizata 2023 Nota: 3.81 din 5 - 50 voturi.
Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Venituri din drepturi de autor. Contributii socialeIntrebare: Va rog sa ne spuneti in cazul unui contract de drepturi de autor in valoare de 200.000 lei. Avand in vedere ca societatea platitoare a venitului (este singurul platitor de venit pentru persoana fizica cu drepturi de autor), la cel nivel trebuie sa retina contributiile sociale? Mentionam ca deja s-au facut plati in cursul anului de 100.000 lei si s-a retinut decat impozitul pe venit. Ar trebui depusa rectificativa la data declararii impozitului pentru a cuprinde si contributiile sau putem face...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Conducatori auto. Indemnizatie de mobilitate. Diurna. CazareIntrebare: La o Societate care are ca obiect de activitate transport rutier de marfuri, pentru salariatii care sunt incadrati conducatori auto de marfa, in cazul deplasarilor se plateste indemnizatie delegare sau detasare, in functie de caz. Intrebare: 1. Pot beneficia si de indemnizatie de mobilitate, in limita plafonului neimpozabil , in cazul in care se face Act aditional cu aceasta clauza ? 2. Ar putea beneficia de prevedirie art. 76 alin. (4 1) din Codul fiscal punctul c) si anume cazarea in cazul...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Controalele ITM!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"
Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
  
Atentie la Controalele ITM!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Noutati despre Regulamentul Intern si CCM in 2023 - Legislatie si studii de caz"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]