Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010

Anexa

Norme Metodologice

de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003

privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

 

Art.1 - (1) Prin sintagma venituri de natura profesionala, altele decat cele

salariale, denumite in continuare venituri de natura profesionala, prevazuta la art. III alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se intelege veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit art. 7 alin.(1) pct. 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.

(2) Nu constituie venituri de natura profesionala in interesul alin.(1) urmatoarele:

a) veniturile din cedarea folosintei bunurilor;

b) veniturile din investitii;

c) veniturile din pensii;

d) veniturile din activitati agricole;

e) veniturile din premii si din jocuri de noroc;

f) veniturile din transferul proprietarilor imobiliare;

g) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie.

h) veniturile din alte surse, definite conform art.78 alin. (1) lit. a) d) si alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2 - Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale nu le sunt aplicabile prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010.

Art.3 - (1) Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala, indiferent ca respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta, denumite in continuare contributii individuale.

(2) Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala precum si venituri

de natura salariala datoreaza contributii individuale, de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, asupra veniturilor de natura profesionala in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt sau nu realizate lunar.

Art.4 - Contributiile individuale se datoreaza si in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt realizate de persoane pentru care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se prevede, potrivit legii, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa.

Art.5 - (1) Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si in sistemul de asigurari sociale de sanatate si beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de asigurare sociala de sanatate in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cotele contributiilor individuale prevazute la alin.(1) sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Art.6 - (1) In situatia persoanelor care realizeaza lunar venituri de natura profesionala, baza de calcul a contributiilor individuale, prevazuta la art. III alin.(3) din ordonanta de urgenta, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie:

a) cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, din toate sursele de venit, in situatia in care acest cuantum nu depaseste echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie;

b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, din toate sursele de venit, este mai mare decat echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

(2) In situatia persoanelor care nu realizeaza lunar venituri de natura profesionala, baza de calcul a contributiilor individuale o constituie,:

a) cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate anual, din toate sursele de venit, in situatia in care acest cuantum nu depaseste echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie;

b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul total brut al veniturilor de natura profesionala realizate anual, din toate sursele de venit, este mai mare decat echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate prevazuta la art. III alin. (3) din ordonanta de urgenta, o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

(4) Pentru veniturile de natura profesionala contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Modalitatea de declarare si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea nr. 95/2006 si prin Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

(6) Salariul mediu brut pe economie prevazut la alin. (1) - (3) este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art.7 - Persoanele prevazute la art.5 alin.(1) au obligatia de a depune cate o

declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Art.8 - (1) Declaratiile de asigurare prevazute la art. 7 se depun, in situatia prevazuta la art.6 alin.(1), pana la data de 25 a lunii, pentru luna anterioara in care sau realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate.

(2) Persoanele prevazute la art.6 alin.(1) au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit.

(3) In lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele prevazute la art.6 alin.(1) au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora.

(4) In situatia prevazuta la art.6 alin.(2), declaratiile de asigurare prevazute la art.7 se depun ori de cate ori se realizeaza venituri de natura profesionala, pana la data de 25 a lunii, pentru luna anterioara in care s-au realizat aceste venituri.

(5) Declaratiile prevazute la alin.(1), (2) si (4) constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii.

Art.9 - (1) Termenele de declarare prevazute la art. 8 alin. (1) si (4) constituie si termene de plata a contributiilor individuale.

(2) Pentru persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 6 alin.(2), contributiile individuale se datoreaza pana la data la care cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate in cursul anului calendaristic atinge plafonul de 5 salarii medii brute pe economie.

(3) Pentru neachitarea contributiilor individuale la termenele de scadenta prevazute la alin.(1), se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conditiile legii.

Art.10 - Plata contributiilor individuale se efectueaza in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, in contul bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si in contul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art.11 - Perioadele pentru care s-au platit contributiile individuale constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj.

Art.12 - (1) Stagiul de cotizare realizat de persoanele prevazute la art.5 alin.(1) in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se stabileste prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.

(2) La stabilirea punctajului mediu anual se iau in considerare veniturile de natura profesionala la care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale.

Art.13 - (1) Stagiul de cotizare realizat de persoanele prevazute la art.5 alin.(1) in sistemul asigurarilor pentru somaj se stabileste prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.

(2) Pentru persoanele prevazute la alin.(1) care realizeaza venituri de natura profesionala din mai multe activitati de natura celor prevazute la art.1, stagiul de cotizare realizat de acestea in sistemul asigurarilor pentru somaj se stabileste prin cumularea stagiilor realizate in baza declaratiilor de asigurare in sistemul asigurarilor pentru somaj.

Art.14 - (1) In situatia in care nu mai realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele prevazute la art.5 alin. (1) au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora, in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii acesteia.

(2) Calitatea de asigurat detinuta de persoanele prevazute la art.5 alin. (1) inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata contributiilor individuale.

Art.15 - Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de casele de pensii precum si de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin potrivit prezentelor norme metodologice;

b) comunicarea de date si informatii incomplete sau eronate;

c) nedepunerea la termen de catre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) a declaratiilor de asigurare;

d) nerespectarea de catre persoanele prevazute la art.5 alin.(1) a obligatiei prevazute la art.14 alin.(1).

Art.16 - Contraventiile prevazute la art.16 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la lit.a) si b) cu amenda de la 300 lei la 600 lei;

b) cele prevazute la lit.c) si d) cu amenda de la 2500 lei la 5000 lei.

Art.17 - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, de catre organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale, si de personalul din Inspectia Muncii si ale structurilor sale teritoriale, dupa caz.

Art.18 - Amenzile contraventionale aplicate conform prezentelor norme metodologice constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale sau la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz.

Art. 19 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se face in conditiile Legii nr. 95/2006.

Art.20 - Dispozitiile prezentelor norme metodologice, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.21 - Dispozitiile prezentelor norme metodologice, referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor pentru somaj precum si fata de bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se completeaza cu prevederile Legii nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare.

Art. 22 - Modelul declaratiilor de asigurare prevazut la art.7 se aproba in termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Art.23 - In masura in care aplicarea prevederilor art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale va impune precizari suplimentare cu privire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

 


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 30 Iulie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Este Nevoie De Act Aditional Pentru Trecere La Program Inegal De Munca?Intrebare: In cazul in care un angajat are contract de munca cu program normal , poate fi pus sa munceasca la program inegal de munca fara un acord scris intre el si angajator? Este nevoie de act aditional pentru trecere de la program normal la program inegal de munca? Multumesc,
 

Raspuns: Nu, timpul de munca se organizeaza intr-un program de munca care eventuakl poate fi trecut in regula... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]