Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Hotararea nr. 1.850 din 21 decembrie 2006

  HOTARARE nr. 1.850 din 21 decembrie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale


EMITENT: GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006;

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 30 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2005, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul integrarii europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.850.

ANEXA


NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizareaFondului de garantare pentru plata creantelor salariale


Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, contin prevederi pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, denumita in continuare lege.


ART. 1

(1) Cota contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, denumit in continuare Fondul de garantare, datorata de angajatori potrivit art. 7 alin. (1) din lege, se aplica asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariatii incadrati in temeiul unui contract individual de munca incheiat pentru norma intreaga sau cu timp partial sau a unui contract de munca la domiciliu, de munca temporara sau de ucenicie la locul de munca, indiferent de durata acestora.

(2) Fondul total de salarii brute lunare prevazut la alin. (1) include:

a) salariile de baza;

b) salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara;

c) sporurile, adaosurile si indemnizatiile;

d) salariile de merit;

e) sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizatiile clinice;

f) stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondul de salarii;

g) indemnizatiile pentru concediul de odihna;

h) indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajatori, conform legii, din fondul de salarii;

i) orice alte sume platite din fondul de salarii, cu exceptia compensatiilor acordate in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor.

ART. 2

Fondul total de salarii brute lunare realizate asupra caruia angajatorii prevazuti la art. 7 alin. (1) din lege datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj diminuata potrivit art. 7 alin. (2) din lege, este cel prevazut la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Diminuarea cotei de contributie, prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege, nu se aplica contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta urmatoarelor categorii de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj:

a) functionari publici si alte categorii persoane care desfasoara activitati pe baza actului administrativ de numire;

b) persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

c) soldati si gradati voluntari;

d) persoane care au raport de munca in calitate de membru cooperator;

e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-d) sau la art. 1 alin. (1).

(2) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, care se aplica asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele prevazute la alin. (1), este cea prevazuta de art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4

(1) Nivelul anual al cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare, prevazute la art. 12 din lege, se stabileste in limita a 5% din resursele financiare ale Fondului de garantare, constituite potrivit art. 5 alin. (1) din lege.

(2) Cheltuielile prevazute la art. 12 din lege constau in:

a) cheltuieli curente;

b) cheltuieli de capital.

ART. 5

(1) Creantele salariale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din lege sunt aferente perioadei de 3 luni calendaristice prevazute la art. 15 alin. (1) din lege, perioada care este anterioara lunii in care se solicita acordarea drepturilor.

(2) Creantele salariale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) din lege se nasc la data incetarii contractului individual de munca si sunt aferente ultimelor 12 luni lucrate inainte de aceasta data.

ART. 6

Contributiile sociale datorate de angajatorii in stare de insolventa, potrivit art. 13 alin. (2) din lege, sunt contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

ART. 7

(1) In situatia in care creantele salariatilor angajatorului in stare de insolventa sunt anterioare lunii in care s-a deschis procedura insolventei, perioada de 3 luni calendaristice prevazuta la art. 15 alin. (1) din lege preceda datei deschiderii procedurii.

(2) In situatia in care creantele salariatilor angajatorului in stare de insolventa sunt ulterioare lunii in care s-a deschis procedura insolventei, perioada prevazuta la art. 15 alin. (1) din lege succeda datei deschiderii procedurii.

ART. 8

Creantele salariale solicitate in conditiile prevazute de art. 15 alin. (3) din lege se suporta pe perioada ramasa pana la expirarea perioadei prevazute la art. 15 alin. (1) din lege.

ART. 9

(1) Cererile prevazute la art. 19 din lege se intocmesc dupa modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme si se depun la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, in a carei raza se afla sediul, domiciliul sau resedinta angajatorului.

(2) In cazul angajatorului transnational in stare de insolventa, cererile prevazute la alin. (1) se vor depune la agentia teritoriala in a carei raza isi desfasoara activitatea salariatii care presteaza in mod obisnuit munca pe teritoriul Romaniei.

ART. 10

(1) Cererea prevazuta la art. 19 alin. (1) din lege trebuie insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe hotararea Judecatoreasca definitiva de deschidere a procedurii de insolventa;

b) copie de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus masura ridicarii partiale sau totale a dreptului de administrare;

c) situatia creantelor salariale aferente perioadelor prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si/sau art. 15 din lege, intocmita de administrator sau lichidator, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme;

d) copii de pe pontajele care atesta prestarea muncii de catre salariati in perioadele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si/sau art. 15 din lege, pentru creantele salariale prevazute la art. 13 lit. a) si e) din lege;

e) copii de pe statele de plata care atesta existenta creantelor salariale aferente perioadelor prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si/sau art. 15 din lege;

f) copie de pe contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul angajatorului in stare de insolventa;

g) copii de pe contractele individuale de munca ale salariatilor care au suferit accidente de munca sau boli profesionale;

h) copii de pe certificatele medicale pe baza carora se acorda, potrivit legii, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale;

i) copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de munca, intocmite, potrivit legii, de autoritatea competenta;

j) copii de pe formularele de declarare finala a bolilor profesionale, intocmite, potrivit legii, de autoritatea competenta;

k) copii de pe fisele de lichidare ale persoanelor ale caror raporturi de munca au incetat in perioadele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si/sau art. 15 din lege.

(2) In cazul angajatorului transnational in stare de insolventa, cererea prevazuta la art. 19 alin. (1) din lege trebuie insotita de o copie de pe hotararea prevazuta la art. 20 alin. (2) din lege precum si de documentele prevazute la alin. (1) lit. b)-k);

(3) Cererea prevazuta la art. 19 alin. (2) din lege trebuie insotita de documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) precum si de o copie de pe notificarea adresata, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolventa, in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru plata creantelor salariaie.

(4) In cazul angajatorului transnational in stare de insolventa, cererea prevazuta la art. 19 alin. (2) din lege trebuie insotita de o copie de pe hotararea judecatoreasca prevazuta la art. 20 alin. (2) din lege, de documentul prevazut la alin. (1) lit. b) precum si de o copie de pe notificarea adresata, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolventa, in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru plata creantelor salariale.

(5) In situatiile prevazute la alin. (3) si (4), documentele prevazute la alin. (1) lit. c)-k) se depun de administratorul sau lichidatorul angajatorului in stare de insolventa, la solicitarea scrisa formulata de agentia teritoriala competenta potrivit art. 9.

ART. 11

(1) Creantele salariale avute in vedere la intocmirea situatiei prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), in valoare neta, rezulta din evidentele contabile ale angajatorului in stare de insolventa.

(2) In situatia in care contractele individuale de munca si/sau contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii in stare de insolventa prevad expres obligatia platii in natura a unei parti din salariu iar executarea intocmai nu este posibila, obligatia se va transforma in echivalent banesc.

(3) Creantele salariale exprimate in valuta vor fi transformate in lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei existent la data deschiderii procedurii de insolventa.

(4) Administratorul sau lichidatorul angajatorului in stare de insolventa isi asuma raspunderea pentru corectitudinea intocmirii situatiei prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c) si pentru veridicitatea datelor inscrise in aceasta.

ART. 12

Solutionarea cererilor prevazute la art. 19 din lege se face in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acestora la agentia teritoriala competenta, stabilita potrivit art. 9.

ART. 13

(1) In situatia in care se constata indeplinirea de catre angajator a conditiilor prevazute la art. 2 din lege, agentia teritoriala va emite dispozitia prevazuta la art. 21 alin. (1) din lege.

(2) Prin dispozitia prevazuta la alin. (1), intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, agentia teritoriala va stabili, pe baza situatiei prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), cuantumul creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru fiecare dintre salariatii angajatorului in stare de insolventa.

ART. 14

(1) In cazul in care cuantumul creantelor salariale aferente unui salariat, care rezulta din situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creantelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidentiat in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. c)

(2) In cazul in care cuantumul creantelor salariale aferente unui salariat, care rezulta din situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mare de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creantelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 3 salarii medii brute pe economie.

ART. 15

(1) In situatia in care se constata neindeplinirea de catre angajator a conditiilor prevazute la art. 2 din lege, agentia teritoriala va emite dispozitia prevazuta la art. 21 alin. (3) din lege.

(2) Prin dispozitia prevazuta la alin. (1), intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme, agentia teritoriala va respinge motivat cererile formulate potrivit art. 19 alin. (1) sau (2) din lege.

ART. 16

Dispozitiile emise de agentiile teritoriale prevazute la art. 21 alin. (1) si (3) din lege pot fi contestate de persoanele interesate la instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.

ART. 17

(1) Creantele salariale suportate din Fondul de garantare se vor achita in lei, intr-o singura transa, prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj.

(2) Plata creantelor prevazute la alin. (1) se va face salariatilor angajatorului in stare de insolventa sau persoanelor imputernicite de acestia, stabilite prin procura speciala, autentificata potrivit legii.

ART. 18

Pentru subventia de la bugetul de stat acordata potrivit art. 29 alin. (3) din lege, trezoreria statului nu va calcula dobanzi.

ART. 19

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele nomne.

 


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 02 Februarie 2007
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Hotararea nr. 1.850 din 21 decembrie 2006 Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Decizie De Recalculare Pensie Dupa Hotarare Judecatoreasca FavorabilaIntrebare: Dupa un proces inceput in anul 2017 , am obtinut o hotarare judecatoreasca favorabila, in luna februarie 2019. In luna mai am primit si decizia de recalculare. Cuantumul nou al pensiei este calculat la valoarea punctului de pensie 1000 lei, atat cat era la data de 01.08.2017, data de la care se acorda diferenta cuvenita. Presupun ca automat pentru anii 2018 si 2019 acest cuantum va creste prin cresterea punctului de pensie de la 1000 la 1100. Am dreptate ? Adica se acorda punctajul mediu an
 

Raspuns: Da... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]