Model instructiuni proprii SSM pentru asistent medical gradinita in 2021

ipssm asistent medical gradinitaasistent medical gradinitaipssm asistent medicalnstructiuni proprii asistent medical gradinitan
Model instructiuni proprii SSM pentru asistent medical gradinita in 2021
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Regasiti mai jos modelul de instructiuni proprii SSM pentru asistent medical angajat in cresa si gradinita. La finalul articolului puteti descarca si modelul editabil in format word
 
 
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitatea cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din crese si gradinite
 
Prevederi generale
Continut
 
Art. 1
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitatea cabinetelor medicale din crese si gradinite, sunt reglementari specifice cu aplicabilitate interna, obligatorii, care cuprind prevederi si masuri de eliminare sau diminuare a pericolelor de accidentare si imbolnavire profesionala, specifice acestui tip de activitate.
 
Conform abordarilor din Legea nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum si din alte acte normative, sistemul de munca este tratat ca un sistem compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza :  
- executantul – omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca ;
- sarcina de munca – totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul echipamentelor de munca si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea procesului de munca ;
- mijloacele de productie - totalitatea echipamentelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispoitive, scule, unelte, etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.), care se utilizeaza in procesul de munca ; 
- mediul de munca – ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale, in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
 
Scop
Art. 2
Scopul acestor instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca consta in stabilirea unor masuri pentru eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare a lucratorilor, specifice celor patru elemente ale sistemului de munca mentionate mai sus.
 
Art. 3
Cadrul legislativ de referinta in vigoare (exemple)
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1.028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
- H.G. nr. 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
- H.G. nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca;
- Ordin nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor.
 
Terminologie:
a) lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice; 
 
b) angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; 
 
c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba; 
 
d) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor - persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu prevederile legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca; 
 
e) prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale; 
 
f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune; 
g) accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 
 
h) boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca; 
 
i) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca; 
 
j) echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; 
 
k) loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru,situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii; 
 
l) pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment; 
 
m) stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie profesionala; 
 
n) securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca;
 
o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale; 
p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii; 
 
q) accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile; 
 
r) boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti sunt de natura profesionala;
s) cabinet medical din gradinita– cabinet unde se asigura asistenta medicala preventiva si curativa prescolarilor din crese si gradinite.
 
Art. 4
Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica in mod cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii generale elaborate de societate. 
 
Revizuirea instructiunilor
 
Art. 5
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor.Orice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii angajatorului.
 
Examinarea medicala
 
Art. 6
Examinarea medicala si autorizarea sunt obligatorii pentru exercitarea activitatilor in cabinetele medicale din crese si gradinite, atat la angajare, cat si periodic.
 
Instruirea personalului 
 
Art. 7
Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi stabilit prin programul de instruire-testare, dar nu va depasi 12 luni.
 
Conducerea societatii va urmari ca asistentul medical sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect.
 
Salariatii vor fi informati periodic asupra masurilor luate de conducerea societatii pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca.
 
Obligatii si atributii generale
 
Art. 8
Angajatorul are urmatoarele obligatii:
 
- sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca
- sa asigure prevenirea riscurilor profesionale;
- sa asigure informarea si instruirea lucratorilor;
sa asigure cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca.
 
Art. 9
 
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
 
(1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prezentate, lucratorii au urmatoarele obligatii:
 
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
 
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) sa participe la instructajele de securitate si sanatate in munca, cat si la controalele medicale periodice organizate de angajator.
 
Organizarea locului de munca
 
Art.10
Personalul medical va fi instruit in vederea cunoasterii conditiilor de sepsie conform reglementarilor in vigoare referitoare la:
- sterilizare obiectelor de inventar din incaperile destinate activitatii medicale;
- dezinfectia pavimentelor si peretilor; 
- reguli de igiena individuala si colectiva; 
- respectarea intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea si aplicarea  tratamentelor. 
 
Art.11
Deservirea echipamentelor de munca din cabinetul medical se va face numai de catre  personalul medical care cunoaste procedeele de lucru, are calificare si a fost instruit din punct de vedere al securitatii muncii. 
 
Art.12
In incaperile unde se efectueaza consultatii sunt interzise depozitarea alimentelor,  servirea mesei, precum si fumatul. 
 
Art.13
Se interzice orice interventie asupra instalatiilor electrice, acestea fiind efectuate numai de catre personal calificat instruit si autorizat. 

Art.14
Este interzisa asezarea echipamentelor individuale de protectie la un loc cu imbracamintea personala de exterior. 

Art.15
Se interzice pastrarea echipamentelor individuale de protectie in spatii destinate servirii mesei . 

Art.16
Se interzice a se lucra cu instrumentar medical nesterilizat. 
Art.17
Se interzice personalului medical sa poarte imbracaminte proprie peste echipamentul 
individual de protectie. 
Art.18
Este interzisa ocuparea cailor de acces cu diferite obiecte gen ambalaje, cutii, lazi etc.
Art.19
Sunt interzise utilizarea focului deschis sau fumatul in cabinetul medical. 
Art.20
Substantele si preparatele folosite in cabinetul medical se vor pastra intr-un dulapior 
incuiat, in recipiente sau cutii etichetate care sa semnalizeze pericolul pe care il reprezinta. 

Art.21
Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor din cabinetul medical se vor  utiliza conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori. 

Art.22
Remedierea defectiunilor constatate la echipamentele de munca vor fi executate numai de persoane calificate. 
 
Art.23
Este interzisa folosirea aparatelor conectate la prize electrice fara nulul de protectie. 
 
Art.24
Se interzice depozitarea de materiale in dreptul tabloului electric. 
 
Art.25
Materialele folosite pentru curatenie vor fi depozitate in locuri separate de cele utilizate pentru tratarea pacientilor si vor fi etichetate adecvat. 
 
Art.26
Zilnic se vor desfasura activitati de curatenie si dezinfectie. 
Art.27
Se interzice folosirea maturilor la operatia de curatenie. 
 
Art.28
Personalul medical este obligat sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid inainte si dupa  contactul cu pacientul. 
 
Art.29
Se interzice personalului medical sa manance si sa-si atinga gura sau fata cu mainile in timpul desfasurarii activitatii medicale. 
 
Art.30
Se interzice personalului medico-sanitar sa transporte la domiciliul propriu echipamentul individual de protectie.
 
Art.31
La sfarsitul fiecarei zi de lucru incaperile vor fi aerisite si dezinfectate. 
 
Art.32
Pavimentele, peretii si mobilierul din fiecare incapere vor fi dezinfectate zilnic. 
 
Art.33
Personalul medico - sanitar care prezinta leziuni cutanate ale degetelor va lucra numai cu echipament individual pentru protectia mainilor. 

Art.34
Este obligatoriu ca orice persoana care desfasoara activitati in domeniul sanatatii sa se comunice conducatorului locului de munca (medicul de familie), in cazul in care prezinta semne de imbolnavire;
 
Art.35
Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca echipamentele de munca functioneaza corespunzator parametrilor proprii. 
 
Art.36
Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca instrumentarul din dotare este corespunzator, nu prezinta fisuri, stirbituri sau deformari. 

Art.37
Este interzisa folosirea instrumentarului care prezinta fisuri, deformari etc. 
 
Art.38
Este interzisa purtarea instrumentelor de mana ascutite, taioase sau intepatoare In buzunar. 
 
Art.39
Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic si tratament vor fi sterilizate inainte de utilizare. 
 
Art.40
Ustensilele de lucru vor fi curatate si dezinfectate dupa fiecare folosire. 
Art.41
Pastrarea si transportul instrumentarului se va face in truse speciale, etichetate.
Art.42
Se interzice aglomerarea locului de munca cu obiecte inutile.
 
Art.43
Se interzice lasarea obiectelor in jurul locului de munea sau pe caile de acces. 
 
Art.44
Reziduurile septice (contaminate cu agenti patogeni) vor fi colectate direct in saci de material plastic si se vor preda la firma de colectare pentru incinerare. 
 
Art.45
Zilnic, la terminarea programului, paharele de unica folosinta, servetele etc. se vor colecta in saci de plastic si se vor arunca la rampa de gunoi. 
Art.46
Este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului.

Art. 47
Asistentul medical din crese si alte unitati de educatie timpurie efectueaza triajul zilnic al copiilor la intrarea in colectivitate pentru depistarea unor eventuale focare epidemiologice.

Art. 48
Asistentul medical verifica avizele epidemiologice si cauzele absentei copiilor, colaborand cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor.

Art. 49
Asigura asistenta medicala de urgenta si solicita serviciul de ambulanta, cand este cazul.

Art. 50
Asistentul medical trebuie sa controleze zilnic conditiile de functionare a blocului alimentar.

Art. 51
Va controleaza starea igienico-sanitara a tuturor incaperilor.

Art. 52
Utilizeaza, potrivit instructiunilor de utilizare, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.
Art. 53
Asistentul medical trebuie sa aiba grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor.

Art. 54
Aplica masurile antiepidemice fata de contacti si efectuand recoltari de probe biologice, dezinfectii etc. in conformitate cu procedurile medicale.

Art. 55
Asistentul medical va fi instruit pentru a acorda prescolarilor si lucratorilor primul ajutor in caz de urgenta si va supraveghea transportul acestora la unitatile sanitare.
 
Masuri de preventie impotriva coronavirusului SARS CoV-2

Art. 56
La intrarea in cresa sau gradinita, tot personalul angajat, precum si copiii care frecventeaza colectivitatea isi va dezinfecta incaltamintea pe covorul dezinfectant de la intrare. 

Art. 57
Personalul angajat va incalta botosei de unica folosinta pe care ii va purta pana la vestiar. 

Art. 58
Asistentul medical va efectua triajul epidemiologic al personalului angajat precum si a copiilor care frecventeaza cresa sau gradinita, prin masurarea temperaturii cu termometrul non contact.

Art. 59
In cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,30C se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus. 
Art. 60
In situatia in care temperatura persista >37,3 0C cu /fara alte simptome de tuse, stranut, secretii nazale, dureri musculare, durere de cap, durere in gat, se va notifica in registrul de consultatii si nu se va permite intrarea in incinta institutiei a personalului anagajat sau a copiilor care prezinta simptomatologie. 

Art. 61
Personalul angajat pe perioada celor 8 ore de activitate va purta obligatoriu masca de protectie. 

Art. 62
Este obligatorie dezinfectareamainilor la intrarea in cladire.

Art. 63
Se va efectua curatenia si dezinfectia tuturor spatiilor din incinta cresei conform procedurilor in vigoare.

Art.64
Se va efectua aerisirea cel putin 20 minute a spatiilor unde se desfasoara activitatiile, doar in absenta copiilor din incapere; 
 
Intocmit, Data
 
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. 
*Continutul modelului prezentat nu este exhaustiv.

Descarcati model editabil instructiuni SSM gradinita >>>
 

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
ipssm asistent medical gradinitaasistent medical gradinitaipssm asistent medicalnstructiuni proprii asistent medical gradinitan

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 05 Mai 2021
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Model instructiuni proprii SSM pentru asistent medical gradinita in 2021 Nota: 4.75 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Prevederi in CIM. Program de lucruIntrebare: 1.Programul nostru in CIM este 9-18 insa am salariati care lucreaza si in alte intervale care se tot schimba; lucreaza tot 8h pe zi / 40h pe sapt si cu 2 zile repaus ; de ex posibil 4h dimineata , 4 h seara. Este in regula sa le fac act aditional cu aceasta formulare?: "Programul de lucru se desfasoara inegal (durata turei poate varia), in intervalul 00:00-24:00, conform intelegerii dintre salariat si manager si se reflecta in programul ERP Intern."
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Kurzarbeit. Program inegalIntrebare: In luna mai am redus programul de lucru al salariatilor cu 50% lunar-kurzarbeit. Primele 4 zile si ultimele 2 zile (6 zile total) nu s-a lucrat deloc, 12 zile s-a lucrat 6 ore si 2 zile 4 ore. In situatia in care, s-a stat zilele de la inceputul lunii (cele 4) si apoi in cursul lunii unii salariati au adus concediu medical, la finalul lunii, orele prestate nu mai sunt egale cu orele reduse (50%-50%), sunt ex 50 lucrate si 70 reduse. In aceasta situatie, pe platforma aici.gov cum completam in pdf...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Controale ITM 2021! DOCUMENTELE verificate si SOLUTIILE specialistilor”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

eNews Resurse Umane

Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021
Descarcati GRATUIT raportul special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"
 

 


 
Atentie la pontaj si programul de lucru!
Cazuri practice, solutii si exemple

Descarcati acum GRATUIT Raportul Special

"Timpul de munca si Programul de lucru: 7 Studii de caz pentru 2021"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane
[x]