Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

5. Plata si declararea CAS

Ultima actualizare: martie 2008

Pana la ce data trebuie sa achitati CAS? 

Angajatorii, autoritatile elective, executive, legislative sau judecatoresti, precum si cooperatiile mestesugaresti au obligatia de a plati contributia de asigurari sociale (datorata atat de unitate, cat si de asigurat) dupa regula generala care stabileste faptul ca obligatiile fiscale sunt scadente la termenele prevazute de actele normative prin care se stabilesc. |n cazul in care in aceste reglementari nu sunt stabilite termenele de plata, aceste termene se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. 

Termenul general de plata este data de 25 a fiecarei luni. |n cazul tuturor contributiilor sociale termenul de plata, potrivit art. 111 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, este acelasi, respectiv data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale

Legiuitorul a prevazut si exceptii de la acest termen prin noile modificari aduse art. 111 alin. (7) lit. a)-b) din Codul de procedura fiscala de catre O.G. nr. 47/28.08.2007, cu aplicare de la 1 ianuarie 2008. Termenele de plata sunt urmatoarele:

a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintre-prinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

b) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre aso-ciatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice. 

IMPORTANT!
Au fost astfel eliminate microintreprinderile platitoare de impozit pe profit, care vor utiliza termenul general de plata si declarare, de asemenea asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial vor utiliza ca termen semestrul, pentru plata si declararea contributiilor.

Achitarea contributiei

Contributia datorata de catre persoanele fizice si juridice in calitate de angajator sau asimilat al acestuia pentru persoanele asigurate care isi desfasoara activitatea in folosul lor se face pe baza ordinelor de plata pentru Trezoreria statului (OPT) in contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in raza carora sunt luati in evidenta ca platitori.

Formularul Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se obtine prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF) sau (OPFV), elaborat de ANAF.
Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF.

Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.
Pentru anul 2008, contribuabilii, vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, intr-un cont unic.

Acestea sunt detaliat enumerate in continutul Anexelor nr. 1 si nr. 2 din Ordinul nr. 131 din 30/01/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 73 din 31/01/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 26/09/2007, dupa cum urmeaza:

Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in Anexa nr. 1 la ordin se platesc de catre contribuabili in contul 20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la contul unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt unic inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in Anexa nr. 2 din ordin se platesc de catre contribuabili in contul 55.02 Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire, deschis pe codul de identi-ficare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organu-lui fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
In continuare am ales sa va prezentam modul de utilizare a celor doua conturi pentru plata si declararea obligatiilor datorate la luna ianuarie 2008 de catre o socie-tate pe care o vom prezenta in materialul nostru.

Declararea obligatiilor fiscale datorate

Obligatiile retinute si virate precum si cele datorate de Angajator se declara organului fiscal unde acesta este arondat, lunar, trimestrial sau semestrial, completand Declaratiile fiscale, in format electronic, puse la dispozitia contribuabililor de catre ANAF.
Pentru cazul prezentat mai jos, vom utiliza:

Declaratia 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat prin care societatea va declara impozitul pe venitul din salarii;
Declaratia 102 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

Declaratia 100 - model

Declaratia 102 - model

Plata obligatiilor fiscale datorate

Pentru plata obligatiilor datorate, angajatorul prezentat in exemplul de la C a ales ca instrument formularul Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu ajutorul caruia va efectua plata din contul societatii, deschis la o unitate bancara din Romania, catre Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
Angajatorul va completa doua ordine de plata cu ajutorul aplicatiei (OPFV), pe care le prezentam in continuare.

Ordin de plata

IMPORTANT!
In cazul in care folositi aplicatiile Ministerului Finantelor, inainte de utilizarea acestora, verificati pe pagina web a institutiei ca lucrati cu ultima versiune a aplicatiei. Aplicatiile sunt aduse la zi in permanenta, in functie de noutatile legislative aparute.

Exista in continuare posibilitatea achitarii in numerar a contributiilor datorate Bugetului asigurarilor sociale de stat prin casieriile unitatilor teritoriale ale Trezoreriei statului in a caror raza sunt luati in evidenta ca platitori de taxe si impozite.
Plata contributiilor in aceste unitati se face in baza foii de varsamant, care poate fi completata cu ajutorul aplicatiei pusa la dispozitia contribuabililor de catre Ministerul Finantelor Publice, pe pagina web a institutiei.

Foile de varsamant se vor completa respectand prevederile Ordinului nr. 1.294 din 10/09/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Foaie de varsamant pentru obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in Anexa nr. 1 la ordin care se platesc de catre contribuabili in contul 20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat sume incasate pentru bugetul de foaia de stat in contul unic, in curs de distribuire, deschis pe codul de identificare varsamant fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

O Foaie de varsamant pentru obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in Anexa nr. 2 din ordin care se platesc de catre contribuabili in contul 55.02 Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, incurs de distribuire, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor,la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia suntinregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Pentru neachitarea la termenul de scadenta a contributiilor, se datoreaza majorari de intarziere.

Incepand cu data de 01.01.2006, nivelul majorarii de intarziere datorate pentru neachitarea la termenul de scadenta, de catre debitori, a obligatiilor de plata reprezen-tand impozite, taxe, contributii si alte venituri la Bugetul general consolidat este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Cuantumul majorarii astfel modificate a fost stabilit prin art. III alin. (5) din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea O.G. nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Plata in cazul asiguratilor ce au calitatea de asociat unic, administrator care a incheiat un contract de administrare, persoane fizice independente, precum si membrii asociatiilor familiale care au obligatia de a plati contributia de asigurari sociale calculata de catre casele teritoriale de pensii.

Plata se poate face prin OPT, din contul curent al asiguratului conform modelului de mai jos, cu respectarea urmatoarelor conditii:

la rubrica cod de identificare fiscala se trece codul numeric personal al asigura
tului element obligatoriu pentru identificare;
denumire beneficiar, Casa judeteana de Pensii sau de sector pentru municipiul Bucuresti, dupa caz;

cont bancar beneficiar element obligatoriu pentru reusita viramentului, acesta se regaseste la poz. 277 din lista de conturi IBAN (partea II), parte componenta a aplicatiei OPFV 2007 sub denumirea de Contributia altor persoane asigurate;


obiectul platii element obligatoriu pentru alocarea sumelor conform destinatiei fiecarei contributii de asigurari sociale datorate si platite.

Sfatul nostru
La rubrica Reprezentand completati cota de contributie datorata, numele si prenumele, codul numeric personal, precum si luna/anul pentru care se face plata obligatiei.

Plata obligatiei se poate face prin casieriile Casei teritoriale de pensii pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, data prevazuta in continutul Declaratiei de asigurare sau a Contractului de asigurare, dupa caz.

Pentru efectuarea platii, asiguratul sau persoana imputernicita va prezenta la casieria Casei teritoriale de pensii, ultima chitanta de plata a contributiei individuale de asigurari sociale sau Declaratia de asigurare, din care rezulta suma datorata.

IMPORTANT!
Pentru neplata contribu]iei in urma incheierii unei Declaratii de asigurare sau a unui Contract de asigurare, pana la data stabilita in con]inutul acestuia, se datoreaza majorari de intarziere pentru fiecare zi calendaristica.

Agentia pentru ocuparea fortei de munca are obligatia de a plati contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru AOFM care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj (indemnizatia de somaj, respectiv platile compensatorii).

Obligatia pentru aceasta categorie de asigurati se va achita in contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza institutiile respective sunt inregistrate fiscal.

Model de calcul

Exemplu

Societatea comerciala Christian S.R.L are un numar de 4 salariati cu contract individual de munca. In luna ianuarie 2008, societatea a efectuat urmatoarele calcule pentru determinarea impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii, atat cele aferente angajatorului, cat si cele aferente angajatilor:

Societatea descrisa mai sus este o microintreprindere platitore de impozit pe profit. Impozitul pe venitul microintreprinderilor este reglementat de Titlul IV din Legea nr. 573/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar din continutul art. 104 alin. (1) reiese ca acest tip de impozit este optional.

Entitatea a optat la plata impozitului pe profit printr-o declaratie de modificare a vectorului fiscal (010) depusa la organul fiscal unde este arondata, pana la 31.01.2008.
Prin aceasta modificare, societatea NU mai beneficiaza de facilitatea oferita societatilor platitoare de impozitul pe venitul microintrepriderilor, care declara si platesc contributiile datorate Bugetului consolidat, trimestrial, asa cum reiese si din continutul art. 111 alin. (7) lit. a) din Codul de procedura fiscala.

Termenul de declarare si plata pentru aceasta entitate devine astfel data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale, prevazut la art. 111 alin. (6) din Codul de procedura fiscala.

Salariatul A este incadrat cu contract individual de munca cu timp normal de 8 ore/zi, cu un salariu de incadrare de 750 lei, beneficiaza de spor de vechime permanent de 10% si a lucrat toata luna.

Salariatul B este incadrat cu contract individual de munca cu timp partial de 4 ore, cu un salariu de incadrare de 500 lei si a lucrat toata luna.

Salariatul C este incadrat cu contract individual de munca cu timp normal de 8 ore, cu un salariu de incadrare de 1.500 lei;

in perioada 3-16 ianuarie, salariatul a fost in concediu pentru incapacitate temporara de munca, 14 zile calendaristice carora le corespund 10 zile lucratoare, pentru care angajatorul va calcula si va pune in plata indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;
restul de 11 zile le-a lucrat.

Salariatul D este incadrat cu contract individual de munca cu timp normal de 8 ore, cu un salariu de incadrare de 1.200 lei si este in concediu pentru sarcina si lehuzie.

Vom analiza in continuare valoarea contributiilor sociale datorate de angajati si de catre angajator tinand cont de urmatoarele reguli:

a) contributiile individuale au propriile baze de calcul stabilite prin legile speciale;
b) contributiile angajatorului se raporteaza diferit in functie de actul normativ care le regle-menteaza. Daca pana recent, contributiile sociale datorate de angajatori se raportau de regula, la fondul de salarii, constatam in prezent ca exista o tendinta de reunificare a regulilor de constituire a bazelor de calcul pentru contributia individuala si aceea datorata de angajator, in asa fel incat cea de-a doua sa constituie suma contributiilor individuale. Reguli speciale de calcul vizeaza aplicarea diferitelor contributii sociale pentru perioadele de acordare a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate suportate, dupa caz, din fondul de salarii al angajatorului sau din FNUASS, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata, si de actele normative conexe;
c) vom arata pentru fiecare salariat valoarea veniturilor brute realizate asupra carora se aplica contributia individuala, precum si valoarea contributiei angajatorului aferenta acestor venituri.

Salariatul A

Salariul de incadrare (SI) = 750 lei

Spor de vechime = 10% din SI = 75 lei

Venit brut = 825 leiSalariatul B

Salariul de incadrare (SI) = 500 lei
Venit brut = 500 lei


Tabel


Salariatul C

Salariul de incadrare (SI)= 1.500 lei
Calculul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (75%)
C = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale M = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale Nrz = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul Ncm = numarul de zile lucratoare din concediul medical

Venituri luate in calcul = 1.000 + 1.000 + 1.400 + 1.500 + 1.500 + 1.500 = 7.900 lei
Nrz = 22 + 23 + 20 + 23 + 22 + 19 = 129 zile
M = 7.900 lei / 129 = 61,24 lei

Ncm = 10 zile lucratoare aferente concediului medical, primelor 5 zile calendaristice de incapacitate temporara de munca le corespund 3 zile lucratoare, pentru care indemnizatia se suporta din fondul de salarii al unitatii. Urmatoarelor 9 zile calendaristice de incapacitate temporara de munca le corespund 7 zile lucratoare, pentru care indemnizatia se suporta din FNUASS.

Indemnizatie CM = M x 75% x 10 = 61,24 lei x 75% x 10 = 460 lei.
Indemnizatia suportata de catre societate = 61,24 x 75% x 3 zile = 138 lei
Indemnizatia suportata din FNUASS = 61,24 x 75% x 7 zile = 322 lei

Venit ore lucrate (11 zile) = 88 ore x 8,9285 lei (sal./ora/ianuarie) = 785,71 lei = 786 lei
Venit brut total = 1.246 lei

Salariatul D

Salariul de incadrare (SI) = 1.200 lei
Venit brut = Indemnizatie CM = 85% din media veniturilor pe ultimele 6 luni in ultimele 12 luni, anterioare lunii de acordare a concediului.

Calculul indemnizatiei pentru maternitate (85%)
C = cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale
M = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale
Nrz = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia, pe fiecare luna din baza de calcul
Ncm = numarul de zile lucratoare din concediul medical
Venituri luate in calcul = 1.200 + 1.200 + 1.200 + 1.200 + 1.200 + 1.200 = 7.200 lei
Nrz = 22 + 23 + 20 + 23 + 22 + 19 = 129 zile
M = 7.200 lei /129 = 55,81 lei

Indemnizatie CM = M x 85% x 21 = 55,81 lei x 85% x 21 = 996,20 lei = 996 lei.
Ncm = 21 de zile lucratoare aferente concediului medical, din care 21 de zile din FNUASS.

Venit brut total = 996 lei

Centralizator privind plata contributiilor sociale obligatorii:

Societatea are de recuperat din Fondul pentru Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, contravaloarea prestatiilor platite de catre aceasta si suportate din FNUASS. Suma este obtinuta prin diferenta intre total indemnizatii platite in contul FNUASS si contributia datorata
(1.318 19) = 1.299 lei.

Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajator asiguratilor si care se suporta din FNUASS, care depasesc suma contributiei datorate de acesta in luna respectiva, se recupereaza din contributia datorata pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

Stat de plata


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 15 Martie 2006
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


5. Plata si declararea CAS Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Cum Se Aplica Prevederile Oug 96/2018, Varsta De Pensionare Femei?Intrebare: Buna ziua! As dori un punct de vedere cu privire la modificarile aduse Codului Muncii prin OUG 96/2018. O salariata X, in baza art 56 alin 1 lit c) din Codul Muncii republicat, in interiorul celor 60 de zile calendaristice, inainteaza conducerii societatii o adresa prin care isi exprima optiunea, n scris, pentru continuarea executării contractului individual de muncă, pana la varsta de 65 de ani. In acest caz, salariata va cumula pensia cu salariul? Care sunt actele de personal pe
 

Raspuns: Art. 99 DIN lEGEA 263 DIN 2010<br />(1) Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de co... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!

Cazuri practice si mod de calcul
 
Descarcati gratuit Raportul Special
"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"
SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 


 
Afla totul despre modificarile din SALARIZARE in 2019!
Cazuri practice si mod de calcul

Descarcati gratuit Raportul Special

"SALARIZAREA: modificari majore in 2019 - 7 Cazuri Practice explicate de specialisti"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]