Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Efectele modificarii unor clauze ale contractului colectiv de munca unic la nivel national asupra contractului colectiv de munca de la nivelul angajatorului

Tip: Decizie


Nr./Data: 143 (06.03.2007)
Autor: Curtea de Apel Timisoara
Domenii asociate:
Contracte de munca

Efectele modificarii unor clauze ale contractului colectiv de munca unic la nivel national asupra contractului colectiv de munca de la nivelul angajatorului.


Codul muncii, art. 238 alin.1, art. 241 alin.1 lit. d, art. 244
Legea nr. 130/1996, art. 11 alin. 1 lit. d

In situatia in care, din diferite motive, partile au incheiat contractele colective de munca la un nivel inferior inaintea contractelor colective la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

Curtea de Apel Timioara, sectia conflicte de munca i asigurari sociale,
decizia civila nr. 143 din 6 martie 2007

Prin sentinta civila nr. 1476 din 21 octombrie 2006, Tribunalul Arad a admis actiunea civila precizata formulata de reclamantul Sindicatul Independent „S.” Arad in contradictoriu cu parata Directia Publica de Paza Arad i a obligat parata la respectarea prevederilor art. 39 alin. 3 din Contractul colectiv de munca la nivel national pe anii 2005 – 2006, modificat prin actul aditional publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 7/02.05.2006, Partea V – Contracte colective de munca, in sensul stabilirii salariului minim brut negociat de 370 RON pentru toti membrii de sindicat, prevazuti in lista anexa, incepand cu 01.04.2006, precum i la recalcularea i plata retroactiva a tuturor drepturilor salariale ale angajatilor, avand in vedere valoarea salariului minim pe unitate de 370 RON, incepand cu 01.04.2006.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca, in speta, nu au fost respectate dispozitiile art. 39 alin. 3 din Contractul colectiv de munca la nivel national coroborate cu cele ale art. 3 alin. 3 din acelai contract i ale art. 238 alin. 1 din Codul muncii, deoarece salariul minim brut negociat prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate este mai mic decat cel stabilit in contractul colectiv de munca la nivel national.


Ghid complet - Instructiuni proprii de securitate a muncii
Ghid complet - Instructiuni proprii de securitate a muncii

Vezi detalii

202 Modele de fise de post
202 Modele de fise de post

Vezi detalii

Totul despre Pontaj si Programul de lucru
Totul despre Pontaj si Programul de lucru

Vezi detaliiParata Directia Publica de Paza Arad a formulat recurs impotriva sentintei Tribunalului Arad, solicitand anularea ei i respingerea actiunii principale.
Prin cererea de recurs se invoca exceptia lipsei calitatii procesuale active a Sindicatului Independent „S.” Arad, aratandu-se ca, fata de prevederile art. 112 pct. 1 i pct. 2 , art. 67 i art. 68 C. pr. civ., art. 222 i art. 282 lit. a i lit. b din Codul muncii, sindicatul nu a facut dovada ca are acordul membrilor in numele carora solicita drepturile salariale, respectiv nu a depus un tabel cu membrii de sindicat i semnaturile acestora, care sa ateste faptul ca a fost imputernicit sa formuleze i sa sustina actiunea pendinte.

Cu privire la fondul cauzei, se arata ca, in raport de dispozitiile art. 236 alin. 4 i art. 247 din Codul muncii i cele ale art. 7 alin. 2 din Legea nr. 130/1996, nimeni nu poate interveni pentru a modifica clauzele unui contract, incheiat in mod legal, fara acordul de vointa al ambelor parti contractante, iar prevederile contractului colectiv de munca la nivel national se aplica doar atunci cand nu exista contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

In drept, se invoca dispozitiile art. 115 – 118, art. 112 i art. 68 C. pr. civ., art. 222, 236 i 247 din Codul muncii i art. 7 din Legea nr. 130/1996.
Recurenta a depus la dosar note de edinta, prin care arata ca Directia Publica de Paza Arad a fost infiintata de catre Consiliul Judetean Arad prin Hotararea nr. 145/2005 i functioneaza ca serviciu public specializat, in subordinea Consiliului Judetean Arad.

Totodata, sustine ca, fata de prevederile art. 1 i art. 11 alin.1 lit. c din Legea nr. 130/1996, clauzele contractului colectiv de munca unic la nivel national nu sunt aplicabile angajatilor recurentei, deoarece recurenta nu este parte semnatara a acestui contract.
Intimatul Sindicatul Independent Solidaritatea Arad a depus concluzii scrise, prin care solicita, in principal, anularea recursului ca nemotivat in drept i, in subsidiar, respingerea lui ca neintemeiat.
In sustinerea exceptiei nulitatii recursului se invoca prevederile art. 3021 lit. c C. pr. civ., aratandu-se ca neindicarea niciunuia din motivele de recurs reglementate de art. 304 C. pr. civ. are ca efect incalcarea dreptului la aparare al intimatului.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului intimat se arata ca sindicatul reclamant are caracter reprezentativ i a participat, in fapt i in drept, la negocierea contractului colectiv de munca, iar temeiul exercitarii actiunii pendinte il reprezinta prevederile art. 28 din Legea nr. 54/2003, conform carora sindicatul apara drepturile membrilor de sindicat.

In raport de dispozitiile art. 3 alin. 3 i art. 39 alin. 3 din Contractul colectiv de munca la nivel national pe anii 2005 – 2006, modificat prin actul aditional publicat in Monitorul Oficial nr. 7/02.05.2006, Partea a V-a i ale art. 238 alin. 1 din Codul muncii, contractul la nivel de unitate este modificat in ceea ce privete salarizarea de cel la nivel national.

Avand in vedere dispozitiile art. 304 1 i art. 306 alin. 3 C. pr. civ. i imprejurarea ca recurentul a motivat in fapt cererea de recurs, la termenul din 06.03.2007, Curtea a respins exceptia nulitatii recursului, invocata de catre intimat, apreciind ca motivarea in fapt a cererii de recurs este suficienta fata de incidenta, in speta, a prevederilor art. 304 1 C. pr. civ. i, totodata, face posibila incadrarea motivelor de recurs intr-unul din motivele prevazute de art. 304 C. pr. civ.
Examinand recursul prin prisma motivelor invocate, a probelor existente la dosarul cauzei i a dispozitiilor art. 3041 C. pr. civ., Curtea a apreciat ca este neintemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.
Instanta de fond a facut o corecta interpretare a dispozitiilor legale in ce privete calitatea procesuala activa a reclamantului.
Actiunea a fost promovata de catre sindicat in numele membrilor de sindicat. in acest sens, art. 28 alin. 1 din Legea nr. 54/2003 recunoate organizatiilor sindicale prerogativa de a apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca i contractele individuale de munca in fata instantelor judecatoreti.
Pe de alta parte, art. 28 alin. 2 din Legea nr. 54/2003 legitimeaza calitatea procesuala activa a sindicatului, dispunand ca, in exercitarea atributiilor prevazute la alin.1, organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor de sindicat, fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor in cauza.
In acelai sens, sunt i prevederile art. 217 din Codul muncii, care recunosc organizatiilor sindicale legitimare procesuala pentru a reprezenta salariatii in conflictele de drepturi.
Imprejurarea ca, in cuprinsul cererii de chemare in judecata, nu au fost nominalizati membrii de sindicat in numele carora s-a actionat i domiciliul acestora nu atrage lipsa calitatii procesuale active i anularea acestei cereri, in conditiile in care actiunea a fost promovata in numele tuturor membrilor de sindicat, lista acestor membri prezentand importanta in faza executarii hotararii, cand reclamantul urmeaza sa faca dovada faptului ca persoana pentru care solicita acordarea dreptului avea calitatea de membru de sindicat la data introducerii actiunii. De altfel, in fata primei instante, reclamantul a depus un tabel cu membrii de sindicat in numele carora a formulat actiunea pendinte.
Avand in vedere cele aratate mai sus, in mod corect, fata de dispozitiile art. 112 pct. 1 i pct. 2, art. 67 i art. 68 C. pr. civ., art. 222 i art. 282 din Codul muncii i art. 28 din Legea nr. 54/2003, instanta de fond a respins ca nefondata exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.
In conformitate cu dispozitiile art. 241 alin. 1 lit. d din Codul muncii i ale art. 11 alin. 1 lit. d din Legea nr. 130/1996, clauzele contractului colectiv de munca la nivel national produc efecte pentru salariatii incadrati la toti angajatorii din tara, indiferent daca angajatorul respectiv a participat sau nu direct ori prin reprezentare de catre o federatie sau confederatie patronala la negocierea i incheierea acestui contract colectiv de munca.

Art. 238 alin. 1 din Codul muncii prevede ca: „contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior”. Astfel, orice contract colectiv de munca se incheie nu numai in considerarea prevederilor legii, ci i in considerarea clauzelor contractelor colective de la nivel superior.
Potrivit art. 244 din Codul muncii: „clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cate ori partile convin acest lucru”.

Pe de alta parte, in cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la un nivel inferior inaintea contractelor colective la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

In speta, potrivit art. 53 alin. 3 din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate, salariul minim de incadrare pentru angajatii Directiei de Publica de Paza Arad este de 350 lei, cu incepere de la data de 01.01.2006.

Aceasta clauza intra in contradictie cu prevederile art. 39 alin. 3 din Contractul colectiv de munca la nivel national pe anii 2005 – 2006, astfel cum a fost modificat prin actul aditional publicat in Monitorul Oficial nr. 7/02.05.2006, Partea a V-a, conform carora, incepand cu 01.04.2006, salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de 170 de ore in medie, nu poate fi stabilit sub nivelul sumei de 370 RON, respectiv 2,18 RON/ora.

Prin urmare, in raport de prevederile legale citate anterior in cauza, in mod legal i temeinic, instanta de fond a apreciat actiunea reclamantului ca intemeiata, intrucat salariul de baza minim brut negociat la nivel de unitate nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin Contractul colectiv de munca la nivel national pe anii 2005 – 2006, astfel cum el a fost modificat prin actul aditional publicat in Monitorul Oficial nr. 7/02.05.2006, Partea a V-a, chiar daca suma de 370 RON a fost stabilita prin modificarea Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2005 – 2006, modificare ce a intervenit dupa incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., Curtea a respins recursul declarat de parata-recurenta ca neintemeiat.

(Sursa: http://portal.just.ro/ )


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 14 Iunie 2007
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Efectele modificarii unor clauze ale contractului colectiv de munca unic la nivel national asupra contractului colectiv de munca de la nivelul angajatorului Nota: 5 din 5 - 1 vot.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Care Este Cadrul Legal De Reangajare Ca Pensionar? Dupa Terminarae PerioadeiIntrebare: Cum ma pot reangaja in acelasi loc de munca dupa terminarea perioadei contractuale - CIM incheiat dupa pensionare, pe perioada determinta de 3 ani. Sunt pensionata la limita de varsta si stagiu complet de cotizare -35 ani. Din 1987 lucrez in acelasi loc de munca; intre 1987-2000 pe postul de muzeograf; intre 2000-2015, functia de sef de sectie; din 2015-2018, sef de sectie, post ocupat prin concurs dupa pensionare) cu CIM pe 3 ani. Multumesc, Elena Ilie
 

Raspuns: Dupa expirarea celor 3 ani se mai pot incheia inca 2 contracte de munca de maxim 12 luni fiecare... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018”
exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

Modificari majore in Codul Muncii 2018

- contributii sociale, noutati Revisal, concedii medicale -
 
Descarca GRATUIT raportul special
Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018
 
Toate modificarile sunt explicate detaliat in raportul

Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018

 

 


 
xx
Atentie la modificarile din Codul Muncii in 2018!
- Revisal, contributii, concedii + alte noutati -

Descarcati gratuit Raportul Special

"Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018"

Da, vreau sa primesc newsletterul Legislatia Muncii