Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Procedura concediere salariati institutie publica

Angajare si ConcediereCodul munciidecizie de concediereLegea 188/1999


Modalitatea de reorganizare a activitatii institutiilor publice prin reducerea posturilor se realizeaza distinct in functie de categoria din care fac parte posturile ocupate, respectiv personal contractual sau functionari publici

Pentru personalul contractual sunt aplicabile urmatoarele reguli:

Temei legal: dispozitiile art. 65 din Legea 53/2003 Codul muncii , republicata

Etapa 1: Stabilirea noii structuri organizatorice, precum si stabilirea atributiilor si conditiilor specifice pentru fiecare post, cu identificarea locurilor de munca a caror desfiintare trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. Desfiintarea efectiva se verifica astfel prin consultarea statului de functii sau a structurii organizatorice a institutiei. Desfiintarea locului de munca nu este efectiva daca este urmata de reinfiintarea, dupa scurt timp, a aceluiasi loc de munca. Nici schimbarea denumirii postului nu poate fi considerata a fi o desfiintare efectiva a locului de munca.

Pentru ca o cauza sa fie reala si serioasa este necesar sa fie intrunite urmatoarele conditii:
- caracterul obiectiv, adica sa fie impusa de unul sau mai multe motive are nu au legatura cu persoana salariatului;
- sa fie precisa, adica sa nu disimuleze un alt temei;
- sa fie serioasa, motivele fara legatura cu persoana salariatului sa aiba o anumita gravitate care sa impuna reducerea locurilor de munca (cum ar fi dificultatile economice, trasnformarile tehnologice).

De asemenea, la luarea masurii concedierii angajatorul trebuie sa tina cont de prevederile art. 60 alin. (1) din Codul muncii , conform carora concedierea salariatilor nu poate fi dispusa in urmatoarele situatii:

Cum sa operati eficient si fara greseli in Revisal
Cum sa operati eficient si fara greseli in Revisal

Vezi detalii aici

207 modele si formulare OBLIGATORII in HR
207 modele si formulare OBLIGATORII in HR

Vezi detalii aici

37 de modele de Regulament Intern
37 de modele de Regulament Intern

Vezi detalii aici
 a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
 b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
 c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere
 d) pe durata concediului de maternitate;
 e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
 f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
 h) pe durata efectuarii concediului de odihna.

Alin. (2) al acluiasi articol stabileste ca prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.

Astfel, in aceasta situatie, aveti obligatia sa evitati concedierea salariatilor pentru care Codul muncii prevede expres interdictia concedierii.

Etapa nr. 2: Aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii, prin act administrativ al conducatorului unitatii.

Etapa nr.3:  Identificarea persoanelor care indeplinesc conditiile de incadrare, precum si a persoanelor ale caror posturi au fost desfiintate.

Etapa nr. 4: Notificarea persoanelor ale caror posturi se desfiinteaza si acordarea termenului de preaviz. Art. 75 alin. (1) din Codul muncii prevede ca persoanele concediate in temeiul art. 65 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.

Intrucat la art 76 alin. (1) lit. b) din Codul muncii , se stipuleaza ca decizia de concediere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu durata preavizului acest fapt nu exclude posibilitatea ca angajatorul printr-un act anterior emiterii deciziei de concediere respectiv printr-o notificare scrisa, sa aduca la cunostinta salariatului in cauza faptul ca beneficiaza de un termen de preaviz, ci dimpotriva constituie o garantie a faptului ca salariatul a avut cunostinta in mod efectiv de intentia angajatorului de a denunta unilateral contractul individual de munca si ca i s-a acordat un termen in care sa isi gaseasca un alt loc de munca.

Acordarea preavizului este o formalitate care se inscrie in procedura prevazuta de lege stabilita de art.78 din Codul muncii , iar neacordarea acestuia atrage sanctiunea nulitatii deciziei de concediere Asadar, un aspect de nelegalitate care poate afecta atat conditiile de fond ale deciziei de concediere cat si masura concedierii in sine, pentru luarea sa cu incalcarea procedurii prevazute de lege il reprezinta neacordarea preavizului la concediere

Etapa nr. 5: Emiterea deciziei de concediere si comunicarea acesteia salariatului in cauza. Potrivit art.76 din Codul muncii , decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:
 a) motivele care determina concedierea;
 b) durata preavizului;
 c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai in cazul concedierilor colective;
 d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64.

Decizia trebuie sa fie motivata in fapt, cu mentionarea motivelor care determina concedierea (in cazul reorganizarii cu aratarea considerentelor ce au stat la baza reorganizarii si desfiintarii postului respectiv), si in drept, adica cu precizarea temeiului juridic al concedierii.

Avand in vedere ca si decizia de concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului poate fi atacata in instanta de catre salariat, apreciem ca aceasta va cuprinde si mentiuni privind termenul in care poate fi contestata, precum si instanta judecatoreasca la care se contesta.

Decizia de concediere va cuprinde si data emiterii, numarul de inregistrare la registratura angajatorului, semnatura celui in drept sa ia o astfel de decizie si stampila angajatorului.
De asemenea, potrivit art. 78 din Codul muncii , concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.

Codul muncii nu prevede in cazul concedierii obligatia angajatorului de a comunica preavizul printr-o notificare separata de decizia de concediere insa pentru considerentele expuse apreciem oportuna aceasta practica avand in vedere ca in perioada preavizului pot interveni cazuri de suspendare a contractului individual de munca, dar si inceterea contractului de munca existent pentru alte motive decat concediere colectiva.

Totodata, decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului, in conformitate cu dispozitiile art. 77 din Codul muncii .

In concluzie, apreciem utila notificarea preavizului anterior emiterii deciziei de concediere
Astfel, anterior emiterii si comunicarii deciziei de concediere veti notifica salariatii privind preavizul, cu cel putin de 20 de zile lucratoare anterior incetarii CIM, in conformitate cu art. 75 alin. (1) din Codul muncii .

In situatia in care la nivelul societatii este aplicabil un contract colectiv de munca veti avea in vedere si dispozitiile care prevad drepturi superioare celor stabilite prin Codul muncii .

Decizia de concediere va fi comunicata salariatului, moment de la care produce efecte juridice, in conformitate cu art. 77 din Codul muncii .

In situatia in care posturile sunt ocupare de functionari publici, procedura trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

Temeiul legal: dispozitiile art. 107 alin. (1) si (3), art. 100 alin. (1), (2) si (3), respectiv art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Etapa nr. 1: Stabilirea noii structuri organizatorice, precum si stabilirea atributiilor si conditiilor specifice pentru fiecare post.

Etapa nr. 2: Solicitarea si obtinerea, in maximum 30 zile, a avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Etapa nr. 3: Aprobarea structurii organizatorice prin act administrativ al conducatorului institutiei publice.

Etapa nr. 4: Identificarea persoanelor care indeplinesc conditiile de numire, raportat la noile fise de post, respectiv este schimbata structura compartimentului si se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%, categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public, indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica, pregatirea profesionala, sa fi desfasurat activitati similare.

Etapa nr. 5: Dupa aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii, persoanele care nu indeplinesc conditiile de numire conform art.100 alin.(1) si (2) din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, sunt eliberate din functia publica, conform art.99 alin.(1) lit. b) al aceluiasi act normativ.

In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

In cazul in care exista mai multi functionari publici fata de numarul de posturi aferent functiilor publice, devenite astfel vacante, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica. Anexam, cu titlu orientativ,  procedura de testare.

In perioada de preaviz se disting urmatoarele:
se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica;

pentru persoanele care sunt declarate admis la examen, se emite actul administrativ de numire in noua functie publica pentru care s-a organizat examenul;

pentru persoanele care sunt declarate respins la examen, pana la expirarea perioadei de preaviz, institutia publica are urmatoarele obligatii:
-persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite;
-daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici;
-daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere;
-functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.

In termen de 10 zile de la data eliberarii din functie a persoanelor ale caror posturi au fost restructurate, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici datele referitoare la respectivii functionari publici, in vederea includerii acestora in corpul de rezerva. Datele se vor completa conform modelului public pe site-ul oficial www.anfp.gov.ro.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Angajare si ConcediereCodul munciidecizie de concediereLegea 188/1999

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 19 Martie 2013
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Procedura concediere salariati institutie publica Nota: 4.83 din 5 - 3 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (1)


17-Apr-2013

Buna ziua. Sa inteleg ca o concediere individuala nu se poate face decat cu desfiintarea postului? In cazul unei concedieri individuale, art.65 1 Codul Muncii, dupa ce perioada se poate angaja cineva pe un post eliberat astfel? Ce reglementari legale sunt in vigoare? Va multumesc.

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Solicit Informatii Despre Arhiva Fostei Interprinderi De PasuniIntrebare: Buna Ziua! Doresc sa aflu Arhiva, fostei Intreprinderide pasuni, IELIEF Sibiu, str. Livezii nr. 80, pentru a-mi obtine o adeverinta pentru dosarul de pensionare. Am intrebat la Arhivele Nationale Bucuresti, m-au reorientat spre Arhivele Judetene Sibiu, care telefonic mi-au raspuns evaziv, ca ei nu cunosc, dar pot incerca la Directia Agricola. Acestia mi-au spus ca ei nu au cunostinta despre aceasta arhiva, ca la ei se afla evidenta muncii prestate doar pentru angajatii proprii din fosta DGAIA
 

Raspuns: Art. 279 din Codul muncii republicat<br />(1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 d... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“Codul Muncii: 5 modificari majore in 2018”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

eNews Resurse Umane

Importanta Work-Life Balance
Descarca GRATUIT raportul special

"Importanta Work-Life Balance"
 

 

 


 
xx
PRIORITATILE ANULUI 2018
Afla cum realizezi echilibrul intre activitatea profesionala
si viata personala a angajatilor

Descarca acum GRATUIT Raportul Special

"Importanta Work-Life Balance"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane