Consultanta in afaceri | Manager

     eNews Legislatia Muncii

Descarca GRATUIT raportul special

"Modificari in Codul Muncii - noutati REVISAL si Evaluarea Angajatilor"detalii aici

Cauti un loc de munca?


Stiati ca...
...... exista peste 40 de documente OBLIGATORII pe care inspectorii ITM le verifica atunci cand vor sa va amendeze cu orice pret >> Detalii aici <<
:: mai multe intrebari si raspunsuri

Ce obligatii are angajatorul fata de salariata gravida

* de a instiinta, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este gravida, lauza sau alapteaza, medicul de medicina a muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea;


* de a pastra confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si de a nu anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila;

* de a preveni expunerea acestor salariate la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;

* de a nu permite salariatelor sa revina la locul de munca in cele 42 de zile de concediu postanatal obligatoriu;

* de a include in regulamentul intern prevederi privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor gravide, lauze sau care alapteaza;

* de a afisa la loc vizibil, timp de 6 luni, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, aprobate cu modificari prin Legea nr. 25/2004;

* de a acorda salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul;

IMPORTANT
La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.

Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca, nu diminueaza drepturile salariale si nu diminueaza stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestatiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

* de a modifica locul de munca, in cazul salariatelor gravide sau care alapteaza, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare;

RETINE!
Medicul de medicina a muncii stabileste intervalele de timp la care este necesara schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare. Daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca al salariatei respective.

IMPORTANT
Nerespectarea obligatiilor mentionate pana acum constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.

* de a nu le impune efectuarea unei munci daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz;

Exemplu
Salariatele gravide nu vor fi expuse la:
a) anumiti agenti fizici, cum ar fi activitatea in atmosfera hiperbarica, de exemplu in incinte presurizate si la scufundari subacvatice;
b) anumiti agenti biologici, ca: toxoplasma; virusul rubeolei, exceptand cazurile in care se dovedeste ca salariata gravida este suficient protejata fata de acesti agenti prin imunizare;
c) anumiti agenti chimici, cum ar fi plumbul si derivatii acestuia, in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman.
Salariatelor gravide sau care alapteaza nu li se va impune desfasurarea de activitati subterane miniere;

* de a informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care le revin;

* de a nu mentine la locuri de munca cu caracter insalubru sau greu de suportat salariate gravide, lauze sau care alapteaza;

EXEMPLU
Munci cu caracter insalubru sau greu de suportat sunt, spre exemplu:
– colectarea, transportul si depozitarea dejectiilor menajere, umane, animaliere;
– igienizarea grupurilor sanitare;
– sapatul santurilor;
– incarcatul sau descarcatul cu lopata al diverselor produse;
– ridicarea unor greutati mai mari de 10 kg;
– munca in conditii de temperaturi extreme, definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, aprobata prin Legea nr. 436/2001.

* de a nu obliga salariatele gravide, lauze sau care alapteaza la desfasurarea muncii de noapte.
In cazul in care sanatatea salariatelor este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte;

* de a acorda dispensa pentru consultatii prenatale, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale;

DEFINITIE:
Dispensa pentru consultatii prenatale se defineste ca fiind un numar de maximum 16 ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. Dispensa se acorda doar in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru.

IMPORTANT
Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei!

* de a reduce cu 1/4 durata normala de munca, cu mentinerea drepturilor salariale, in cazul salariatelor gravide care nu pot indeplini durata normala de munca, din motive de sanatate, a sa sau a copilului.
De remarcat ca angajatorul suporta din propriul fond de salarii aceasta reducere a duratei de munca. Nu este avuta in vedere ipoteza concediului medical, in cazul caruia indemnizatia este platita de la bugetul de stat. Salariata nu se afla propriu-zis in incapacitate temporara de munca, dar programul normal de lucru ar suprasolicita-o;

* de a evalua anual natura, gradul si durata expunerii salariatelor la agentii, procedeele si conditiile de munca susceptibile sa prezinte un risc specific in cazul femeilor gravide, lauze sau care alapteaza. In termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii acestui raport, angajatorul are obligatia de a inmana o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

IMPORTANT
Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei!

Evaluarea anuala a riscurilor pe care le comporta agentii cu risc de expunere se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina a muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise.

IMPORTANT
In cazul in care o salariata gravida, lauza sau care alapteaza desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina a muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Aceasta prevedere trebuie corelata si cu dispozitia mai generala cuprinsa in art. 48 din Codul muncii, potrivit careia angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, intre altele ca masura de protectie a salariatului.

IMPORTANT
Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei!

RETINE!
In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca aceasta obligatie, salariata gravida, lauza sau care alapteaza are dreptul la concediu de risc maternal.
Concediul de risc maternal se acorda si in cazul in care, angajatorul, din motive obiective, nu poate transfera la un loc de munca de zi o salariata gravida, lauza sau care alapteaza, a carei sanatate este afectata de munca de noapte.

RETINE!
Concediul de risc maternal nu se confunda nici cu concediul de maternitate, nici cu concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului. Rolul lui nu este acela de a-i permite salariatei gravide sau mame sa beneficieze de timp liber. Acest concediu reprezinta o modalitate de protectie menita sa evite continuarea lucrului in conditii improprii starii de graviditate sau lauzie.

AtENTIE!
Concediul de risc maternal nu se poate cumula cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Ca urmare, concediul de risc maternal inceteaza automat daca salariata intra in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sau daca solicita concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului.

Pe durata concediului de risc maternal, salariata beneficiaza de indemnizatie de risc maternal, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. Deci angajatorul nu va suporta din fonduri proprii aceasta indemnizatie. Dar calculul si plata indemnizatiei de risc maternal se fac lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna in care se acorda concediul de risc maternal.

Cuantumul acestei indemnizatii este de 75%din media veniturilor lunare realizate in cele 6 luni anterioare primei zile inscrise in certificatul medical, pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale.

De observat ca pentru indemnizatia de risc maternal nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat. Durata concediului de risc maternal reprezinta perioada asimilata stagiului de cotizare.

IMPORTANT
In plus, aceasta categorie de salariate se afla sub imperiul unor norme speciale de protectie si in ceea ce priveste incetarea contractului individual de munca!

Astfel, potrivit art. 60 alin. (1) lit. d), e), f) din Codul muncii si art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
– pe durata concediului de maternitate;
– pe durata concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
– pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
– pe durata concediului de risc maternal.

ATENTIE!
Singura exceptie o constituie cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului.

IMPORTANT
Interdictia concedierii femeii aflate in concediu de risc maternal, de maternitate sau pentru ingrijirea copilului se extinde o singura data cu pana la 6 luni, dupa revenirea salariatei in unitate.

Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata gravida, lauza sau care alapteaza are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca.

Copia deciziei se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata.

IMPORTANT
Salariatele gravide, lauze sau care alapteaza, ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii. Ca de obicei, sarcina probei revine angajatorului.

IMPORTANT
Angajatorul care nu a respectat interdictia privind concedierea salariatelor gravide, lauze sau care alapteaza se va putea vedea in situatia de a reintegra persoana res - pectiva, cu plata de despagubiri echivaland drepturile banesti de care aceasta a fost lipsita. Dar, mai mult decat atat, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2004, prevede ca fapta in sine constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei!
Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 27 Iulie 2012Votati pagina "Ce obligatii are angajatorul fata de salariata gravida":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

Cand Tatal Nu Este Eligibil Sa Intre In CCC In Luna A 12, Cum Se Procedeaza?

Intrebare: Buna ziua, Am citit raspunsurile dvs. si imi este neclara situatia in care mama opteaza pentru CCC de pana la 1 an si in luna 12 cand tatal al trebuie sa intre in acest concediu , el nu indeplineste conditiile de acordare a concediului (respectiv el a fost concediat in urma cu 9 luni inainte de data nasterii copilului, si a avut o perioada nelucrata de 20 zile, iar de somaj nu a putut beneficia) .... se pierde indemnizatia pentru aceasta ultima luna ? sau mama poate sta acasa pana la implinirea varstei de 1 an a copilul si poate primi indemnizatia si pe luna a 12? Mama fiind singura eligibila pentru a intra in CCC, si avand venituri impozabile in ultimele 12 luni anterior nasterii. In acest caz mama se poate intoarce in campul muncii cu 3-4 zile inaintea implinirii varstei de 1 an a copilului pentru a beneficia si de stimulent? Multumesc.

Raspuns: Prevederea se aplica numai in cazul in care ambii parinti indeplinesc conditiile de acordare a conce... citeste tot raspunsul aiciARTICOLE SIMILAREULTIMELE ARTICOLEDin reteaua RS:
Info tva | Blogul Specialistului | Carti de afaceri | Campeanu.ro | Contabilitate si fiscalitate | Timp liber
Idei de afaceri | Librarie de afaceri | Libraria R&S | Management | Stiri juridice | Agricultura | AdSenseUtile
    Afaceri profitabile cu ferme     Codul fiscal     Declaratii fiscale     Legea Contabilitatii     Monitorul Oficial     Codul civil 2014     Codul penal 2014     Legislatie TVALegislatiaMuncii.ro poza

© 2006 - 2014 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Privacy Policy | RSS RSS Flux RSS 2.0     Sitemap XML Sitemap XML     Autori     Termeni si conditii     Contact

SATI