Consultanta in afaceri | Manager

     eNews Legislatia Muncii

Descarca GRATUIT raportul special

"Modificari in Codul Muncii - noutati REVISAL si Evaluarea Angajatilor"detalii aici

Cauti un loc de munca?


Stiati ca...
...... exista peste 40 de documente OBLIGATORII pe care inspectorii ITM le verifica atunci cand vor sa va amendeze cu orice pret >> Detalii aici <<
:: mai multe intrebari si raspunsuri

Fisa de Post: Director Executiv


Fisa de Post: Director Executiv

(Director Adjunct)

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ................
2. Denumirea postului: Director Executiv

(Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.)

3. Pozitia in COR / Cod: 121019

(In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punctul de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor. In acest caz, codul mentionat este pentru pozitia de Director Adjunct.)

4. Departamentul / locatia: Top Management

(Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.)

5. Nivelul postului:

a. Conducere / coordonare: Top

Ghid pensionare
Ghid pensionare

Vezi detalii

Managementul Conflictelor
Managementul Conflictelor

Vezi detalii

b. Executie: Nu este cazul

6. Relatiile:

a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
● se subordoneaza: Directorului General
● are in subordine: Directorul Tehnic, Directorul Economic, {efii de Departamente

b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul firmei, in limita responsabilitatilor acordate, in relatiile cu sindicatele, cu autoritatile publice locale si centrale.

De asemenea, reprezinta firma in relatiile cu furnizorii, cu managementul altor firme etc.
(Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.)

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului

Gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare si informationale in concordanta cu politica si strategia firmei.
(In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.)

2. Obiectivele postului

● Promovarea firmei si utilizarea integrala a capacitatii de lucru a acesteia, prin identificarea de noi clienti si contractarea de proiecte.
● Coordonarea si armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile.
● Conducerea si asigurarea echilibrului intre functiunile firmei: dezvoltare, marketing, productie, resurse umane comercial.
(In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, obiectivele pot diferi.)

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

● Fundamenteaza prognozarea serviciilor firmei pentru anul curent si in perspectiva.
● Aproba perfectarea contractelor cu beneficiarii si alti prestatori si a actelor aditionale.
● Asigura intocmirea programelor operative ale firmei (trimestriale si lunare) si resursele necesare pe contracte, precum si actualizarea acestora in functie de realizari.
● Aproba programul de masuri tehnico-organizatorice necesare asigurarii Securitatii si Sanatatii in Munca si a protectiei ecologice.
● Avizeaza necesarul de echipamente si materiale specifice de Securitatea si Sanatatea Muncii, conform programului aprobat.
● Gestioneaza impreuna cu Directorul Economic potentialul tehnologic, material, financiar si uman al firmei.
● Dispune organizarea controlului financiar intern si a inventarierii anuale generale a patrimoniului firmei.
● Asigura coordonarea periodica a sedintelor echipei de conducere la nivel de firma.
● Dispune analiza rapoartelor si dispozitiilor de control intern si extern, pe linie de calitate si mediu si dispune inlaturarea neconformitatilor sesizate si a cauzelor care le-au generat, pentru a preveni repetarea acestora.
● Asigura accesul organelor de control extern si intern la documentele firmei cu ocazia inspectiilor si auditurilor.
● Stabileste, conform structurii organizatorice si ROF, sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine.
● Face propuneri privind angajarea promovarea si concedierea personalului cu functii de conducere si coordonare proiecte.
● Aproba sistemul de bonusare conform Regulamentului Intern si procedurilor specifice firmei.
● Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.
● Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
● Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
● Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

(In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile / atributiile / activitatile pot diferit)

4. Descrierea responsabilitatilor postului

a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea

● Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.
● Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii firmei in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale.
● Asigura mentinerea unor relatii de buna colaborare intre toate departamentele firmei.

b. Fata de echipamentul din dotare

● Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.
● Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotare, de catre intreg personalul din subordine.
● Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 101 modele de fise de post

c. In raport cu obiectivele postului

● Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru atingerea obiectivelor firmei.
● Raspunde de organizarea generala a activitatilor, urmarind asigurarea cu forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport cu obiectivele propuse.
● Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.
● Raspunde de respectarea angajamentelor contractuale scrise si / sau verbale fata de clienti si fata de furnizori.
● Raspunde de respectarea hotararilor Consiliului de Administratie si a deciziilor Comitetului de Directie.
● Raspunde de informarea operativa a Directorului General asupra desfasurarii activitatii firmei, asupra principalelor probleme survenite si a masurilor adoptate.
● Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
● Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.
● Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.
● Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

d. Privind securitatea si sanatatea muncii

● Raspunde de asigurarea unui mediu de lucru sanatos in firma.
● Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.
● Raspunde de efectuarea instruirii periodice la locul de munca a tuturor angajatilor din subordine.
● Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.
● Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.
● Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru

● Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.
● Respecta si aplica politicile generale ale firmei si raspunde de insusirea si respectarea acestora de intreg personalul din subordine.
● Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

(In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, responsabilitatile postului pot diferi. Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei)

5. Conditiile de lucru ale postului

a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.

(Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.)

b. Conditiile materiale

● ambientale Lucreaza ocazional in conditii de zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute / ridicate etc.
● deplasari Deplasari frecvente, participari la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.
● spatiu Are birou propriu; se deplaseaza frecvent in spatii deschise.
● conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, masina de serviciu, PC / laptop, alte facilitati (vacante, asigurari de sanatate si / sau de viata etc.).

c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminare, congrese de specialitate etc.

d. Buget Gestioneaza bugetul alocat. sConditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.t

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi: .........
(Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte in functie de marimea, specificul si organigrama firmei)

b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)

● inlocuieste pe: Directorul General, cu responsabilitati limitate.
● este inlocuit de: Unul dintre directorii subordonati, cu responsabilitati limitate.

(De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.)

7. Indicatori de performanta

● Reducerea costurilor firmei cu ...%.
● Cresterea productivitatii muncii in firma cu ...%.
(In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.)

8. Perioada de evaluare a performantelor

Anual

(Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.)

9. Evolutii posibile

Poate evolua pe pozitia de Director General.

(Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.)

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii

Studii superioare, de preferinta in domeniul de activitate al firmei sau economice.
(Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.)

2. Calificari / specializari necesare

● Studii postuniversitare in domeniul managementului, MBA.
● Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel avansat.
● Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date.

(In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma, se pot solicita si alte calificari / specializari.)

3. Competentele postului (pachet de competente)
● cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de activitate al firmei nivel national si international;
● abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;
● gandire si capacitate de analiza si sinteza;
● discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
● capacitate de previziune si de evaluare obiectiva;
● putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
● spirit de ordine si disciplina;
● abilitati de comunicare;
● abilitati pentru lucru in echipa;
● dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare;
● corectitudine, flexibilitate;
● rezistenta la efort si stres;
● preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

(In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma, se pot solicita si alte competente.)

4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)

Minimum 6 ani in domeniul de activitate al firmei, din care minimum 3 ani in pozitii manageriale.
(Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.)

Data, Numele si semnatura titularului postului,

A P R O B A T
Director General

Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 25 Noiembrie 2010Votati pagina "Fisa de Post: Director Executiv":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

Concediere

Intrebare: Cum trebuie procedat in cazul in care o salariata care dupa expirarea celor 2 ani de concediu de crestere copil, aduce cererea pentru reluarea activitatii si apoi dispare iar pentru cateva zile? Mentionez ca cererea a fost lasata pe biroul administratorului in lipsa acestuia. Este in regula daca fac decizie de incetare a suspendarii contractului si apoi cu aceeasi zi suspendare pentru absente nemotivate? Cum pot concedia legal aceasta salariata care a avut inainte de intrarea in concediu de crestere copil nenumarate abateri (lipsa din gestiune, concedii medicale fara intrerupere pe toata perioada de sarcina (9 luni) etc), care insa nu pot fi dovedite cu exceptia acestor concedii medicale, care insa nu pot fi contestate? Administratorul, cu toate ca nu are incredere in ea si nu mai doreste colaborarea, i-a oferit loc de munca la un alt punct de lucru care urmeaza a fi deschis, iar ea a refuzat pe motiv ca este prea departe. Se poate face concedierea acestei salariate cu art. 65 alin. 1, si apoi angajarea altei persoane pe aceeasi functie pt acel post vacant de la noul punct de lucru? Va rog, dati-mi un sfat. Multumesc!

Raspuns: Poate refuza aceasta propunere, nu este obligata in niciun fel de lege sa accepte o astfel de inceta... citeste tot raspunsul aiciARTICOLE SIMILAREULTIMELE ARTICOLEDin reteaua RS:
Info tva | Blogul Specialistului | Carti de afaceri | Campeanu.ro | Contabilitate si fiscalitate | Timp liber
Idei de afaceri | Librarie de afaceri | Libraria R&S | Management | Stiri juridice | Agricultura | AdSenseUtile
    Afaceri profitabile cu ferme     Codul fiscal     Declaratii fiscale     Legea Contabilitatii     Monitorul Oficial     Codul civil 2014     Codul penal 2014     Legislatie TVALegislatiaMuncii.ro poza

© 2006 - 2014 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Privacy Policy | RSS RSS Flux RSS 2.0     Sitemap XML Sitemap XML     Autori     Termeni si conditii     Contact

SATI