Consultanta in afaceri | Manager
 

Ce este CAS-ul si cum se calculeaza

Persoanele fizice si juridice care au incheiat contracte individuale de munca in calitate de angajator sau care folosesc forme de incadrare asimilate au fata de bugetul asigurarilor sociale de stat obligatii:

● sa calculeze, sa retina si sa vireze contributia individuala datorata de asigurat;
● sa calculeze si sa vireze contributia datorata in calitate de angajator.

Update 2014: De la 1 Octombrie 2014 cotele CAS-ului s-au modificat. Vedeti noile cote in articolul nostru despre Reducerea CAS 5%

Cum calculati contributia individuala de asigurari sociale?

IMPORTANT
In cazul persoanelor incadrate cu contract individual de munca, functionarilor publici sau al persoanelor care isi desfasoara activitatea in functii elective in cadrul autoritatilor (...), cota de 9,5% se aplica asupra salariilor individuale brute, realizate lunar de acestia, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca.

Veniturile brute realizate lunar achitate din fondul de salarii asupra carora se aplica cota de contributie individuala de 9,5% datorata de asigurat sunt, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 si Punctul nr. 19 al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 19/2000, modificate si completate de Ordinul nr. 680/2007, urmatoarele:

 ● salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar potrivit formei de salarizare

In aceasta categorie se includ:

– indexari; – compensari;
– indemnizatii de conducere;
– salarii de merit;
– alte drepturi care, potrivit legii, fac parte din salariul de baza.

Exemplul 1
A.G. este salariatul unei unitati bugetare si beneficiaza de un salariu de baza in valoare de 550 lei, precum si de un salariu de merit de 82,5 lei care reprezinta 15% din valoarea salariului de baza.
Baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale va cuprinde atat salariul de baza, cat si salariul de merit.
Ci = 9,5% x (Sbaza + Smerit)
Ci = 9,5% x (550 + 82,5) = 60 lei

Exemplul 2
S.B. are un salariu negociat in valoare de 550 lei si a efectuat un numar de 10 ore suplimentare pentru care nu a beneficiat de timp liber corespunzator in intervalul de 30 de zile in care trebuie acordate orele libere platite. Prin urmare, in luna urmatoare, alaturi de salariul cuvenit pentru munca prestata se va proceda la compensarea in bani a muncii prestate suplimentar prin adaugarea la salariul
cuvenit pentru orele efectiv prestate in regim de munca suplimentara a unui spor care, potrivit CCM la nivel de unitate, este in valoare de 100%.

Ci = 9,5% x [S negociat + S orele suplimentare + Spor]

Ci = 9,5% x [550 + 550 x 10 + 100% x 550 x 10} = 58 lei
168168

sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu

Sunt incluse in aceasta categorie sumele acordate pentru:

– conditii deosebite de munca (conditii grele, periculoase, nocive, penibile);
– activitate desfasurata in mediul rural, in zone izolate;
– activitate desfasurata de nevazatori;
– munca prestata in schimbul de noapte;
– indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza;
– sporul de fidelitate si altele asemanatoare.

Exemplul 3
D.F. are un salariu negociat compus dintr-un salariu de baza in valoare de 900 lei si un spor de vechime de 25% din salariul de baza in valoare de 225 lei.
Ci = 9,5% x (Sbaza
 + Sporvechime)
Ci = 9,5% (900 + 225) = 109 lei

sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat

In aceasta categorie de venituri intra indemnizatiile pentru:
– concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii;
– concedii de studii platite;
– zile de sarbatoare;
– zile de repaus saptamanal;
– zile libere platite pentru evenimente familiale deosebite;
– ziua profesiei;
– intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor.

Exemplul 4
O perioada nelucrata de salariati pentru care se calculeaza, se retine si se vireaza contributia individuala de asigurari sociale o reprezinta intreruperea temporara a activitatii angajatorului neurmata de incetarea raporturilor de munca din cauza dificultatilor economice, tehnologice, structurale sau similare, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, caz in care salariatii beneficiaza de indemnizatia prevazuta de art. 53 alin. (1) din Codul muncii.

sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie, platite din fondul de salarii

Exemplul 5
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta beneficiaza de o indemnizatie egala cu cel putin doua salarii de baza avute in luna pensionarii, potrivit Contractului colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010. Asupra acestei sume de bani acordate la pensionare se aplica contributia de asigurari sociale de stat.

premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit

IMPORTANT
Drepturile in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie nu se mai iau in considerare la stabilirea bazei de calcul a CAS individual. Dispozitia afecteaza salariatii unitatilor producatoare de produse agricole care pot plati o parte din salariu in natura, potrivit art. 37 alin. (2) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010. Plata in natura nu poate depasi 30% din salariu si in prezent nu mai este supusa contributiei individuale de asigurari sociale de stat.

sumele platite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca

Astfel de drepturi de natura salariala pot fi:

– al 13-lea salariu;
– primele de vacanta;
– aprovizionarile de iarna;
– primele acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase.

alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca

Se vor supune contributiei de asigurari sociale de stat adaosurile la salariul de baza stipulate prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national, cum ar fi:

– bonusuri;
– compensatii;
– indemnizatia pentru concediul de odihna neefectuat;
– ajutoare;
– alte sume, reprezentand venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate in lunile in care asiguratii beneficiaza de prestatii de asigurari sociale fara a avea zile lucrate sau nu au fost prezenti la serviciu.

Exemplul 6
Sunt avute in vedere ajutoare acordate de angajatori in completarea veniturilor, in cazuri reglementate, de regula, de regulamentele interne, contractele individuale sau colective de munca.
Asemenea ajutoare se acorda pentru situatii de intervenire a incapacitatii temporare de munca sau a nasterii unui copil, cand veniturile salariatilor scad prin acordarea indemnizatiilor de asigurari sociale.

un element de noutate consta in introducerea unor noi categorii de venituri care vor intra in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, realizate si in baza altor tipuri de raporturi juridice decat cele de munca, precum:

– sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

IMPORTANT
Atragem atentia asupra recentelor reglementari aduse de O.U.G. nr. 82/2007, care modifica si completeaza art. 152 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, pozitionandu-l pe directorul SA in aceeasi situatie juridica cu un salariat, in ceea ce priveste remuneratia si obligatiile privind contributia de asigurari sociale datorata atat individual, cat si de catre societatea comerciala.

– sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

– indemnizatii de sedinta acordate membrilor comisiilor constituite la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, potrivit legii;

– sumele rezultate prin «plata cu ora», garzi, indemnizatii clinice;

– alte sume acordate potrivit legii;

salariul brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri care se acorda potrivit legii pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania;

in cazul concediilor de asigurari sociale de sanatate, angajatorul are obligatia calcularii, retinerii si virarii CASIndividual.

Concediile pentru asigurari sociale de sanatate sunt drepturi de asigurari sociale prevazute de O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata, acordate in urmatoarele situatii in care salariatul nu poate presta munca si nu primeste salariu, beneficiind de indemnizatii de asigurari sociale pentru:

– incapacitate temporara de munca;
– maternitate;
– ingrijire a copilului bolnav;
– prevenirea imbolnavirilor si recuperare a capacitatii de munca;
– risc maternal.

Acordarea concediilor si indemnizatiilor de sanatate sunt efectul achitarii de catre angajator a contributiei cu acelasi nume, in cota de 0,85% aplicabila la valoarea fondului lunar de salarii realizate.

In acelasi timp, perioada acordarii concediilor de asigurari sociale de sanatate reprezinta perioada asimilata (necontributiva) in alte sisteme de asigurari sociale, cum ar fi sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru somaj.

IMPORTANT
In ceea ce priveste sistemul asigurarilor sociale de stat, perioada acordarii acestor concedii nu reprezinta perioade asimilate, intrucat atat angajatul, cat si angajatorul datoreaza contributii bugetului asigurarilor sociale.

Cotele de contributii datorate sunt generate, evident, de conditiile de munca, fiind in valoare de 9,5% (contributie individuala) si 19,5%, 24,5%, respectiv 29,5% (contributie datorata de angajator in functie de conditiile de munca).

In ceea ce priveste baza de calcul a acestei contributii, vom tine cont de prevederile art. 45 din O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata. Astfel, baza de calcul a CAS datorat de angajat o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator zilelor lucratoare din concediul medical.

Exemplu
A.D. are un salariu lunar in valoare de 1.200 lei, iar in perioada 5-20 martie 2007 beneficiaza de un concediu pentru incapacitate temporara de munca, restul zilelor fiind lucrate efectiv.

Nr. Zile ITM = 16 zile calendaristice, din care 12 zile sunt lucratoare.

Pentru cele 12 zile lucratoare se datoreaza CAS, raportat la valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata.

9,5% x 390 x 12 = 20 lei
22

Pentru restul de zile lucrate de salariat, CAS se datoreaza la valoarea salariului realizat cuvenit pentru munca prestata efectiv.

9,5% x 1.200 x 10 = 52 lei
22

Total CAS angajat datorat in luna martie 2007 = 72 lei.

De asemenea, la stabilirea bazei de calcul a contributiei angajatorului, alaturi de veniturile brute realizate ale salariatilor care au prestat activitatea, pentru salariatul care a beneficiat de un concediu de asigurari sociale de sanatatea, veti tine cont si de
valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator zilelor lucratoare din concediul medical.

Exemplu
S.C. DORIAN S.R.L. are un numar de 4 salariati care desfasoara activitate in conditii normale de munca. Un salariat al carui salariu lunar brut este in valoare de 1.200 lei, beneficiaza de un concediu pentru incapacitate temporara de munca in perioada 5-20 martie 2007, restul zilelor fiind lucrate efectiv. Ceilalti salariati presteaza activitate intreaga luna, totalizand salarii realizate in valoare de 4.700 lei.

Nr. Zile ITM = 16 zile calendaristice, din care 12 zile sunt lucratoare.

Pentru cele 12 zile lucratoare se datoreaza CAS, raportat la valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata.

19,5% x 390 x 12 = 41 lei
22

Pentru restul de zile lucrate de salariat, CAS se datoreaza la valoarea salariului realizat cuvenit pentru munca prestata efectiv.

19,5% x 1.200 x 10 = 106 lei
22

CAS angajator pentru salariatul aflat in ITM in luna martie 2007 = 147 lei
CAS angajator pentru ceilalti salariatii care presteaza activitate = 917 lei

Total CAS angajator = 1.064 lei

Aceasta baza de calcul a CAS genereaza raportarea salariului mediu brut din perioadele respective la valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru stabilirea punctajului anual in sistemul asigurarilor sociale de stat.

● in cazul concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani

Perioada de acordare a concediului indemnizat pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, nedatorandu-se CAS nici de catre angajat, nici de catre angajator.

In ceea ce priveste stabilirea punctajului anual, O.U.G. nr. 148/2005 stabileste o baza de calcul conventionala, reprezentand 25% din cuantumul drepturilor de asigurari sociale obtinute in perioadele respective (conform art. 78 alin. (5) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata).

Perioada de acordare a concediului fara indemnizatie pentru cresterea copilului este asimilata stagiului de cotizare, fiind utila la obtinerea drepturilor reglementate de Legea nr. 19/2000, de O.U.G. nr. 158/2005, respectiv de Legea nr. 76/2002, modificate
si completate, asa cum rezulta din prevederile art. 61 din O.U.G. nr. 148/2005.

Ordonanta nu prevede insa o baza de calcul conventionala ca in cazul CCC. Apreciem ca ar trebui aplicate aceleasi prevederi ca in cazul concediului indemnizat (25% din cuantumul drepturilor de asigurari sociale obtinute in perioadele respective.

Limitari cantitative in ceea ce priveste CASindividual

IMPORTANT
In prezent, plafonul de asigurare la nivelul celor 5 salarii medii brute pe economie datorat individual, reglementat de art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, a fost eliminat de Legea nr. 250/2007, publicata in M.Of., Partea I, nr. 486/2007 din 19 iulie 2007 care abroga expres alineatul amintit.

Astfel, pana la aparitia Legii nr. 250/2007, intregul art. 23 viza asiguratul, iar nu angajatorii acestuia. Din acest punct de vedere, persoana asigurata care cumula una dintre situatiile in care asigurarea este obligatorie (spre exemplu, mai multe contracte individuale de munca) se afla in situatia in care datora CAS individual la fiecare dintre locurile de munca.

De altfel, cumulul de functii trebuie anuntat unitatii unde persoana isi alege functia de baza, doar pentru a se bucura de deducerile prevazute de Codul fiscal. Consecintele in planul asigurarilor sociale nu tin de relatia directa angajat cumulard si angajatori, ci de raportul dintre asigurat si sistemul public de pensii.

Din aceasta perspectiva, asiguratul are o pozitie unica fata de sistemul public de pensii. El este o entitate identificata prin cod numeric personal, careia angajatorii ii calculeaza, ii retin si vireaza contributia individuala, evidentiind stagiul de cotizare si sumele datorate prin transmiterea succesiva a declaratiilor nominale.

Prin urmare, angajatorii multipli ai unei persoane, nu puteau fi conditionati in calculul, retinerea, virarea si evidentacontributiei individuale de situatia acestuia in alta unitate. Fiecare unitate calcula contributia individuala prin raportare la plafonul legal, netinand cont de alte venituri ce constituie baza de calcul a CAS in alta unitate.

In raport cu sistemul insa, asiguratul nu datora mai mult decat suma plafon reprezentand 5 salarii medii brute pe economie lunar, de aceea contributiile virate care exced suma plafon trebuiau restituite.

SFATUL NOSTRU
In acest sens, in functie de veniturile persoanei, totalul CASindividual retinut de angajatorii multipli ai aceleiasi persoane putea depasi in fapt in trecut plafonul reglementat de lege. Diferenta care constituia suma nedatorata, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 50/2007, trebuie restituita sau compensata cu datorii viitoare.
Prin urmare, situatia avansarii unor sume nedatorate cu titlu de contributie individuala putea/poate fi supusa atentiei casei teritoriale de pensii, impreuna cu care veti stabili caile de recuperare.

Cum calculati CAS-ul angajatorului pentru asiguratii care au calitatea de salariat sau sunt asimilati acestuia?

Potrivit principiului solidaritatii, angajatorul participa alaturi de angajat la constituirea bugetului pentru pensii si alte drepturi de asigurari sociale si achita contributia de asigurari sociale raportata la fondul total de salarii brute lunare realizate de salariati (art. 24 alin. (1) din Legea nr. 19/2000).

IMPORTANT
Precizari speciale se impun in ceea ce priveste directorii SA in cazul carora, conform O.U.G. nr. 82/2007, care modifica si completeaza art. 152 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, remuneratia acordata in baza contractului de mandat va fi inclusa in suma ce constituie baza de calcul a CAS datorat de societatea comerciala.

Spre deosebire de contributia individuala, contributia datorata de angajator va fi plafonata in continuare. Astfel, baza de calcul datorata pentru asiguratii salariati sau asimilati nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu de asigurati
din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute pe economie.

Numarul mediu de asigurati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de asigurati din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, raportata la numarul total de zile lucratoare din luna.

Exemplul 1
Pentru un efectiv de 5 salariati, din care 2 nu se prezinta la lucru timp de 5 zile lucratoare, in luna mai 2007 numarul mediu de salariati este urmatorul:

Nr. zile lucratoare = 21 lucrate intr-un program normal de lucru de 8 ore
Suma salariati = 16 zile x 5 salariati + 5 zile x 3 salariati = 95
Nr. mediu asigurati = Suma salariati : nr. zile lucratoare = 95 : 21 = 4,52

Baza de calcul maxima asupra careia se poate calcula contributia de asigurari sociale datorata de angajator este in valoare de:

Baza de calcul = Nr. mediu asigurati x 5 x Salariul mediu/economie = 4,52 x 5 x 1.270 = 28.702 lei

In situatia in care angajatorul are incadrate persoane care isi desfasoara activitatea atat in baza contractelor de munca cu program normal (8 ore pe zi), cat si cu contracte de munca cu timp partial, numarul mediu de asigurati se raporteaza atat la numarul de zile lucratoare, cat si la numarul de ore efectiv lucrate.

Exemplul 2
Daca angajatorul are 28 de salariati care lucreaza 21 de zile, din care:

– 15 salariati cu contract de munca cu norma intreaga;
– 10 salariati cu contract individual de munca cu timp partial (5 ore);
– 3 salariati cu contract de munca cu timp partial (4 ore):

1. Se calculeaza numarul total de ore prestate de fiecare salariat. Acesta reprezinta suma produselor dintre efectivele zilnice de salariati si numarul de ore lucrate zilnic de acestia.
S 8 ore = 15 salariati x 8 ore x 21 zile lucratoare = 2.520 ore prestate in program de lucru de 8 ore
S 5 ore = 10 x 5 x 21 = 1.050 ore prestate in program de lucru de 5 ore pe zi
S 4 ore = 3 x 4 x 21 = 252 ore prestate in program de lucru de 4 ore pe zi

S total = 2520 + 1050 + 252 = 3822 ore lucrate in luna respectiva

2) Se imparte numarul total de ore prestate de fiecare salariat in unitate la numarul total de ore corespunzator duratei normale a timpului de munca.

Total ore durata normala = 21 x 8 = 168 ore
Nr. mediu asigurati = S total : Total ore durata normala = 3822 : 168 = 22,75

Baza de calcul maxima = Nr. mediu asigurati x 5 x Salariul mediu/economie =
= 22,5 x 5 x 1.270 = 144.463 lei

Programul de lucru normal poate fi stabilit de angajator pentru diferite categorii de salariati, in functie de conditiile de munca; este de 8 ore, 7 ore, respectiv 6 ore pe zi. Daca in fiecare dintre categoriile de locuri de munca exista si angajati cu contract de munca cu timp partial calculul numarului mediu de angajati se va face astfel:

Exemplul 3
La un numar de 21 de salariati care lucreaza 21 de zile:

– 10 salariati care lucreaza in locuri de munca cu conditii normale (8 ore/zi) din care:
a) 7 salariati lucreaza norma intreaga;
b) 1 salariat are contract de munca cu timp partial (2 ore);
c) 1 salariat are contract de munca cu timp partial (4 ore);
d) 1 salariat are contract de munca cu timp partial (6 ore).

S 8 ore = (10 salariati x 8 ore x 21 zile lucrate) + (1 x 2 x 21) + (1 x 4 x 21) + (1 x 6 x 21) = 1.428
Nr. total 1 ore conditii normale 8 ore) = 21 x 8 = 168 ore

– 5 salariati care lucreaza cu timp normal de lucru de 7 ore stabilit pe baza determinarilor efectuate
de inspectoratele teritoriale de munca, din care :

a) 3 salariati lucreaza cu norma intreaga (7 ore zi);
b) 2 salariati cu contract de munca partial (5 ore/zi)

S 7 ore = (3 salariati x 7 ore x 21 zile lucrate) + (2 x 5 x 21) = 651 ore
Nr. total 2 ore conditii normale (7 ore) = 21 x 7 = 147 ore

– 6 salariati care lucreaza in locuri de munca cu timp normal de lucru de 6 ore din care:

a) 4 salariati cu contract de munca cu norma intreaga de 6 ore pe zi;
b) 2 salariati cu contract de munca cu timp partial (3 ore pe zi)

S 6 ore = (4 salariati x 6 ore x 21 zile lucrate) + (2 x 3 x 21) = 630 ore
Nr. total 3 ore conditii normale (6 ore) = 21 x 6 = 126 ore

Nr. mediu salariati = S 8 ore : Nr. total 1 + S 7 ore : Nr. total 2 + S 6 ore : Nr. total 3=
= 1428 : 168 + 651 : 147 + 630 : 126 = 8, 50 + 4,43 + 5 = 17, 93

Baza de calcul maxima = Nr. mediu asigurati x 5 x Salariul mediu/economie =
= 17,93 x 5 x 1.270 = 113.856 lei

IMPORTANT
Pentru angajatorii care datoreaza contributii asupra unui fond total de salarii realizat in conditii diferite de munca, baza de calcul maxima la care se datoreaza CAS se calculeaza corespunzator fiecarei conditii de munca.
Plafonul de 5 salarii medii brute se va stabili proportional cu ponderea, in fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate in fiecare dintre conditiile de munca (art. 24 alin. (5) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare).

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Sume platite salariatilor asupra carora nu se aplica CAS

Legea nr. 19/2000 continea informatii privitoare la sumele exceptate de la plata CAS.
Intrucat reglementarea respectiva regasita in prevederile art. 26 din Legea nr. 19/2000 a fost abrogata partial si expres prin O.U.G. nr. 158/2005, se impun cateva clarificari.

Din punct de vedere juridic, exceptiile sunt de stricta interpretare, motiv pentru care mentinerea lor in contextul unei abrogari exprese nu poate fi primita. |nsa, din analiza prevederilor art. 60 al O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate constatam ca abrogarea are caracter partial, vizand numai normele juridice referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale cuprinse in art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 si art. 136-138 din Legea nr. 19/2000.

Pornind de la aceste constatari, facem urmatoarele precizari:

Prestatii de asigurari sociale au fost in trecut exceptate expres de la obligatia de plata a CAS.

In prezent, situatia CAS individual, precum si a celui datorat de angajator este diferita, asa cum rezulta din prevederile O.U.G. nr. 158/2005, modificate si completate de Legea nr. 399/2006 si de O.U.G. nr. 91/2006.

IMPORTANT
Pe durata acordarii concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, contributia individuala se retine de catre angajatorul platitor din cuantumul indemnizatiei, prin aplicarea procentului de 9,5% la valoarea salariului minim brut garantat in plata.
In acelasi timp, la fondul de salarii asupra caruia se aplica contributia angajatorului (19,5%, 24,5%, 29,5%, in functie de conditiile de munca), pentru fiecare dintre salariatii respectivi se iau in calcul valori conventionale egale cu salariul minim brut garantat in plata.

Exemplu
S.T. beneficiaza de o indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca in valoare bruta de 2.500 lei. Asupra indemnizatiei angajatorul calculeaza contributia individuala de 9,5% in suma de 238 lei, ce va fi scazuta din valoarea bruta a indemnizatiei si virata cu titlu de contributie individuala la sistemul public de pensii.

Drepturile de autor sunt expres exceptate de la obligatia de plata a CAS.

Exceptarea este logica, atata timp cat sursa de finantare a drepturilor patrimoniale de autor nu este fondul de salarii al angajatorului. De altfel, contractele de cesiune a drepturilor de autor pot fi in mod natural scindate de contractele individuale de munca, facand obiectul unor acte juridice distincte.

Astfel, angajatorii care au incadrat salariati care, prin specificul muncii, au o activitate creativa, iar lucrarile intocmite de acestia sunt protejate prin drepturi de autor apreciem ca ar putea folosi in continuare aceasta metoda pentru a diminua veniturile in legatura cu care se datoreaza CAS. Astfel, suma de bani datorata ca indemnizatie pentru drepturile de autor cedate nu va fi supusa contributiilor sociale.

In acest caz, drepturile banesti lunare acordate salariatilor vor fi compuse din doua sume distincte:

a) salariul lunar negociat in baza contractului individual de munca, pentru activitatile curente care nu presupun o munca de creatie protejata prin drepturi de autor;

Exemplu
In cazul unui redactor, o editura va plati un salariu negociat prin contractul individual de munca pentru activitatea de pregatire tematica, de prelucrare si corectare a materialului conceput de autor.

b) indemnizatia datorata ca urmare a cedarii drepturilor de autor, stabilita in baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor, platita din alta sursa decat fondul de salarii;

Exemplu
Aportul constand in idei noi privind continutul si grafica materialului unui alt autor, precum si materiale concepute de insusi redactorul in cauza dau nastere la drepturi de autor asupra acestora si se remunereaza distinct in baza unui contract de cesiune a drepturilor de autor. Aceste venituri nu sunt supuse contributiilor sociale.

Premii si alte drepturi pentru care legi speciale prevad in continuare exceptarea de la obligatia de plata a CAS

Exemple
– stimulente lunare acordate in special personalului din institutiile bugetare cu atributii de recuperare a sumelor datorate bugetelor statului.

Alte sume exceptate de la plata CAS:

– diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;
– drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul incetarii raporturilor de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, incetarii mandatului sau a calitatii de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii
pentru perioada de preaviz;
– sumele reprezentand participarea salariatilor la profit.

IMPORTANT
Sumele sunt exceptate de la obligatia de plata a CAS atat in ceea ce priveste contributia individuala, cat si cea datorata de angajator.

Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 14 Aprilie 2006
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Nota: 4.33 din 5 - 3 voturi
Ce este CAS-ul si cum se calculeaza
 

 
x


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

Comentarii (nr comentarii - 1)


23-Feb-2012

erwh45fseh bla-bla

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Doua Joburi, Proceduri Ce Trebuie Urmate Pentru A Fi Cat Mai "legal"Intrebare: buna, am o nelamurile...din 2012 lucrez ca si asistent manager la o firma de instalatii electrice in Timisoara. De curand (de cateva zile) m-am angajat la o alta firma ca si colaborator (desenator CAD) la o firma din Sfantu Gheorghe (munca o voi efectua la domiciliu), ambele cu CIM. Trebuie sa anunt primul job despre faptul ca mai am un alt job? sau ca trebuie sa merg eu la fisc si sa platesc impozit, desi imi ia impozit pe salar la primul job??(momentan nu stiu daca le plateste firma sau o sa
 

Raspuns: Conform art art. 35 din Codul muncii , pe baza contractului individual de munca, angajatii au dreptu... citeste tot raspunsul aici


 

eNews Legislatia Muncii


Descarca GRATUIT raportul special

"Modificari in Codul Muncii - noutati REVISAL si Evaluarea Angajatilor"