Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
legislatiamuncii.ro cauta meniu
Consultanta in afaceri | Manager
 

Fisa postului director productie


Fisa postului director productie

Director Productie
(Director Tehnic)

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Director Productie (Director Tehnic)
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]

Pozitia in COR / Cod: 121005
[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor. In acest caz, codul mentionat este pentru pozitia de Director Tehnic.]

3. Departamentul / locatia: Departament Productie
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

4. Nivelul postului:


Ghidul Practic: Apararea Impotriva Incendiilor
Ghidul Practic: Apararea Impotriva Incendiilor

Vezi detalii aici

Ghid complet SSM si PSI pentru angajator
Ghid complet SSM si PSI pentru angajator

Vezi detalii aici

Teste de Angajare si Selectie
Teste de Angajare si Selectie

Vezi detalii aicia. Conducere / coordonare: Top
b. Executie: Nu este cazul

5. Relatiile:

a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

? se subordoneaza: Directorului General
? are in subordine: Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii / Utilitati, Aprovizionare / Achizitii
b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul Consiliului de Administratie, in limita responsabilitatilor acordate, in relatiile cu sindicatele, cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. De asemenea reprezinta firma si in relatiile cu furnizorii, cu managementul altor firme etc.

[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului
Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate, in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

2. Obiectivele postului

? Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei.

? Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

? Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.

? Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.

? Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.

? Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie.

? Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari.

? Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.

? Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii.

? Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii.

? Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente.

? Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie.

? Elaboreaza proiectul planului de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului, in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati.

? Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor.

? Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie.

? Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.

? Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.

? Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.

? Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.

? Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul
decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.

? Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilitatilor postului

a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea

? Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.

? Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala.

? Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.

? Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.

b) Fata de echipamentul din dotare

? Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.

? Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine.

? Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

? Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.

c) In raport cu obiectivele postului

? Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite.

? Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca.

? Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie.

? Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.

? Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie.

? Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate.

? Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.

? Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.

? Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.

? Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

d) Privind securitatea si sanatatea muncii

Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.

e) Privind regulamentele / procedurile de lucru

? Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.

? Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine.

? Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.

Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

5. Conditiile de lucru ale postului

a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.

Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Conditiile materiale

? ambientale Lucreaza ocazional in conditii de sectie de productie: zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute / ridicate etc.

? deplasari Deplasari frecvente, participari la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.

? spatiu Are birou propriu; se deplaseaza frecvent in firma si in spatii deschise.

? conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, masina de serviciu, laptop.

c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.

d. Buget (subiect de comentarii) Gestioneaza bugetul alocat firmei pentru activitatea de productie, lucrari de investitii, de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.

[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi: ?????

[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]

b) Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)

? inlocuieste pe: Directorul General, cu responsabilitati limitate.

? este inlocuit de: Directorii, sefii departamentelor subordonate, cu responsabilitati limitate.

[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii]

7. Indicatori de performanta

? Reducerea costurilor de fabricatie cu ...%.

? Reducerea consumului de energie cu... % fata de plan.

? Reducerea costurilor de investitii cu ...% fata de plan.

[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performantelor - Bianual

[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]

9. Evolutii posibile

Poate evolua ca Director General.

[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare tehnice.

[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2. Calificari / specializari necesare

? Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei, MBA.

? Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat.

? Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]

3. Competentele postului (pachet de competente)

? cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de productie la nivel national si international;

? abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;

? gandire si capacitate de analiza si sinteza;

? discernamant si capacitate de a rezolva problemele;

? putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

? spirit de ordine si disciplina;

? usurinta in comunicare;

? abilitati pentru lucru in echipa;

? dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare;

? corectitudine, flexibilitate;

? rezistenta la efort si stres;

? preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]

4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)

Minimum 7 ani in activitatea de productie, din care minimum 3 ani in pozitii manageriale.

[Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

Data, Numele si semnatura titularului postului,

APROBAT
Director General

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!


Data aparitiei: 15 Octombrie 2010
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Fisa postului director productie Nota: 3.58 din 5 - 6 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

 
Concediu De Maternitaet Intra In Calculul Indemnizatiei CCC?Intrebare: Buna ziua! Sunt nelamurita cu privire la perioada de calcul a indemnizatiei CCC, mai exact cele 12 luni se numara inclusiv concediu de maternitate sau numai pana la nastere? Am un serviciu de baza de la care am iesit in prenatal, iar al 2-lea cu 4 ore este part-time si as vrea sa -l pastrez pana la momentul potrivit pentru a-mi da demisia. (Cei de la contabilitate mi-au cerut demisia dacat sa -mi plateasca concediu de maternitate). Cum sa procedez ca sa am si de la ei un calcul de 12 luni intre
 

Raspuns: Se ia in calcul si indemnizatia de concediu sarcina si lauzie.<br />Nu demisionati. Indemnizat... citeste tot raspunsul aici


Descarca GRATUIT
“Impozitul pe salarii. Modificarile aduse de Noul Cod Fiscal”
exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.

 

eNews Resurse Umane

Codul muncii: Noutatile anului 2016
Descarca GRATUIT raportul special

"Codul muncii: Noutatile anului 2016"
 

 

 

 


 
Codul muncii: Noutatile anului 2016
Salarizarea s-a modificat in 2016!
Atentie si la Conditiile de munca din Codul Muncii.
Citeste toate noutatile, explicate si analizate

Descarca acum GRATUIT Raportul Special

"Codul muncii: Noutatile anului 2016"

Da, vreau sa primesc revista de Resurse Umane
[x]