Consultanta in afaceri | Manager

     eNews Legislatia Muncii

Descarca GRATUIT raportul special

"Modificari in Codul Muncii - noutati REVISAL si Evaluarea Angajatilor"detalii aici

Cauti un loc de munca?


Stiati ca...
...... exista peste 40 de documente OBLIGATORII pe care inspectorii ITM le verifica atunci cand vor sa va amendeze cu orice pret >> Detalii aici <<
:: mai multe intrebari si raspunsuri

Fisa postului director productieFisa postului director productie

Director Productie
(Director Tehnic)

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Director Productie (Director Tehnic)
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]

Pozitia in COR / Cod: 121005
[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor. In acest caz, codul mentionat este pentru pozitia de Director Tehnic.]

3. Departamentul / locatia: Departament Productie
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

4. Nivelul postului:

a. Conducere / coordonare: Top
b. Executie: Nu este cazul

5. Relatiile:

a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

se subordoneaza: Directorului General
are in subordine: Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii / Utilitati, Aprovizionare / Achizitii
b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul Consiliului de Administratie, in limita responsabilitatilor acordate, in relatiile cu sindicatele, cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. De asemenea reprezinta firma si in relatiile cu furnizorii, cu managementul altor firme etc.

[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului
Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate, in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

2. Obiectivele postului

Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei.

Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.

Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.

Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.

Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie.

Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari.

Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.

Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii.

Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii.

Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente.

Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie.

Elaboreaza proiectul planului de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului, in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati.

Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor.

Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie.

Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.

Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.

Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.

Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.

Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul
decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.

Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilitatilor postului

a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea

Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.

Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala.

Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.

Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.

b) Fata de echipamentul din dotare

Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.

Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine.

Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.

c) In raport cu obiectivele postului

Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite.

Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca.

Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie.

Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.

Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie.

Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate.

Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.

Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.

Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.

Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

d) Privind securitatea si sanatatea muncii

Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.

e) Privind regulamentele / procedurile de lucru

Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.

Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine.

Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.

Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

5. Conditiile de lucru ale postului

a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.

Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.

b. Conditiile materiale

ambientale Lucreaza ocazional in conditii de sectie de productie: zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute / ridicate etc.

deplasari Deplasari frecvente, participari la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.

spatiu Are birou propriu; se deplaseaza frecvent in firma si in spatii deschise.

conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, masina de serviciu, laptop.

c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.

d. Buget (subiect de comentarii) Gestioneaza bugetul alocat firmei pentru activitatea de productie, lucrari de investitii, de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.

[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi:

[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]

b) Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)

inlocuieste pe: Directorul General, cu responsabilitati limitate.

este inlocuit de: Directorii, sefii departamentelor subordonate, cu responsabilitati limitate.

[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii]

7. Indicatori de performanta

Reducerea costurilor de fabricatie cu ...%.

Reducerea consumului de energie cu... % fata de plan.

Reducerea costurilor de investitii cu ...% fata de plan.

[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performantelor - Bianual

[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]

9. Evolutii posibile

Poate evolua ca Director General.

[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare tehnice.

[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2. Calificari / specializari necesare

Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei, MBA.

Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat.

Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]

3. Competentele postului (pachet de competente)

cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de productie la nivel national si international;

abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;

gandire si capacitate de analiza si sinteza;

discernamant si capacitate de a rezolva problemele;

putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

spirit de ordine si disciplina;

usurinta in comunicare;

abilitati pentru lucru in echipa;

dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare;

corectitudine, flexibilitate;

rezistenta la efort si stres;

preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]

4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)

Minimum 7 ani in activitatea de productie, din care minimum 3 ani in pozitii manageriale.

[Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]


Noua Clasificare a ocupatiilor din Romania
Noua Clasificare a ocupatiilor din Romania

Vezi detalii

Pontajul si Programul de Lucru
Pontajul si Programul de Lucru

Vezi detalii


Data,                                                      Numele si semnatura titularului postului,

APROBAT
Director General

Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 15 Octombrie 2010Votati pagina "Fisa postului director productie ":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi

ClubLegislatiaMuncii.ro - intrebarea zilei

Somaj Pentru Salariat Cu 2 Contracte La Societati Diferite

Intrebare: Buna ziua, am urmatoarea problema : Un salariat (cu norma de 8h/zi) inceteaza activitatea cu art. 65(1) din Codul Muncii in data de 04.06.2014 (indeplineste conditiile pentru somaj) . Acelasi salariat mai are un contract de 1h/zi la o alta societate si inceteaza activitatea la aceasta societate cu data de 05.06.2014 dar cu art. 55(b) din Codul Muncii. De la somaj i s-a spus ca nu beneficiaza de somaj deoarece la societatea unde a lucrat cu 1h/zi nu a incetat activitatea cu art. 65(1) din Codul Muncii. Ce are de facut omul in acest sens? Beneficiaza de somaj? Multumesc frumos.

Raspuns: Buna ziua beneficiaza de somaj daca se reangajeaza pe o perioada de o luna dar cu contract cu tim... citeste tot raspunsul aiciARTICOLE SIMILAREULTIMELE ARTICOLEDin reteaua RS:
Info tva | Blogul Specialistului | Carti de afaceri | Campeanu.ro | Contabilitate si fiscalitate | Timp liber
Idei de afaceri | Librarie de afaceri | Libraria R&S | Management | Stiri juridice | Agricultura | AdSenseUtile
    Afaceri profitabile cu ferme     Codul fiscal     Declaratii fiscale     Legea Contabilitatii     Monitorul Oficial     Codul civil 2014     Codul penal 2014     Legislatie TVALegislatiaMuncii.ro poza

© 2006 - 2014 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Privacy Policy | RSS RSS Flux RSS 2.0     Sitemap XML Sitemap XML     Autori     Termeni si conditii     Contact

SATI